GreedisGoods » Business » Fishbone Diagram คืออะไร? วิธีทำแผนผังก้างปลา พร้อมตัวอย่าง

Fishbone Diagram คืออะไร? วิธีทำแผนผังก้างปลา พร้อมตัวอย่าง

by Kris Piroj
Fishbone Diagram คือ แผน ผังก้างปลา คือ วิเคราะห์ แผนภูมิก้างปลา

Fishbone Diagram คืออะไร?

Fishbone Diagram คือ แผนผังก้างปลา หรือ แผนภูมิก้างปลา เป็นแผนผังสำหรับใช้วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วยการหาเหตุและผลของปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยวิธีการถามซ้ำเพื่อหาสาเหตุของปัญหาย้อนกลับไปเรื่อย ๆ จนเจอต้นตอของปัญหา

โดยที่มาของชื่อ Fishbone Diagram หรือ แผนผังก้างปลา คือ การที่การวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนผังก้างปลาจะเขียนเป็นแผนผังที่มีลักษณะคล้ายกับก้างปลา (Fishbone) เพื่อแสดงให้เห็นว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไร และอะไรทำให้เกิดสิ่งที่เป็นปัญหา

และเมื่อสามารถหาสาเหตุของปัญหาได้ผู้วิเคราะห์ปัญหาก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าจะต้องแก้ปัญหาจากส่วนไหนและแก้อย่างไร

ซึ่งถ้าหากลองทำความเข้าใจกับแผนผังก้างปลาดี ๆ จะพบว่าแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) คือสิ่งที่ไม่ต่างอะไรจาก Mind Mapping ที่หลายคนได้ทำบ่อย ๆ เมื่อครั้งยังเป็นตอนเด็ก เพียงแต่เปลี่ยนวิธีเขียนแผนผัง

วิธีเขียนแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)

แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนหัวปลา, ก้างใหญ่, และก้างเล็ก

ส่วนหัวปลา หรือ หัวลูกศร (ลูกศรสีดำ) เขียนแสดงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยปกติจะทำ 1 ปัญหาต่อ 1 ผังก้างปลา เพื่อความง่ายในการระบุปัญหา

ก้างใหญ่ (ลูกศรสีแดง) เขียนสาเหตุหลักของปัญหาหรือปัจจัยที่เป็นปัญหา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา เขียน 1 ปัจจัยต่อ 1 ก้าง (เส้นสีแดง)

ก้างเล็ก (ลูกศรสีเขียว) จะเป็นก้างย่อยจากสีแดง เขียนสาเหตุที่ทำให้ปัจจัยนั้นเกิดปัญหาขึ้น สามารถเขียนได้มากกว่า 1 สาเหตุ ในแต่ละปัจจัย

นอกจากนี้ ก้างเล็กยังสามารถเขียนย่อยลงอีกได้เรื่อย ๆ (ลูกศร สีเขียว สีเทาและสีฟ้า) เท่าที่รู้ว่าปัญหามีสาเหตุมาจากอะไร การที่ยิ่งลงลึกยิ่งช่วยให้ผู้วิเคราะห์เห็นว่าปัญหามาจากตรงไหนชัดขึ้น

ตังอย่าง แผนผังก้างปลา Fishbone Diagram ตัวอย่าง ผังก้างปลา
ตัวอย่าง แผนผังก้างปลา หรือ Fishbone Diagram

ตัวอย่าง แผนผังก้างปลา

สมมติว่า บริษัท GG Property ขายคอนโด แต่ยอดจองคอนโดไม่ถึงครึ่งของเป้าที่ได้ตั้งไว้ โดยสาเหตุมาจาก 2 ปัจจัย คือ 1) การประชาสัมพันธ์ 2) ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง

แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) ของปัญหาดังกล่าว สามารถเขียนออกมาได้ตามแผนผังในภาพตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่าง แผนผังก้างปลา คือ ตัวอย่าง Fishbone Diagram คือ
ตัวอย่าง แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) ของปัญหายอดจองคอนโดต่ำกว่าเป้า

หัวลูกศร (ปัญหา) → “ยอดจองคอนโดไม่ถึงเป้า”

สาเหตุหลัก (ลูกศรสีแดงเส้นที่หนึ่ง) “การประชาสัมพันธ์” มีสาเหตุย่อยดังนี้

  1. โฆษณาป้ายอย่างเดียว
  2. ใช้เวลาโฆษณาน้อยไป

สาเหตุหลัก (ลูกศรสีแดงเส้นที่สอง) →  “ทำเลที่ตั้ง” มีสาเหตุย่อยดังนี้

  1. ใกล้วัด
  2. อยู่ในซอยลึก

จากตัวอย่าง เมื่อเห็นถึงปัญหาผ่านทางแผนผังก้างปลา หรือ Fishbone Diagram หลายคนน่าจะพอนึกวิธีแก้ปัญหาออกแล้ว อย่างการที่อยู่ในซอยลึก ส่วนกลางของคอนโดก็ควรจะมีรถตู้รับส่งสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโด (เหมือนที่หลาย ๆ คอนโดทำ) และทั้งหมดก็คือเป้าหมายของการทำผังก้างปลา

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด