GreedisGoods » Finance » Investment » เครื่องหมาย SP ปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ 1 เมษายน 2562

เครื่องหมาย SP ปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ 1 เมษายน 2562

by K. Pair
เครื่องหมาย SP ท้ายหุ้น ตลาดหุ้น หุ้น ขึ้น SP ท้ายชื่อ

ตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงเกณฑ์ของการขึ้น เครื่องหมาย SP ท้ายชื่อหุ้น เตรียมใช้จริง 1 เมษายน 2562 และมาดูกันว่า เครื่องหมาย SP คือ อะไร?

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า เครื่องหมาย SP คือ เครื่องหมายหุ้น ที่จะขึ้นมาที่ท้ายชื่อหุ้น เพื่อแสดงว่าหุ้นนั้น ห้ามการซื้อขายชั่วคราว (Suspension)

สำหรับสาเหตุที่ทำให้หุ้นขึ้น เครื่องหมาย SP จะมาจากเหตุผลต่อไปนี้

  1. หุ้นมีการขึ้น เครื่องหมาย H หรือ Halt มาก่อนแล้ว แต่บริษัทไม่สามารถชี้แจงได้ทันที
  2. บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  3. บริษัทไม่ส่งงบการเงินตามเวลาที่กำหนด
  4. หลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้พ้นการถูกเพิกถอน
  5. หลักทรัพย์จะครบกำหนดเวลาการไถ่ถอน/แปลงสภาพ/ใช้สิทธิ/ขายคืน
  6. มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการซื้อขายหลักทรัพย์

หรือพูดให้ง่ายๆ กว่านั้นก็คือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้น เครื่องหมาย SP ท้ายชื่อหุ้น เมื่อหุ้นนั้นๆ เกิดความผิดปกติบางอย่างที่ไม่ควรปล่อยให้ซื้อขายต่อไปนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของการที่หุ้นขึ้น เครื่องหมาย SP คือ การที่นักลงทุนขายหุ้นทิ้งไม่ทัน (อาจเพราะทำงานอย่างอื่นอยู่ ไม่ได้ตามข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่) นักลงทุนก็จะต้องรอจนกว่า เครื่องหมาย SP จะหายไป ซึ่งในบางครั้งอาจจะไม่ได้ขายอีกเลยในกรณีที่หุ้นถูกนำออกจากตลาดหลักทรัพย์


เครื่องหมาย SP ปรับปรุงใหม่

กลับมาที่การปรับปรุงเกณฑ์ของการขึ้น เครื่องหมาย SP ท้ายชื่อหุ้น ในวันที่ 1 เมษายนที่จะถึงนี้จะ มีประเด็นหลักอยู่ 2 ประเด็นคือ

  1. การเปิดให้ซื้อขายหุ้นชั่วคราวหลังจาก หุ้น ติดเครื่องหมาย SP มานาน
  2. การเปิดให้ซื้อขายหุ้นก่อนหุ้นจะถูกนำออกจากตลาดหลักทรัพย์

จากปัญหาด้านบน จะเห็นว่าการปรับปรุงเกณฑ์ของเครื่องหมาย SP ใหม่จะทำให้นักลงทุนจะมีโอกาสซื้อขายหุ้นหลังหุ้นขึ้นเครื่องหมาย SP เป็นเวลานาหรือก่อนหุ้นถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยการซื้อหุ้นในช่วงดังกล่าวจะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance และระหว่างนั้นหุ้นจะขึ้น เครื่องหมาย NC เป็นการเตือนนักลงทุนให้ระวังก่อนจะซื้อ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหมายหุ้นอื่นๆ ได้ที่บทความ เครื่องหมายหุ้น คืออะไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด