GreedisGoods » Investment » เครื่องหมาย H ท้ายชื่อหุ้น คืออะไร? ทำไมถึงขึ้น H ท้ายหุ้น

เครื่องหมาย H ท้ายชื่อหุ้น คืออะไร? ทำไมถึงขึ้น H ท้ายหุ้น

by Kris Piroj
เครื่องหมาย H ท้ายชื่อหุ้น คือ เครื่องหมายหุ้น หยุดการซื้อขาย Halt หุ้น H

เครื่องหมาย H ที่อยู่ท้ายชื่อหุ้น ย่อมาจาก Halt ที่แปลว่า การหยุด สำหรับหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย H ท้ายชื่อหุ้นจะหมายถึงการที่หุ้นดังกล่าวถูกพักการซื้อขายชั่วคราว จนกว่าเครื่องหมาย H จะหายไปหุ้นดังกว่าวจึงจะสามารถกลับมาซื้อขายได้อีกครั้ง

โดยการที่หุ้นขึ้นเครื่องหมาย H ท้ายชื่อหุ้น มีเป้าหมายเพื่อป้องกันนักลงทุนเข้าไปในลงทุนในหุ้นดังกล่าว

เนื่องจาก หุ้นดังกล่าวมีข่าวบางอย่างที่กระทบต่อราคาหุ้น แต่บริษัทยังไม่ได้แจ้งข้อมูลให้กับตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างรอการเปิดเผยข้อมูล หรือในอีกกรณีคือมีเหตุร้ายแรงบางอย่างที่อาจกระทบต่อการซื้อขายหุ้นดังกล่าว

เรียกได้ว่า เป็นการหยุดความร้อนแรงของการซื้อขายหุ้นตัวหนึ่งชั่วคราว เนื่องจากมีเหตุการณ์บางอย่างที่จะให้นักลงทุนซื้อและขายหุ้นเกินปกติ

หรือเทียบแบบเข้าใจง่าย ๆ ถ้า Circuit Break คือ การหยุดซื้อขายชั่วคราวทั้งตลาด เครื่องหมาย H หรือ Halt ที่อยู่ท้ายหุ้น ก็คือ Circuit Break เวอร์ชั่นสำหรับหุ้นตัวเดียวนั่นเอง


ทำไม หุ้นขึ้นเครื่องหมาย H

สำหรับเหตุผลเต็ม ๆ ที่เป็นสาหตุผลที่ทำให้ หุ้นขึ้นเครื่องหมาย H ท้ายชื่อหุ้น เพื่อหยุดทำการซื้อขายชั่วคราว ได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

มีข่าวสารสำคัญที่ส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือ ต่อราคาของหลักทรัพย์ โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังไม่ได้รับรายงานจากบริษัทและอยู่ในระหว่างรอบริษัทออกมาชี้แจง

สงสัยว่ามีนักลงทุนบางกลุ่ม รู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ (Insider) และอยู่ในระหว่างรอการชี้แจงข้อเท็จจริงจากบริษัท

บริษัทร้องขอให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว เนื่องจากบริษัทกำลังจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญ

เหตุผลอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการซื้อขายหลักทรัพย์


สำหรับ นักลงทุน ที่มีคำถามว่าควรทำอย่างไรกับ หุ้นขึ้นเครื่องหมาย H ท้ายชื่อ คำตอบคือ อย่าไปยุ่ง เพราะอย่างที่เห็นว่า สาเหตุที่ทำให้หุ้นขึ้น เครื่องหมาย H ท้ายชื่อหุ้น ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ไม่ดีทั้งนั้น

จะมีกรณีเดียวที่จะสามารถทำกำไรจาก หุ้นขึ้นเครื่องหมาย H หรือ Halt ได้ ซึ่งก็คือ การที่เรื่องไม่ดีที่ทำให้เครื่องหมาย H เป็นเรื่องไม่จริง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหมายหุ้นอื่นๆ ที่ขึ้นท้ายชื่อหุ้น ทั้งหมดของหุ้นไทยได้ที่บทความ เครื่องหมายท้ายชื่อหุ้น คืออะไร และมีอะไรบ้าง

บทความที่เกี่ยวข้อง