GreedisGoods » Investment » เครื่องหมาย XM คืออะไร? หุ้นขึ้น XM หมายถึงอะไรบ้าง

เครื่องหมาย XM คืออะไร? หุ้นขึ้น XM หมายถึงอะไรบ้าง

by Kris Piroj
เครื่องหมาย XM คือ Excluding Meetings หุ้นขึ้น XM คือ หมายถึง ประชุมผู้ถือหุ้น

เครื่องหมาย XM คืออะไร?

เครื่องหมาย XM คือ เครื่องหมาย Excluding Meeting ที่ตลาดหลักทรัพย์ใช้แจ้งให้ทราบว่าถ้าหากนักลงทุนซื้อหุ้นในขณะที่หุ้นขึ้น XM อยู่ท้ายชื่อหุ้นจะไม่ได้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นที่กำลังจะมาถึง ในทางกลับกันถ้านักลงทุนถือหุ้นจนถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XM จะมีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

กล่าวคือ หากนักลงทุนต้องการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งที่จะถึง นักลงทุนจำเป็นที่จะต้องซื้อหุ้นภายในวันก่อนที่เครื่องหมายหุ้น XM จะขึ้นและถ้าหากนักลงทุนต้องการขายหุ้นแต่ยังต้องการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นอยู่ นักลงทุนก็จะต้องถือหุ้นเอาไว้และขายในวันที่หุ้นขึ้น XM ที่จะทำให้นักลงทุนมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น

ตัวอย่างเช่น ถ้าหุ้น GRED ขึ้นเครื่องหมาย XM พรุ่งนี้ ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายที่นักลงทุนจะต้องซื้อหุ้น GRED ในกรณีที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท GRED

และในทางกลับกัน กรณีที่มีหุ้น GRED อยู่แล้วมา 3 เดือน เมื่อถึงวันพรุ่งนี้ที่หุ้นขึ้น XM นักลงทุนก็จะสามารถขายหุ้นได้ทันที (ถ้าต้องการขาย) โดยที่ยังมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะถึง

ดังนั้น คำตอบของคำถามที่ว่า หุ้นขึ้น XM ควรซื้อไหม? จึงเป็น “แล้วแต่ความต้องการของนักลงทุน” เว้นแต่จะต้องการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะต้องซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XM

ข้อควรระวังของเครื่องหมาย XM

นอกจากนี้ แม้ว่าเครื่องหมาย XM หรือ Excluding Meeting จะแสดงอยู่ที่ท้ายชื่อหุ้น แต่ในบางครั้งเครื่องหมาย XM ก็อาจซ่อนอยู่ในเครื่องหมาย CA (Corporate Action)

ซึ่งตามปกติหุ้นจะขึ้นเครื่องหมาย Excluding Meetings หรือ XM อยู่ประมาณ 3 วัน พร้อมกับแสดงวันที่ที่นักลงทุนที่ซื้อหุ้นนั้นจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมตามที่แสดงในภาพตัวอย่างด้านล่าง เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์มีการกำหนดให้ในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ (Streaming Pro) จะแสดงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบล่วงหน้า 2 วันทำการนับจากวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อให้สิทธิใด ๆ

เครื่องหมาย XM คือ หุ้น ขึ้น XM คือ หมายถึง XM CA
ตัวอย่าง เครื่องหมาย XM ที่ซ่อนอยู่ในเครื่องหมาย CA

อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุนต้องการซื้อขายหุ้นโดยยังมีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ควรตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนว่าหุ้นขึ้น XM อยู่ในเครื่องหมาย CA หรือไม่ ด้วยการใช้เมาส์ชี้เครื่องหมาย CA เพื่อแสดงเครื่องหมายหุ้นทั้งหมดที่หุ้นนั้นกำลังประกาศอยู่และกำลังจะมีผล

สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทางกฎหมายต่าง ๆ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยบกับการเปิดเผยข้อมูล การกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น

หุ้นขึ้น XM เมื่อไหร่

โดยทั่วไปบริษัทจดทะเบียนฯ จะประกาศว่าจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อไหร่ ก่อนที่จะประกาศในหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าในปฏิทินหลักทรัพย์ และขึ้นเครื่องหมาย XM ที่ท้ายหุ้นเป็นลำดับสุดท้าย

ตามที่ได้อธิบายในตอนต้นว่า ถ้าหากนักลงทุนต้องการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นที่จะต้องถือหุ้นดังกล่าวไว้ก่อนถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XM

ดังนั้น ในกรณีที่นักลงทุนต้องการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จึงง่ายกว่าที่จะติดตามจากประกาศของบริษัทของหุ้นดังกล่าวว่าจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่เท่าไหร่ และตรวจสอบจากปฏิทินหลักทรัพย์ (X Calendar) ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด