GreedisGoods » Economics » โลกาภิวัตน์ (Globalization) และผลกระทบของโลกาภิวัตน์

โลกาภิวัตน์ (Globalization) และผลกระทบของโลกาภิวัตน์

by Kris Piroj
โลกาภิวัตน์ คือ Globalization คือ ผลกระทบ เศรษฐกิจ โลกาภิวัตน์ หมายถึง แปลว่า

โลกาภิวัตน์ คืออะไร?

โลกาภิวิตน์ คือ การที่ทุกคนในโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว (แทบจะทันที) ทำให้ปัจจุบันเราสามารถรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจากอีกซีกโลกได้ในไม่กี่วินาที ซึ่ง Globalization หรือโลกาภิวัตน์คือสิ่งที่เป็นผลพวงมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ความหมายตามพจนานุกรมของ คำว่า Globalization หรือ โลกาภิวิฒน์ คือ การแพร่กระจายของข่าวสารไปทั่วโลก ทำให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถรับรู้ หรือได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ (สรุปจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี 2542)

เทคโนโลยีที่ส่งผลอย่างมากกับโลกาภิวัตน์ หรือ Globalization คือ การเข้าถึง Internet ที่มากขึ้น จากการที่ Internet เร็วขึ้นและมีต้นทุนที่ถูกลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ข่าวสารหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในวงแคบๆ อีกต่อไป

Globalization และกระแสโลกาภิวัตน์คือคำที่ได้ยินมากขึ้นในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งก็มีผลมาจากการที่หลายฝ่ายเริ่มได้รับผลกระทบของผลของโลกาภิวัตน์มากขึ้นเรื่อย ๆ

ซึ่งในหัวข้อถัดไปมาดูกันว่าผลกระทบของโลกาภิวัตน์ คืออะไร? และใครได้รับผลกระทบจาก Globalization บ้าง

ผลกระทบของโลกาภิวัตน์

อย่างที่บอกไว้ว่า Globalization หรือ โลกาภิวัตน์ คือ ผลจากการที่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทุกคนสามารถรับรู้เรื่องราวจากทั่วโลกได้ทันทีทำให้เหตุการณ์บางอย่างสามารถส่งผลในวงกว้างอย่างรวดเร็ว

ผลกระทบของโลกาภิวัตน์อันดับแรก คือเทรนด์ (Trend) หรือกระแสที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จากเมื่อก่อนที่ต่างคนต่างอยู่ มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่คล้ายกันแค่ในวงแคบ ๆ แต่ในปัจจุบันแนวโน้มของเทรนด์หลายอย่างของทั้งโลก (ของผู้ที่เข้าถึง Internet) จะเริ่มเป็นไปทิศทางเดียวกันแล้ว ตัวอย่างเช่น:

กระแสไวรอล (Viral) ที่สามารถทำให้หลายคนดังได้เพียงแค่ข้ามคืน

การทำการตลาด แนวทางในการทำการตลาดเริ่มมีการทำการตลาดในระดับ Global มากขึ้น จากเมื่อก่อนที่จะเน้นทำการตลาดด้วยวิธีที่ต่างกันในแต่ละภูมิภาค

แฟชั่น (Fashion) เรื่องของแฟชั่นก็เช่นกัน ปัจจุบันในบางประเทศรับแฟชั่นที่กำลังนิยมในต่างประเทศเข้ามาเร็วขึ้น จนดูเหมือนว่าแฟชั่นดังกล่าวเกิดพร้อมกันทั่วโลก

เศรษฐกิจ การเมือง การเงิน การรับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองระหว่างประเทศและข่าวเศรษฐกิจ ทำให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าเมื่อก่อนมาก

โลกาภิวัตน์ ส่งผลอะไรกับเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจเองก็ได้รับผลจาก Globalization หรือ โลกาภิวัตน์ เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะตลาดทุนทั่วโลก เนื่องจากในปัจจุบันเราสามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนไปมาได้อย่างเสรี และรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างก็อาจทำให้เงินทุนจากที่หนึ่งย้ายไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว และแน่นอนว่าการที่เงินทุนจำนวนมากไหลเข้าหรือออกจากประเทศไปยังอีกประเทศเป็นสิ่งที่ส่งผลกับเศรษฐกิจโดยรวมไม่มากก็น้อย

กรณีตัวอย่างของ โลกาภิวัตน์ หรือ Globalization คือ ช่วงที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีทีท่าว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายหรือจะแถลงนโยบายทางการเงินของอเมริกา

แน่นอนว่าทุกอย่างไม่ได้จบอยู่แค่อเมริกาผลของ โลกาภิวัตน์ (Globalization) คือ การที่นักลงทุนทั่วโลกต่างแสดงท่าทีกับข่าวนี้ด้วยการย้ายเงินทุนเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาตามอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น (ผลตอบแทนมากขึ้น)

สรุป โลกาภิวัตน์ (Globalization)

โลกาภิวิฒน์ คือ การกระจายของข่าวสารอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่พัฒนา ทำให้ทุกคนในโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลของสิ่งที่เกิดขึ้นได้แทบจะในทันที ทำให้เรื่องบางเรื่องสามารถส่งผลในวงกว้างได้ทันที (แทนที่จะต้องรอเวลาเหมือนเมื่อก่อน)

ผลกระทบหลักของ โลกาภิวัตน์ หรือ Globalization คือ การที่เทรนด์ของโลก (World Trend) มีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่บางครั้งอาจเรียกว่า กระแสโลกาภิวัตน์ หรือ ยุคโลกาภิวัตน์ และด้วยความที่ทุกอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงเกิดผลกระทบอย่างที่อธิบายไว้ด้านบน

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด