เกี่ยวกับ Greed is Goods

GreedisGoods » เกี่ยวกับ Greed is Goods
by Kris Piroj

Greed is Goods คือ เว็บไซต์รวบรวมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน และความรู้เกี่ยวศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อย่างเช่น การตลาด ภาษี การจัดการเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการธุรกิจ

GreedisGoods เป็นคลังความรู้สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน ที่คุณสามารถศึกษาด้วยตัวเองได้ฟรีโดยไม่มีใช้จ่ายจากบทความมากกว่า 600 บทความในเว็บไซต์

โดยบทความจะถูกเขียนให้เข้าใจได้ง่ายในระดับง่ายถึงปานกลาง ทำให้เหมาะกับทั้งผู้ที่ไม่มีและมีความรู้พื้นฐานด้าน BBA หรือ MBA


เป้าหมายของเรา

เป้าหมายหลักของ GreedisGoods คือ ความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องในด้านธุรกิจ การบริหาร เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

เพราะความเข้าใจในพื้นฐานที่ถูกต้องคือสิ่งสำคัญต่อความยั่งยืนของธุรกิจและการลงทุน

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของเราในการเขียนบทความจะแตกต่างกันไปในแต่ละหมวดหมู่ของบทความ

บทความธุรกิจ คือ บทความที่มีเป้าหมายในการทำให้ผู้อ่านเข้าใจในหลักการพื้นฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การบริหารธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การนำเข้าและการส่งออก ไปจนถึงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจที่กำลังเป็นประเด็น

บทความเศรษฐศาสตร์ คือ บทความที่มีเป้าหมายในการทำให้ผู้อ่านเข้าใจ หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานทั้งที่อยู่ใกล้ตัว และทั้งที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจ หรืออย่างน้อยที่สุดคือทำให้ผู้อ่านสามารถอ่านข่าวเศรษฐกิจรู้เรื่อง

บทความการเงิน คือ บทความที่มีเป้าหมายให้ผู้อ่านเข้าใจการเงินส่วนบุคคล การเงินธุรกิจ บัญชี และภาษี อย่างละเอียดตั้งแต่พื้นฐานที่มาที่ไป เพื่อนำไปใช้ในการบริหารการเงินของธุรกิจ หรือนำไปใช้ในการลงทุนได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ บทความใน GreedisGoods จะครอบคลุมไปถึงความรู้อื่นๆ ที่ต้องใช้ควบคู่กับการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการลงทุน อย่างเช่น สถิติ การวิจัย และเทคโนโลยีบางอย่าง


ช่องทางติดตาม

สำหรับใครที่ชื่นชอบบทความหรือรู้สึกว่าเว็บไซต์ greedisgoods.com เป็นประโยชน์แล้วต้องการติดตามเรา สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้


ติดต่อเรา

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล รายงานปัญหาการใช้งาน รายงานข้อมูลที่ผิดพลาด หรือติดต่องานได้ผ่านทางอีเมล [email protected] และ [email protected]

เนื่องจาก GreedisGoods.com เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เขียนบทความเพียง 1 คน กับอีก 2 คนที่เขียนบทความเป็นบางโอกาส (และเราไม่ใช่บริษัท) ทำให้ในบางบทความอาจมีข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ เช่น ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน การพิมพ์ตก และความไม่สมบูรณ์บางอย่างของข้อมูล

ถ้าหากท่านพบปัญหาการใช้งานเหล่านี้จาก GreedisGoods สามารถแจ้งเราเพื่อทำการแก้ไขได้ทางอีเมล [email protected] ได้เช่นกัน