GreedisGoods » เศรษฐกิจ » ไทยลดดอกเบี้ย เหลือ 1% ต่ำสุดในประวัติศาสตร์!

ไทยลดดอกเบี้ย เหลือ 1% ต่ำสุดในประวัติศาสตร์!

by K. Pair
ไทยลดดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย ธนาคารแห่งประเทศไทย 5 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกของปี 2563

ธนาคารแห่งประเทศไทยลดดอกเบี้ย โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 BPS ทำให้ในปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยลดลงจากร้อยละ 1.25 เหลือร้อยละ 1 ต่อปี โดยให้มีผลทันที

สำหรับการลดดอกเบี้ยนโยบายของไทยเหลือ 1% ในครั้งนี้ ถือเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หลังจากที่ปีที่แล้วธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่เป็นการลดดอกเบี้ยที่ต่ำสุดในรอบ 10 ปี

นอกจากนี้ การลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ก็อาจจะทำให้เราได้มีโอกาสเห็น อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) ของไทยที่ต่ำกว่า 1% เป็นครั้งแรกในปีนี้ก็ได้

สาเหตุที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยลดดอกเบี้ย เหลือ 1%

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประมาณการเอาไว้และต่ำกว่าระดับศักยภาพมากขึ้นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ความล่าช้าของพรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี และจากปัญหาภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการจ้างงานที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  •  การท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงจากที่ประมาณการเดิมอย่างมาก
  • การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มลดลงตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
  • ภาวะภัยแล้งที่อาจรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้
  • การใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวต่ำลง เป็นผลมาจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2563 ที่ล่าช้าและมีความไม่แน่นอนสูง
  • การบริโภคภาคเอกชนได้รับผลจากการที่ภาคครัวเรือนมีรายได้ครัวเรือนที่มีแนวโน้มชะลอลงมาก ทั้งครัวเรือนในภาคบริการ เกษตร และอุตสาหกรรม รวมถึงหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี 2563 และปี 2564 มีแนวโน้มต่ำากว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ตามอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ชะลอลงตามแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่อยู่ในระดับต่ำา รวมถึงการที่ราคาพลังงานต่ำากว่าคาดเนื่องจากความต้องการใช้น้่ามันมีแนวโน้มลดลงจากการระบาดของไวรัสโคโรนา

สินเชื่อภาคธุรกิจมีแนวโน้มชะลอลงตามแนวโน้มเศรษฐกิจ แม้ว่าภาวะการเงินที่ผ่านมาอยู่ในระดับผ่อนคลาย โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง และสภาพคล่องในระบบการเงินอยู่ในระดับสูง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน แม้ว่าเงินบาทอ่อนค่าลงบ้างเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง แต่ยังอาจไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทย และมีแนวโน้มผันผวน

เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบางเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความสามารถในการช่าระหนี้ของภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs

อ่านรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ที่ ผลการประชุม กนง 1/2563

สามารถดูการแถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 1/2563 ได้ที่ Facebook ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด