Home Statistics วิธีหา เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง (Percentage Difference)

วิธีหา เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง (Percentage Difference)

by greedisgoods
วิธี คำนวนเปอร์เซ็นต์ ส่วนต่าง หา เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง

วิธีหา เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง มาดูกันว่าวิธีหา เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง ที่ถูกต้องหายังไง !?

อาจสงสัยว่า เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง คือ อะไร ? ดังนั้น มาเริ่มจากทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อน โดย เปอร์เซ็นต์ของส่วนต่าง จะแสดงว่าเลขสองจำนวนต่างกันกี่ เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น

ซื้อเสื้อมา 200 บาท ขายไป 250 บาท ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์
ซื้อทองมา 20000 บาท ขายไป 18500 บาท ขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์
เงิน 10 บาท เพิ่มเป็น 40 บาท เงินเพิ่มมากี่เปอร์เซ็นต์
ดัชนีหุ้นจาก 1600 จุด ลดลงเหลือ 1550 จุด หุ้นปรับตัวลงกี่เปอร์เซ็นต์

จากตัวอย่าง ถ้าเข้าใจว่า 20 ต่างจาก 30 ทั้งหมด 10% แบบนี้คือผิด และมีคนจำนวนไม่น้อยเข้าใจว่าคิดแบบนั้น

ลองมาดูวิธีหา เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง ที่ถูกต้องกันดีกว่า !


วิธีหาเปอร์เซ็นต์ของส่วนต่าง

การหา เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง (Percentage Difference) จะมีอยู่ 3 กรณี คือ

หาว่าเพิ่มขึ้นกี่ % (หารด้วยเลขน้อย)

หาว่าลดลงกี่ % (หารด้วยเลขมาก)

โดยทั้ง 2 กรณีจะต่างกันที่เลขที่เป็นฐานในการคิดเท่านั้น คำว่าเลข “ฐาน” ในที่นี้ คือ เลขที่เป็น “ฐานเดิม ก่อนตัวเลขอีกตัวจะเปลี่ยนแปลง”

ถ้ากรณีตัวเลขเพิ่มขึ้น ฐาน คือ เลขที่น้อยกว่า
ถ้ากรณีที่เลขลดลง ฐาน คือ เลขที่มากกว่า

เช่น ทุน 200 บาท ขายได้ 250 ดังนั้นในที่นี้ 200 จะเป็นฐาน

สำหรับวิธีการ หาเปอร์เซ็นต์ ส่วนต่าง จะมีแค่ 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ตามตัวอย่าง


ตัวอย่างที่ 1

ซื้อเสื้อมาในราคา 200 บาท ขายไปในราคา 250 บาท ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ ?

ขั้นแรก หาส่วนต่างของทั้ง 2 จำนวนก่อน

250 – 200 = 50

ขั้นที่ 2 นำค่าที่ได้จาก “ขั้นแรก” หารด้วยเลขที่เป็นฐาน

ในกรณีนี้จะหาว่า เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ หรือ กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น เลขดั้งเดิมก่อนที่จะเพิ่มขึ้นก็คือ 200 (เราก็จะหารด้วย 200)

50 ÷ 200 = 0.25

ขั้นที่ 3 นำค่าที่ได้คูณ 100

0.25 x 100 = 25%

ดังนั้น ซื้อเสื้อมา 200 บาท ขายไป 250 บาท จะได้กำไร 25%


ตัวอย่างที่ 2

ซื้อทองมาในราคา 20000 บาท ขายไปในราคา 18500 บาท ขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ ?

ขั้นแรก หาส่วนต่างของทั้ง 2 จำนวนก่อน

20000 – 18500 = 1500

ขั้นที่ 2 นำค่าที่ได้จาก “ขั้นแรก” หารด้วยเลขที่เป็นฐาน

ในกรณีนี้จะหาว่า ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ หรือ กำขาดกี่เปอร์เซ็นต์ เป็นด้านตรงข้ามกับกรณีของตัวอย่างที่ 1

ดังนั้น เราจะใช้เลขเดิมก่อนที่จะลดลง (หรือกต้นทุน ก่อนจะขาดทุน) ซึ่งก็คือ 20000 (เราก็จะหารด้วย 20000)

1500 ÷ 20000 = 0.075

ขั้นที่ 3 นำค่าที่ได้คูณ 100

0.075 x 100 = 7.5%

สรุป ซื้อทองมา 20000 บาท ขายไป 18500 บาท จะขาดทุน 7.5%


 

บทความที่เกี่ยวข้อง