GreedisGoods » Finance » Investment » หุ้นแตกพาร์ และการ แตกพาร์ คืออะไร? (Split Par)

หุ้นแตกพาร์ และการ แตกพาร์ คืออะไร? (Split Par)

by K. Pair
แตกพาร์ คือ หุ้นแตกพาร์ Split Par ราคาหุ้น

การ แตกพาร์ คือ การลดราคาพาร์ของหุ้นลง (Par Value) โดยที่มูลค่ารวมของหุ้นทั้งหมดยังเท่าเดิม แต่จำนวนหุ้นจะเพิ่มขึ้นโดยที่มูลค่าต่อหุ้นลดลง โดยราคาพาร์ คือ ราคาต่อหุ้น 1 หุ้น ณ ตอนที่เริ่มต้นจดทะเบียนบริษัท โดยราคาพาร์จะมาจาก ทุนจดทะเบียน ÷ จำนวนหุ้น

สมมติว่า บริษัท New York Lawyers จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทด้วยเงิน 1,000 บาท โดยแบ่งหุ้นออกเป็น 100 หุ้น ราคาพาร์ของหุ้นบริษัท New York Lawyers คือ 10 บาทต่อหุ้น

กลับมาที่การ แตกพาร์ (Split Par)

อย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่าการ แตกพาร์ คือ การลดราคาพาร์ต่อหุ้นลง แต่ไม่ได้ทำให้มูลค่าโดยรวมของหุ้นทั้งหมดเปลี่ยนไป

ตัวอย่างเช่น เดิมทีบริษัท New York Lawyers จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทด้วยเงินทุน 1,000 ล้านบาท โดยแบ่งหุ้นออกเป็น 100 ล้านหุ้น ดังนั้น ราคาพาร์ของหุ้นบริษัท New York Lawyers คือ 10 บาท

มาจาก 1,000,000,000 บาท ÷ 100,000,000 หุ้น

แต่หลังจากนั้นบริษัท New York Lawyers ได้ตัดสินใจ แตกพาร์ (Split Par) เหลือราคาหุ้นละ 1 บาท (1 หุ้นเดิมได้ 10 หุ้นใหม่)

ดังนั้น จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท New York Lawyers หลัง แตกพาร์ จะเปลี่ยนเป็น 1,000,000 ล้านหุ้นแทน

มาจาก 1,000,000,000 บาท ÷ 1000,000,000 หุ้น

จะเห็นว่าหลังจาก แตกพาร์ จำนวนหุ้นจะเพิ่มขึ้น ราคาหุ้นต่อหุ้นลดลง แต่มูลค่าโดยรวมของหุ้นทั้งหมดไม่ได้เปลี่ยนไปแต่อย่างใด


แตกพาร์ ทำไม?

มาถึงตรงนี้ถ้าใครเข้าใจ Concept ของการ แตกพาร์ ก็น่าจะเกิดคำถามว่า แล้วจะแตกพาร์ไปเพื่ออะไร ? ในเมื่อทุกอย่างก็เหมือนเดิม คำตอบคือ แตกพาร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายให้กับหุ้น

อย่างเช่น ก่อนที่หุ้น AOT หรือหุ้นท่าอากาศยานไทยจะแตกพาร์ ราคาหุ้น AOT สูงถึง 390 บาทต่อหุ้น ซึ่งในการซื้อขายหุ้นมีขั้นต่ำในการซื้อขายคือ 100 หุ้น (ราคาพาร์ คือ 10 บาท)

หมายความว่า ถ้าหาก นักลงทุน ต้องการซื้อหุ้น AOT เพียงขั้นต่ำ 100 หุ้น จะต้องใช้เงินถึง 39,000 บาท แน่นอนว่านักลงทุนที่พอร์ตหุ้นไม่ใหญ่พออาจจะต้องตัดตัวเลือกนี้ทิ้งไปโดยปริยาย

แต่หลังจากแตกพาร์ ราคาพาร์ลดลงจาก 10 บาทต่อหุ้นเหลือ 1 บาทต่อหุ้น ทำให้ราคาหุ้นเหลือ 39 บาท (ลดลง 10 เท่า)

ทำให้การซื้อหุ้น AOT ในจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น ใช้เงินเพียง 3,900 บาท (ใช้น้อยลง 10 เท่าเทียบกับก่อน แตกพาร์

หรือพูดง่ายๆ การแตกพาร์ คือ การทำให้หุ้นนั้น ซื้อง่ายขายคล่องขึ้น

เหมือน Cake ก่อนหน้านี้หั่นเป็น 4 ชิ้น แต่เมื่อแตกพาร์ก็จะเป็นการหั่นทั้ง 4 ชิ้นย่อยให้เล็กลงพอดีคำ

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด