Home » Finance » Investment » เวลาเปิดปิดตลาดหุ้น มาดูกันว่า ตลาดหุ้นเปิด เวลาไหน !?

เวลาเปิดปิดตลาดหุ้น มาดูกันว่า ตลาดหุ้นเปิด เวลาไหน !?

by K. Pairoj
ตลาดหุ้นเปิด ตลาดหุ้นปิด เวลาเปิดปิดตลาดหุ้น

เวลาเปิดปิดตลาดหุ้น หรือ เวลาทำการของตลาดหุ้น อาจดูไม่ซับซ้อน แต่จริงๆ แล้ว เวลาเปิดปิดของตลาดหุ้น ไม่ได้เป็นเส้นตรงขนาดนั้น มาดูกันว่าจริงๆ แล้วตลาดหุ้นเวลาเปิดปิดเป็นอย่างไร

หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่า ตลาดหุ้นเปิด วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาเปิดปิดตลาดหุ้น คือ 9.30-17.00 น. และมีวันหยุดตามธนาคารพานิชย์

แต่ส่วนที่ซับซ้อนที่มือใหม่อาจจะไม่รู้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลา 9.30-17.00 น. ซึ่งหลายครั้งทำให้พลาดโอกาสสำคัญเพราะความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเวลา

มาดูกันว่าแต่ละช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นเปิดคืออะไร และมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง


9.30 น. (Pre-open 1)

Pre-open 1 คือ ช่วงก่อนตลาดเปิดรอบเช้า เป็นเวลาที่ตลาดเปิดรอบแรกในแต่ละวัน

ในช่วง 9.30 ไปจนถึงช่วง T1 (ช่วงถัดไป) จะยังไม่สามารถซื้อขายหุ้นได้


9.55-10.00 น. (T1)

เรียกว่า T1 โดยจะเป็นการสุ่ม เวลาเปิดตลาดหุ้น ระหว่างช่วง 9.55 – 10.00 น. สำหรับการเริ่มต้นการซื่อขายหุ้นในแต่ละวัน

และตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึง 12.30 ก็จะเป็นช่วงการซื้อขายช่วงเช้า


12.30 น. (Intermission)

Intermission หรือ ช่วงเวลาพักการซื้อขาย ก่อนที่จะกลับมาเปิดการซื้อขายช่วงบ่ายอีกครั้งในช่วงเวลา T2


14.00 น. (Pre-Open 2)

Pre-Open 2 หรือช่วงเวลาก่อนตลาดเปิดช่วงบ่าย ยังไม่สามารถซื้อขายหุ้นได้จนกว่าจะถึงช่วงเวลา T2


14.25-14.30 น. (T2)

เรียกว่า T2 โดย T2 จะเป็นการสุ่ม เวลาเปิดตลาดหุ้นรอบบ่าย โดยจะสุ่มเวลาเปิดตลาดระหว่าง 14.25 ถึง 14.30

และจากช่วงเวลานี้ไปจนถึง 16.30 ก็คือเวลาสำหรับการซื้อขายช่วงบ่ายของตลาดหุ้นไทย


16.35-16.40 น. (T3)

เรียกว่า T3 เป็นการสุ่ม เวลาปิดตลาดหุ้น โดยเวลา T3 จะเป็นการสุ่มเวลาปิดตลาดหุ้นระหว่าง 16.35 ถึง 16.40 


17.00 น. (Off-Hour Trading)

ระระหว่างช่วงเวลา T3 ไปจนถึง 17.00 เรียกว่าช่วง Off-Hour Trading เป็นช่วงเวลาปิดรับคำสั่งซื้อขาย

แต่ระหว่างนี้จะยังซื้อขายและยกเลิกการซื้อขายได้อยู่ แต่จะต้องเป็นการซื้อขายแบบ Trade Report


 

บทความที่เกี่ยวข้อง