เงินปันผล คือ อะไร ? (Dividend)

เงินปันผล คือ Dividend เงินปันผลหุ้น หุ้นปันผล

เงินปันผล คือ อะไร ? ทำความเข้าใจกับ เงินปันผล (Dividend) ว่ามาจากไหนและคำนวณอย่างไร


เงินปันผล คือ ผลตอบแทนของผู้ที่เป็นเจ้าของหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นการแบ่งกำไรจากการประกอบกิจการให้กับเจ้าของกิจการ

การที่บริษัทจะจ่าย เงินปันผล ได้จะต้องมีกำไร และ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล

นึกภาพง่าย ๆ เงินปันผล ก็จะเหมือนกับ การที่คุณเปิดร้านขายอาหารแล้วได้กำไร คุณก็จะนำกำไรบางส่วนที่ได้จากร้านอาหารมาใช้ในชีวิตประจำวันของคุณ และกันกำไรบางส่วนไว้สำหรับขยับขยายกิจการ (กำไรที่กันไว้ขยายกิจการจะทำหน้าที่เหมือน กำไรสะสมเพียงแต่ในกรณีของบริษัทที่มีเจ้าของหลายคน จะมีสิ่งที่เรียกว่า หุ้น (Stock) เข้ามาเกี่ยวข้อง

หุ้น (Stock) จะเป็นการแบ่งเงินลงทุนออกเป็นหน่วยละเท่า ๆ กัน เช่น บริษัท Greed is Goods เปิดบริษัทโดยกำหนดไว้ว่าจะใช้ทุน 1,000,000 บาท โดยเจ้าของบริษัท Greed is Goods มี 4 คน คือ A B C และ D ซึ่งทั้ง 4 คนออกเงินลงทุนไม่เท่ากัน


สมมติว่า 1 หุ้นของบริษัท Greed is Goods มีมูลค่า 1 บาท และทั้ง 4 คนถือหุ้นของบริษัท Greed is Goods ดังนี้

A ออกเงิน 500,000 บาท (500,000 หุ้น)
B ออกเงิน 200,000 บาท (200,000 หุ้น)
C ออกเงิน 150,000 บาท (150,000 หุ้น)
D ออกเงิน 150,000 บาท (150,000 หุ้น)

ทั้งหมดที่เล่ามาคือพื้นฐานของ หุ้น

กลับมาที่เงินปันผล!

เงินปันผล คือ การแบ่งผลกำไร เมื่อบริษัทมีกำไร โดยเงินปันผลจะเป็นรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยในแต่ละบริษัทก็จะมี นโยบายจ่ายเงินปันผล ที่แตกต่างกันออกไป

สมมติว่า บริษัท Greed is Goods มีกำไรสุทธิ 100,000 บาท และ นโยบายจ่ายเงินปันผล ของบริษัท Greed is Goods คือ หุ้นละ 0.08 บาท หรือจ่ายเงินปันผลทั้งหมด 80,000 บาท และเก็บ 20,000 ที่เหลือไว้เป็น กำไรสะสม เพื่อขยับขยายกิจการต่อไป

จากตัวอย่างเดิม ผู้ถือหุ้น (เจ้าของบริษัท) จะได้ส่วนแบ่งกำไร หรือ เงินปันผล ดังนี้

A ได้เงินปันผล 500,000 หุ้น x 0.1 บาท = 40,000 บาท
B ได้เงินปันผล 200,000 หุ้น x 0.1 บาท =  16,000 บาท
C ได้เงินปันผล 150,000 หุ้น x 0.1 บาท = 12,000 บาท
D ได้เงินปันผล 150,000 หุ้น x 0.1 บาท = 12,000 บาท


C กับ D ได้เงินปันผลเท่ากันเพราะถือหุ้นเท่ากัน

และทั้งหมดก็คือการทำงานของ เงินปันผล (Dividend)


ทำอย่างไร ถ้าอยากได้เงินปันผล ?

สำหรับวิธีที่จะได้รับเงินปันผลจากหุ้นที่อยู่ในตลาดหุ้น ก็จำเป็นที่จะต้องหาข้อมูล 2 ข้อนี้ของหุ้นที่คาดว่าจะได้รับเงินปันผลก่อน

  1. ซื้อหุ้นที่มีกำไร (ต้องมีกำไรจึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้) และมีนโยบายจ่ายเงินปันผล
  2. ซื้อหุ้นก่อนที่หุ้นจะขึ้น เครื่องหมาย XD (Exclude Dividend)

ลองดูตัวอย่างของ นโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอดีตของแต่ละบริษัทได้จาก แบบรายงาน 56-1 โดยค้นหาบริษัทที่ต้องการดูได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ set.or.th


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →