GreedisGoods » Business » โลกาภิวัฒน์ (Globalization) และผลกระทบของโลกาภิวัฒน์

โลกาภิวัฒน์ (Globalization) และผลกระทบของโลกาภิวัฒน์

by K. Pair
โลกาภิวัฒน์ คือ Globalization คือ ผลกระทบ เศรษฐกิจ โลกาภิวัฒน์ หมายถึง แปลว่า

โลกาภิวัฒน์ คืออะไร?

โลกาภิวิฒน์ คือ การที่ทุกคนในโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว (แทบจะทันที) ทำให้ปัจจุบันเราสามารถรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจากอีกซีกโลกได้ในไม่กี่วินาที ซึ่ง Globalization หรือ โลกาภิวัฒน์ คือ สิ่งที่เป็นผลพวงมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ความหมายตามพจนานุกรมของ คำว่า Globalization หรือ โลกาภิวิฒน์ คือ การแพร่กระจายของข่าวสารไปทั่วโลก ทำให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถรับรู้ หรือได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ (สรุปจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี 2542)

เทคโนโลยีที่ส่งผลอย่างมากกับ โลกาภิวัฒน์ หรือ Globalization คือ การเข้าถึง Internet ที่มากขึ้น จากการที่ Internet เร็วขึ้นและมีต้นทุนที่ถูกลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ข่าวสารหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในวงแคบๆ อีกต่อไป

Globalization และกระแส โลกาภิวัฒน์ คือ คำที่ได้ยินมากขึ้นในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งก็มีผลมาจากการที่หลายฝ่ายเริ่มได้รับ ผลกระทบของผลของโลกาภิวัฒน์ มากขึ้นเรื่อยๆ

ซึ่งในหัวข้อถัดไปมาดูกันว่า ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ คืออะไร? และใครได้รับผลกระทบจาก Globalization บ้าง


ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์

อย่างที่บอกไว้ว่า Globalization หรือ โลกาภิวัตน์ คือ ผลจากการที่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทุกคนสามารถรับรู้เรื่องราวจากทั่วโลกได้ทันทีทำให้เหตุการณ์บางอย่างสามารถส่งผลในวงกว้างอย่างรวดเร็ว

ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์อันดับแรก คือเทรนด์ (Trend) หรือกระแสที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จากเมื่อก่อนที่ต่างคนต่างอยู่ มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่คล้ายกันแค่ในวงแคบๆ แต่ในปัจจุบันแนวโน้มของเทรนด์หลายอย่างของทั้งโลก (ของผู้ที่เข้าถึง Internet) จะเริ่มเป็นไปทิศทางเดียวกันแล้ว ตัวอย่างเช่น:

กระแสไวรอล (Viral) ที่สามารถทำให้หลายคนดังได้เพียงแค่ข้ามคืน

การทำการตลาด แนวทางในการทำการตลาดเริ่มมีการทำการตลาดในระดับ Global มากขึ้น จากเมื่อก่อนที่จะเน้นทำการตลาดด้วยวิธีที่ต่างกันในแต่ละภูมิภาค

แฟชั่น (Fashion) เรื่องของแฟชั่นก็เช่นกัน ปัจจุบันในบางประเทศรับแฟชั่นที่กำลังนิยมในต่างประเทศเข้ามาเร็วขึ้น จนดูเหมือนว่าแฟชั่นดังกล่าวเกิดพร้อมกันทั่วโลก

เศรษฐกิจ การเมือง การเงิน การรับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองระหว่างประเทศและข่าวเศรษฐกิจ ทำให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าเมื่อก่อนมาก

โลกาภิวัฒน์ ส่งผลอะไรกับเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจเองก็ได้รับผลจาก Globalization หรือ โลกาภิวัฒน์ เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะตลาดทุนทั่วโลก เนื่องจากในปัจจุบันเราสามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนไปมาได้อย่างเสรี และรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างก็อาจทำให้เงินทุนจากที่หนึ่งย้ายไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว และแน่นอนว่าการที่เงินทุนจำนวนมากไหลเข้าหรือออกจากประเทศไปยังอีกประเทศเป็นสิ่งที่ส่งผลกับเศรษฐกิจโดยรวมไม่มากก็น้อย

กรณีตัวอย่างของ โลกาภิวัฒน์ หรือ Globalization คือ ช่วงที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีทีท่าว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายหรือจะแถลงนโยบายทางการเงินของอเมริกา

แน่นอนว่าทุกอย่างไม่ได้จบอยู่แค่อเมริกาผลของ โลกาภิวัฒน์ (Globalization) คือ การที่นักลงทุนทั่วโลกต่างแสดงท่าทีกับข่าวนี้ด้วยการย้ายเงินทุนเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาตามอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น (ผลตอบแทนมากขึ้น)


สรุป โลกาภิวัฒน์ (Globalization)

โลกาภิวิฒน์ คือ การกระจายของข่าวสารอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่พัฒนา ทำให้ทุกคนในโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลของสิ่งที่เกิดขึ้นได้แทบจะในทันที ทำให้เรื่องบางเรื่องสามารถส่งผลในวงกว้างได้ทันที (แทนที่จะต้องรอเวลาเหมือนเมื่อก่อน)

ผลกระทบหลักของ โลกาภิวัฒน์ หรือ Globalization คือ การที่เทรนด์ของโลก (World Trend) มีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่บางครั้งอาจเรียกว่า กระแสโลกาภิวัฒน์ หรือ ยุคโลกาภิวัฒน์ และด้วยความที่ทุกอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงเกิดผลกระทบอย่างที่อธิบายไว้ด้านบน

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด