GreedisGoods » Finance » Investment » เครื่องหมาย CA คืออะไร? บอกอะไร (เครื่องหมายหุ้น)

เครื่องหมาย CA คืออะไร? บอกอะไร (เครื่องหมายหุ้น)

by K. Pair
เครื่องหมาย CA คือ เครื่องหมายหุ้น CA ท้ายชื่อหุ้น

เครื่องหมาย CA คือ เครื่องหมายหุ้น ที่จะแสดงว่า หุ้นของบริษัทนั้นๆ กำลังประกาศอะไรบางอย่างภายใน 7 วัน เช่น การขึ้นเครื่องหมาย XD (ไม่ได้เงินปันผล) พร้อมกับการขึ้นเครื่องหมาย XM (ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น)

เมื่อโปรแกรม Streaming Pro แสดงเครื่องหมาย CA ท้ายหุ้น นั่นหมายความความว่าบริษัทนั้นกำลังจะมีเหตุการณ์บางอย่าง

นักลงทุนสามารถดูรายละเอียดของ เครื่องหมาย CA ของหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย CA อยู่ (ดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น) ได้ด้วยการลากเมาส์ไปชี้ไว้ที่เครื่องหมาย CA ก็จะมีกล่องข้อความแสดงขึ้นมาว่า ประกอบไปด้วยเครื่องหมายอะไรบ้าง พร้อมกับวันที่ในวงเล็บว่าเพื่อบอกว่าจะเกิดขึ้นวันไหน

CA ย่อมาจาก Corporate Action หรือการที่บริษัทกำลังจะมี Action บางอย่าง

หรือในอีกกรณีหนึ่งที่จะมี เครื่องหมาย CA ขึ้นมา คือการที่หุ้นนั้นมีเครื่องหมายหุ้นหลายเครื่องหมายขึ้นพร้อมกัน เช่น เครื่องหมาย XD ขึ้นพร้อมกับ เครื่องหมาย XM และ เครื่องหมาย XR

ซึ่งทั้งหมดก็จะรวมเป็นเครื่องหมายเดียว ต้องเอาเมาส์ไปชี้ที่ เครื่องหมาย CA จึงจะเห็นว่ามีอะไรกำลังจะเกิดขึ้นบ้าง

ดูเครื่องหมาย CA ก่อนซื้อหุ้น!!

สำหรับ นักลงทุน ที่กำลังจะซื้อหุ้นที่มีเครื่องหมาย CA หรือ เครื่องหมายหุ้น อื่นๆ แสดงอยู่ แนะนำให้ตรวจสอบก่อนว่า เครื่องหมายหุ้นเหล่านั้นบอกอะไร

เพื่อเป็นการป้องกันการพลาดสิทธิประโยชน์บางอย่างจากการซื้อหุ้น ณ เวลานั้น ตัวอย่างเช่น การซื้อหุ้นในช่วงที่มี เครื่องหมาย X อะไรซักอย่างขึ้น ผู้ที่ซื้อจะเสียสิทธิประโยชน์บางอย่าง 

อย่างการซื้อหุ้น ณ วันที่ขึ้น เครื่องหมาย XD ก็หมายความว่า จะไม่ได้สิทธิในการรับเงินปันผลรอบที่จะถึง เป็นต้น


สามารถตรวจสอบหุ้นที่กำลังจะขึ้นเครื่องหมายต่างๆ  ล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – https://www.set.or.th/set/xcalendar.do

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหมายหุ้นที่อยู่ท้ายชื่อหุ้นแบบอื่นๆ ได้ในบทความ เครื่องหมายหุ้น คืออะไร? บอกอะไรบ้าง

บทความที่เกี่ยวข้อง