Home Investment เครื่องหมาย XM คือ อะไร ? บอกอะไร? (เครื่องหมายหุ้น)

เครื่องหมาย XM คือ อะไร ? บอกอะไร? (เครื่องหมายหุ้น)

by greedisgoods
เครื่องหมาย XM คือ Exclude Meeting เครื่องหมายหุ้น XM

เครื่องหมาย XM คือ อะไร ? มาดูกันว่า เครื่องหมาย XM ท้ายชื่อหุ้น บอกอะไร !?

เครื่องหมาย XM คือ เครื่องหมายหุ้น ที่จะขึ้นอยู่ท้ายชื่อหุ้น มีความหมายว่า ผู้ที่ซื้อหุ้นในขณะที่เครื่องหมาย XM ขึ้น จะไม่ได้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (ที่กำลังจะมาถึง)

สำหรับ เครื่องหมาย XM คือ ชื่อย่อของ Exclude Meeting หรือ การยกเว้นสิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

X ย่อมาจาก Exclude หรือ ยกเว้น
M ย่อมาจาก Meeting หรือ การประชุม (ผู้ถือหุ้น)

สามารถตรวจสอบหุ้นที่กำลังจะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือ Exclude Meeting ล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – https://www.set.or.th/set/xcalendar.do


ซื้อหุ้นอย่างไร เพื่อให้ได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น ?

คำตอบคือ เพียงแค่ซื้อหุ้นก่อนที่หุ้นดังกล่าวจะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือ Exclude Meeting ก็มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

หรือพูดง่ายๆ ก็คือ เพียงแค่ถือหุ้นไว้ก่อนถึงวันที่ขึ้น เครื่องหมาย XM ก็พอ (จะ 100 วันหรือวันเดียวก็ได้ทั้งนั้น)

สรุป ซื้อหุ้นวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XM ท้ายชื่อหุ้น = ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ปกติ XM จะขึ้นอยู่ประมาณ 3 วันทำการ


นอกจากนี้ สำหรับบางคนที่หาเครื่องหมาย XM ท้ายชื่อหุ้นไม่เจอ (ทั้งที่หุ้นนั้นกำลังประกาศ XM) บางครั้ง เครื่องหมาย XM อาจถูกซ่อนอยู่ในเครื่องหมาย CA (ดูได้ด้วยการใช้เมาส์ชี้เครื่องหมาย CA)

เนื่องจาก เครื่องหมาย CA จะขึ้นมาเมื่อมีเครื่องหมายหุ้นหลายเครื่องหมายขึ้นพร้อมกัน เช่น เครื่องหมาย XM ขึ้น พร้อมกับ เครื่องหมาย XD (Exclude Dividend)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เครื่องหมายหุ้น ที่ขึ้นอยู่ท้ายชื่อหุ้น เครื่องหมายอื่นๆ ได้ที่ https://bit.ly/2D0qtXD


 

บทความที่เกี่ยวข้อง