GreedisGoods » Business » วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ด้วย 6W1H (Marketing)

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ด้วย 6W1H (Marketing)

by K. Pair
6W1H คือ Marketing

6W1H คือ เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) ซึ่งเกิดจาก 7 คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค โดยทั้ง 7 คำถามของ 6W1H ได้แก่ Who, What, Where, When, Why, Who, และ How

Who (ใครซื้อ)
What (ซื้ออะไร)
Where (ซื้อที่ไหน)
When (ซื้อเมื่อไหร่)
Why (ทำไมซื้อ)
Whom (ซื้อให้ใคร)
How (ซื้ออย่างไร)

เนื่องจาก พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) เป็นสิ่งที่นักการตลาดพยายามศึกษามาโดยตลอด เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคจะเป็นสิ่งที่ทำให้เข้าใจพฤติกรรมในการเลือกและการซื้อของผู้บริโภค

เมื่อเราสามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค นั่นหมายความว่าเราจะสามารถตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างตรงประเด็นมากขึ้น


Who

ใครคือกลุ่มเป้าหมายของเรา?

จะแบ่งจากประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ หรือ จิตวิทยา เพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เราจะขายสินค้าให้

ซึ่งการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนได้ จะทำให้สามารถวางแผนในการใช้กลยุทธ์อื่นได้ง่ายขึ้น เช่น เมื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็น Baby Boomer ที่ชอบความคุ้มค่า ดังนั้นสินค้าควรมีคุณภาพสมราคา

ถ้าหากว่าคุณมีการใช้การวิเคราะห์ STP ในส่วนนี้ก็คือ Targeting นั่นเอง

What

อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการซื้อ?

ต้องวิเคราะห์ว่าแท้จริงแล้ว อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ อะไรที่เป็นตัวดึงดูดให้ลูกค้ามาซื้อ เช่น คุณภาพ ราคา แบรนด์ บรรยากาศของร้าน ความแตกต่าง

เมื่อรู้ส่วนนี้แล้วว่าลูกค้าต้องการอะไร ก็จะสามารถนำมาเป็นจุดเด่นหรือนำไปปรับปรุงได้

Where

ซื้อที่ไหน?

กลุ่มเป้าหมายของเรามักจะซื้อสินค้าผ่านช่องทางไหน

เมื่อเรารู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายซื้อที่ไหน เราก็จะสามารถกำหนดได้ว่าจะนำสินค้าไปวางขายที่ไหน

When

ซื้อเมื่อไหร่?

เป็นการศึกษาว่าผู้บริโภคมักจะซื้อสินค้าของเราเมื่อไหร่ ช่วงไหน ซื้อบ่อยแค่ไหน และความถี่ในการใช้สินค้า

ในส่วนนี้จะช่วยให้เราสามารถกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆได้ตรงกับช่วงที่ผู้บริโภคซื้อได้มากขึ้น

Why

ทำไมถึงซื้อ?

ทำไมผู้บริโภคถึงสนใจในสินค้า หรือตัดสินใจซื้อสินค้า เช่น ซื้อมาใช้ทำงาน ซื้อมาใส่โชว์เท่ๆ และซื้อเป็นสินค้าทดแทน เป็นต้น

Whom

ใครมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ?

เพราะไม่ใช่ว่าทุกครั้งตัวผู้ซื้อจะเป็นผู้ใช้สินค้านั้นเสมอไป เช่น การที่แม่ซื้อนมไปให้เด็ก จะเห็นว่าแม่เป็นแค่ผู้ซื้อ แต่ลูกต่างหากที่เป็นผู้ใช้

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ บทบาทของผู้บริโภค

How

ซื้ออย่างไร?

เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคว่าตัดสินใจซื้ออย่างไร อะไรเป็นกระตุ้นให้ซื้อ ก่อนตัดสินใจซื้อคิดอะไรอยู่

เมื่อรู้พฤติกรรมเหล่านี้ ก็จะทำให้สามารถกระตุ้นลูกค้าได้อย่างถูกจุด

ในส่วนนี้ก็คือ Black Box ของผู้บริโภคตามแนวคิด Black Box Model

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด