โลกาภิวัฒน์ คือ อะไร? (Globalization)

โลกาภิวัฒน์ คือ Glo๐balization คือ ความเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจ

โลกาภิวัฒน์ คือ อะไร? มาดูว่าจริง ๆ แล้วความหมายของคำว่า Globalization คือ อะไร ? และสำคัญอย่างไรกับการทำธุรกิจในปัจจุบัน


โลกาภิวิฒน์ คือ การที่ทุกคนในโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ในปัจจุบันเราสามารถรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจากอีกซีกโลกได้ภายในไม่กี่วินาที ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างก้าวกระโดด

โดยสิ่งที่มีส่วนสำคัญอย่างมากกับ Globalization หรือ โลกาภิวัฒน์ ก็คือ การเข้าถึง Internet ที่มากขึ้นนั่นเอง

ถ้าหากสังเกตในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่านมาหลายคนอาจจะได้ยินคำว่า Globalization หรือ โลกาภิวัฒน์ มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งก็เป็นผลจากการที่หลาย ๆ ฝ่ายได้รับ ผลกระทบของผลของโลกาภิวัฒน์ มากขึ้นเรื่อย ๆ

สำหรับความหมายตามพจนานุกรมของ คำว่า Globalization หรือ โลกาภิวิฒน์ คือ การแพร่กระจายไปทั่วโลก การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง เนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นต้น 


คำจำกัดความของคำว่าโลกาภิวิฒน์ หลังจากแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทย (ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี 2542)


ผลกระทบของ โลกาภิวัฒน์ หรือ Globalization

อย่างที่บอกไว้ว่า Globalization หรือ โลกาภิวัตน์ คือ ผลจากการที่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทุกคนสามารถรับรู้เรื่องราวจากทั่วโลกได้ทันที

ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์อันดับแรก คือเทรนด์ (Trend) หรือกระแสที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จากเมื่อก่อนที่ต่างคนต่างอยู่ มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่คล้ายกันแค่ในวงแคบ ๆ

แต่ในปัจจุบันแนวโน้มของเทรนด์หลาย ๆ อย่างของทั้งโลก (ของผู้ที่เข้าถึง Internet) จะเริ่มเป็นไปทิศทางเดียวกันแล้ว ตัวอย่างเช่น

กระแสไวรอล (Viral) ที่สามารถทำให้หลายคนดังได้เพียงแค่ข้ามคืน

การทำการตลาด แนวทางในการทำการตลาดเริ่มมีการทำการตลาดในระดับ Global มากขึ้น จากเมื่อก่อนที่จะเน้นทำการตลาดด้วยวิธีที่ต่างกันในแต่ละภูมิภาค

แฟชั่น (Fashion) เรื่องของแฟชั่นก็เช่นกัน ปัจจุบันในบางประเทศรับแฟชั่นที่กำลังนิยมในต่างประเทศเข้ามาเร็วขึ้น จนดูเหมือนว่าแฟชั่นดังกล่าวเกิดพร้อมกันทั่วโลก

เศรษฐกิจ การเมือง การเงิน การรับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองระหว่างประเทศและข่าวเศรษฐกิจ ทำให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าเมื่อก่อนมากโลกาภิวัฒน์ กับเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ ก็รับผลจาก Globalization หรือ โลกาภิวัฒน์ เช่นเดียวกัน จากการที่ปัจจุบันเราสามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนไปมาได้อย่างเสรี และรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

กรณีตัวอย่างก็คือ ช่วงที่ Janet Yellen ประธานธนาคารกลางสหรัฐมีทีท่าว่าจะขึ้นดอกเบี้ย หรือ จะแถลงนโยบายทางการเงินของอเมริกา

แต่ทุกอย่างไม่ได้จบอยู่แค่อเมริกา นักลงทุนทั่วโลกต่างแสดงท่าทีกับข่าวนี้ด้วยการย้ายเงินทุนเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาตามอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น (ผลตอบแทนมากขึ้น)


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →