Home » Finance » Investment » เครื่องหมาย XM คือ อะไร? บอกอะไร (เครื่องหมายหุ้น)

เครื่องหมาย XM คือ อะไร? บอกอะไร (เครื่องหมายหุ้น)

by K. Pairoj
เครื่องหมาย XM คือ Exclude Meeting เครื่องหมายหุ้น XM

เครื่องหมาย XM คือ อะไร? มาดูกันว่า เครื่องหมาย XM ท้ายชื่อหุ้น บอกอะไรกับนักลงทุน และนักลงทุนต้องทำอย่างไร

เครื่องหมาย XM คือ เครื่องหมายหุ้น ที่จะขึ้นอยู่ท้ายชื่อหุ้น มีความหมายว่า ผู้ที่ซื้อหุ้นในขณะที่เครื่องหมาย XM ขึ้น จะไม่ได้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (ที่กำลังจะมาถึง)

สำหรับ เครื่องหมาย XM คือ ชื่อย่อของ Exclude Meeting หรือ การยกเว้นสิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

X ย่อมาจาก Exclude หรือ ยกเว้น
M ย่อมาจาก Meeting หรือ การประชุม (ผู้ถือหุ้น)

สามารถตรวจสอบหุ้นที่กำลังจะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือ Exclude Meeting ล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – https://www.set.or.th/set/xcalendar.do


ซื้อหุ้นอย่างไร เพื่อให้ได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น

คำตอบคือ เพียงแค่ซื้อหุ้นก่อนที่หุ้นดังกล่าวจะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือ Exclude Meeting ก็มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

หรือพูดง่ายๆ ก็คือ เพียงแค่ถือหุ้นไว้ก่อนถึงวันที่ขึ้น เครื่องหมาย XM ก็พอ (จะ 100 วันหรือวันเดียวก็ได้ทั้งนั้น)

สรุป ซื้อหุ้นวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XM ท้ายชื่อหุ้น = ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ปกติ XM จะขึ้นอยู่ประมาณ 3 วันทำการ


นอกจากนี้ สำหรับบางคนที่หาเครื่องหมาย XM ท้ายชื่อหุ้นไม่เจอ (ทั้งที่หุ้นนั้นกำลังประกาศ XM) บางครั้ง เครื่องหมาย XM อาจถูกซ่อนอยู่ในเครื่องหมาย CA (ดูได้ด้วยการใช้เมาส์ชี้เครื่องหมาย CA)

เนื่องจาก เครื่องหมาย CA จะขึ้นมาเมื่อมีเครื่องหมายหุ้นหลายเครื่องหมายขึ้นพร้อมกัน เช่น เครื่องหมาย XM ขึ้น พร้อมกับ เครื่องหมาย XD (Exclude Dividend)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหมายหุ้นที่ขึ้นอยู่ท้ายชื่อหุ้นเครื่องหมายอื่นๆ นอกจาก XM ได้ที่บทความ เครื่องหมายหุ้น คืออะไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง