GreedisGoods » Finance » เงินเดือนเท่าไหร่ เสียภาษี 2562

เงินเดือนเท่าไหร่ เสียภาษี 2562

by K. Pair
เงินเดือนเท่าไหร่ เสียภาษี เงินเดือน รายได้ เสียภาษี

ไขปัญหาคาใจสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำงาน เงินเดือนเท่าไหร่ เสียภาษี ? ต้องมี รายได้เท่าไหร่ หรือ เงินเดือนเท่าไหร่ ถึง เสียภาษี กันแน่!?

สำหรับการไขปัญหาว่า รายได้เท่าไหร่ หรือ เงินเดือนเท่าไหร่ เสียภาษี ในบทความนี้เราจะพูดถึงเฉพาะผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนเพียงอย่างเดียว (แต่สามารถอ่านบทความนี้เพื่อทำความเข้าใจหลักของการเสียภาษี)

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า เงื่อนไขของบทความนี้จะมีอยู่ 2 เงื่อนไข เพื่อความง่ายในการทำความเข้าใจสำหรับที่ผู้ที่ยังเป็นมือใหม่ในเรื่องของภาษี

  1. มีรายได้เป็นเงินเดือนเพียงอย่างเดียว (ไม่ขายของออนไลน์ ไม่มีรายได้จากโฆษณา)
  2. โสด (ในที่นี้คือไม่ได้จดทะเบียนสมรส)

พูดง่ายๆ คือ เป็นกรณีที่ยังไม่ได้ใช้ สิทธิลดหย่อนภาษี ที่ชวนงง เป็นรายได้และการลดหย่อนภาษีที่ Basic ที่สุด (เหมาะกับน้องๆ ที่เพิ่งเริ่มทำงาน หรือผู้ที่กำลังเริ่มเสียภาษี)


พื้นฐาน การคำนวณภาษี

สำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี ก่อนที่จะรู้ว่า เงินเดือนเท่าไหร่ เสียภาษี มาทำความเข้าใจกับพื้นฐานของ วิธีคำนวณภาษี กันก่อน โดยตัวเลขของเงินได้ที่จะนำมา คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะเรียกว่า “เงินได้สุทธิ” มาจาก:

เงินได้สุทธิ = (เงินได้พึงประเมิน – ค่าใช้จ่าย) – ค่าลดหย่อนภาษี

หรือพูดเป็นภาษาคนแบบไม่ต้องงงก็คือ เงินได้ทั้งปีรวมกัน ลบด้วย “ค่าใช้จ่าย” จากนั้นหักด้วย “ค่าลดหย่อน” ก็จะได้เป็น “เงินได้สุทธิ” พร้อมสำหรับการนำไปคำนวณหาภาษีที่ต้องจ่ายในขั้นต่อไป โดยการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะเป็น ภาษีอัตราขั้นบันได

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบขั้นบันได

เงินเดือน เสียภาษี อัตราภาษี พนักงาน

สรุปแบบง่ายๆ สำหรับคำถามที่ว่า เงินเดือนเท่าไหร่ เสียภาษี คำตอบคือ ถ้าหากว่ามี “เงินได้สุทธิ” มากกว่า 150,000 จะเริ่มเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ย้ำว่า “เงินได้สุทธิ” ไม่ใช่มีรายได้จากเงินเดือนรวมกันทั้งปีเกิน 150,000 แล้วจะต้องเสียภาษี


เงินได้พึงประเมิน และ การหักค่าใช้จ่าย

รายได้ที่จะนำมาคำนวณภาษีหรือที่เรียกว่า เงินได้พึงประเมิน หรือ รายได้พึงประเมิน จะแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ซึ่งเงินได้แต่ละประเภทจะถูกกำหนด การหักค่าใช้จ่าย ไว้ด้วยเงื่อนไขและจำนวนที่ต่างกัน

โดยผู้ที่เป็นพนักงานที่กำลังอ่านบทความนี้และมีรายได้เป็น “เงินเดือน” เพียงอย่างเดียว เงินได้พึงประเมิน จะจัดอยู่ใน เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 สามารถ หักค่าใช้จ่าย ได้ 50% ของเงินได้พึงประเมิน (ทั้งปีรวมกัน) แต่ 50% ที่ว่าต้องไม่เกิน 100,000 บาท

ค่าลดหย่อนภาษี

ค่าลดหย่อน หรือ สิทธิลดหย่อนภาษี คือ สิทธิที่ผู้เสียภาษีสามารถใช้ได้ โดยจะใช้สิทธิได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือเข้าเงื่อนไข

โดยสิทธิลดหย่อนภาษีที่ทุกคนมีอยู่แล้ว เรียกว่า สิทธิลดหย่อนส่วนตัว ที่ทุกคนสามารถลดหย่อนได้ทันที 60,000 บาท

สำหรับค่าลดหย่อนภาษีอื่นๆ สามารถตรวจสอบ ได้ที่บทความ ค่าลดหย่อนภาษีมีอะไรบ้าง


แล้วสรุป เงินเดือนเท่าไหร่ เสียภาษี?

อย่างที่บอกไว้ว่า เงินได้สุทธิ ทั้งปีต้องมากกว่า 150,000 บาท จึงจะเริ่มเสียภาษีอัตราขั้นบันไดที่อัตราร้อยละ 5

โดยกรณีของบทความนี้มีโจทย์ดังนี้

  1. หักค่าใช้จ่ายได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (เพราะเป็นรายได้จากเงินเดือน)
  2. สิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าประกันสังคม 9,000 บาท
  3. สิทธิลดหย่อนภาษี 60,000 บาท สำหรับค่าลดหย่อนส่วนตัว

ดังนั้น ผู้ที่ต้องเสียภาษีคือผู้มีเงินเดือนตั้งแต่ 26,583.33 บาท ต่อเดือนขึ้นไป หรือมีรายได้ปีละ 319,000 บาทขึ้นไป

319,000 มาจากไหน ?

เงินได้พึงประเมินทั้งปี 319,000 บาท หักค่าใช้จ่ายได้สูงสุด 100,000 บาท หักค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท หักค่าลดหย่อนประกันสังคม 9,000 บาท จะเหลือเป็น เงินได้สุทธิ เท่ากับ 150,000 บาทพอดี (319,000 – 100,000) – 60,000 – 9,000 = 150,000

ซึ่งเงินได้สุทธิ 150,000 ต่อปี จะอยู่ในระดับที่ไม่ต้องจ่ายภาษี แต่ถ้ามากกว่านี้ต้องจ่าย โดยจะคำนวณจากส่วนที่เกินมาจาก 150,000 บาท

การคำนวณภาษีแบบวิธีขั้นบันไดมีวิธีคำนวณที่ค่อนข้างซับซ้อน ไม่ใช่การนำอัตราภาษีคูณเข้าไปตรงๆ แนะนำให้อ่านวิธีคำนวณภาษีเพิ่มเติมจากลิ้งด้านล่าง

วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิธีขั้นบันได้ แบบละเอียดที่บทความ วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


ไม่ต้องยื่นภาษี

สำหรับผู้ที่ไม่ต้องยื่นภาษีคือผู้ที่มี เงินได้สุทธิ เท่ากับหรือน้อยกว่า 0 ซึ่งก็คือผู้ที่มีเงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท หรือมี เงินได้พึงประเมิน รวมกันทั้งปีไม่เกิน 120,000 บาท

เงินได้พึงประเมิน 120,000 บาท // หักค่าใช้จ่าย 50% หรือ 60,000 บาท // หักค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท // เงินได้สุทธิก็จะเท่ากับ 0 พอดี

ยื่นภาษีเฉยๆ (แต่ไม่ต้องเสียภาษี)

จากกรณี “ไม่ต้องยื่นภาษี” ด้านบนก็เห็นแล้วว่า ผู้ที่ต้องยื่นภาษี คือ ผู้ที่มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท ขึ้นไป หรือมีเงินได้พึงประเมินทั้งปีรวมกันแล้วมากกว่า 120,000 บาท

อย่างไรก็ตาม การยื่นภาษี ไม่ได้แปลว่าคุณต้องจ่ายภาษีเพราะถ้าหากว่า “เงินได้สุทธิ” ต่ำกว่า 150,000 บาทก็จะได้รับการยกเว้นภาษี


อย่างที่บอกไว้ว่าบทความนี้ยังไม่ได้ใส่ ค่าลดหย่อน อื่นที่คุณอาจจะใช้ได้เพิ่มเข้าไปทำให้ตัวเลขยังสูงอยู่ แนะนำให้ตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ค่าลดหย่อนรายการอื่นๆ ที่คุณอาจสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ที่ ค่าลดหย่อนภาษี มีอะไรบ้าง

และสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ ค่าลดหย่อนภาษี ที่มีการประกาศเพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ผ่านทาง Facebook Fanpage

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด