GreedisGoods » Statistics » แก้สมการ สุดง่ายกับ สมการตัวแปรเดียว (Equation)

แก้สมการ สุดง่ายกับ สมการตัวแปรเดียว (Equation)

by K. Pair
แก้สมการ สมการตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย = โดย 2 ข้างของสมการต้องเท่ากัน ส่วน สมการตัวแปรเดียว หรือ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คือ สมการ ที่มีตัวแปร (Variable) อยู่ตัวเดียวที่เราไม่รู้ค่า (ถ้าสองตัวแปรก็ไม่รู้ 2 ตัว) 

โดยคำว่า ตัวแปร (Variable) คือ ตัวเลขที่ไม่ทราบค่าในสมการ ซึ่งจะแทนด้วยตัวอักษร

อย่างเช่นสมการ 12 – x = 5 จะเห็นว่า x แทนตัวแปรที่ไม่ทราบค่าของสมการนี้ (ตัวที่ต้อง แก้สมการ เพื่อหา)

สำหรับความหมายของสมการด้านบนแบบภาษาคน คือ 12 ลบอะไรซักอย่าง (x) ได้เท่ากับ 5 และหน้าที่ของเราคือการหาว่า x คือ เลขอะไร เพื่อเติมสมการให้สมบูรณ์

วิธีแก้สมการ

วิธีการ แก้สมการ แบบง่าย ๆ คือ การทำใหตัวเลขอยู่กับฝั่งเดียวกับตัวเลข และตัวแปรอยู่ฝั่งเดียวกับแปร (หรือที่บางคนเรียกว่า การย้ายข้าง)

โดยตัวเลขที่ถูกจับย้ายฝั่งจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายตรงข้ามเครื่องหมายเดิม

จากลบเป็นบวก จากบวกเป็นลบ
จากคูณเป็นหาร จากหารเป็นคูณ

ตัวอย่างเช่น 2x + 6 = 10

จัดการย้าย ตัวแปร กับ ตัวเลข แยกฝั่งกันไว้ พร้อมกับสลับเครื่องหมายของตัวที่ย้ายฝั่ง

จะได้เป็น x = (10 – 6) ÷ 2
x = 4 ÷ 2

x = 2

สาเหตุที่ 2 กลายเป็นหาร เพราะว่าตัวเลขที่ติดกับตัวแปรแบบ 2x คือ การคูณ

ตรวจสอบคำตอบ ด้วยการนำค่า x ที่หาได้คูณกลับเข้าไปในสมการ เพื่อพิสูจน์ว่าสมการเป็นจริง

2x + 6 = 10 สมการนี้แปลเป็นภาษาคนว่า “2 คูณกับอะไรซักอย่าง (x) แล้วบวก 6 จะได้เท่ากับ 10”

แก้สมการแล้วพบว่า x คือ 2 ลองแทน 2 ลงไป จะได้ (2*2)+6 = 10

เมื่อคิดออกมาแล้วได้เท่ากับ 10 จริง ก็คือ สมการเป็นจริงนั่นเอง หรือ แปลว่าทำข้อนี้ถูกแล้วนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าเราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด