เกี่ยวกับ Greed is Goods

Home เกี่ยวกับ Greed is Goods


by greedisgoods

Greed is Goods คือ เว็บไซต์ให้ความรู้พื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การเงิน การลงทุน และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อธิบายให้ง่ายกว่านั้น เว็บไซต์ของเราคือคลังความรู้เกี่ยวกับ BBA หรือ MBA ที่รวบรวมบทความเอาไว้มากกว่า 600 บทความ (และจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต) เพื่อให้ทุกคนสามารถศึกษาด้วยตัวเองได้ฟรีไม่มีใช้จ่าย

โดยเนื้อหาของบทความที่รวบรวมเอาไว้ในเว็บไซต์ greedisgoods.com จะเกี่ยวข้องกับ

  • การจัดการ (Management) ที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management), การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ไปจนถึงการเจรจาธุรกิจ (Business Negotiation) และความรู้อื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
  • เศรษฐศาสตร์ (Economics) รวมถึงข่าวหรือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ (Economy) จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
  • การตลาด (Marketing) ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดและ Framework ทางการตลาดต่าง ๆ ไปจนถึงความรู้เกี่ยวกับ Online Marketing
  • การเงิน (Finance) และการบัญชี (Accounting) ที่จะทำให้คุณเข้าใจตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุน (Investment) ได้ง่ายขึ้น

และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อย่างเช่น ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain) ไปจนถึงการนำเข้าและการส่งออก (Import & Export)

รวมถึงความรู้อื่น ๆ ที่ต้องใช้ควบคู่กับการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการลงทุน อย่างเช่น สถิติ การวิจัย และเทคโนโลยี


ช่องทางติดตาม

สำหรับใครที่ชื่นชอบบทความหรือรู้สึกว่าเว็บไซต์ greedisgoods.com เป็นประโยชน์ สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้

ติดต่อเรา

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล รายงานปัญหาการใช้งาน รายงานข้อมูลที่ผิดพลาด หรือติดต่องานได้ผ่านทางอีเมล info@greedisgoods.com