เกี่ยวกับ GreedisGoods

GreedisGoods » เกี่ยวกับ GreedisGoods
by Kris Piroj

GreedisGoods คือ เว็บไซต์ที่เป็นคลังความรู้ด้านธุรกิจ เศรษฐศาตร์ การเงิน และการลงทุน สำหรับนักเรียน นักศึกษา พนักงาน ผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ

บทความในเว็บไซต์ GreedisGoods.com เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน และความรู้เกี่ยวศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น การตลาด ภาษี การจัดการเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการธุรกิจ ที่คุณสามารถศึกษาด้วยตัวเองได้ฟรีโดยไม่มีใช้จ่าย (แต่มีโฆษณา) จากบทความมากกว่า 600 บทความในเว็บไซต์

โดยบทความจะถูกเขียนให้เข้าใจได้ง่ายในระดับง่ายถึงปานกลาง ทำให้เหมาะกับทั้งผู้ที่ไม่มีและมีความรู้พื้นฐานด้าน BBA MBA เศรษฐศาสตร์ และการเงิน

เป้าหมายของเรา (Our Mission)

เป้าหมายหลักของ GreedisGoods คือ การให้ความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องในด้านธุรกิจ การบริหาร เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปต่อยอดสู่ความรู้ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น “เพราะความเข้าใจในพื้นฐานที่ถูกต้องคือสิ่งสำคัญต่อความยั่งยืนของธุรกิจและการลงทุน”

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายย่อยอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหมวดหมู่ของบทความในเว็บไซต์

บทความธุรกิจ คือ บทความที่มีเป้าหมายในการทำให้ผู้อ่านเข้าใจในหลักการพื้นฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การนำเข้าและการส่งออก ไปจนถึงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจ

บทความเศรษฐศาสตร์ คือ บทความที่มีเป้าหมายในการทำให้ผู้อ่านเข้าใจ หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานทั้งที่อยู่ใกล้ตัวและกำลังเป็นประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายอย่างน้อยที่สุดคือทำให้ผู้อ่านสามารถอ่านข่าวเศรษฐกิจรู้เรื่อง

บทความการเงิน คือ บทความที่มีเป้าหมายให้ผู้อ่านเข้าใจการเงินส่วนบุคคล การเงินธุรกิจ การลงทุน บัญชี และภาษี อย่างละเอียดตั้งแต่พื้นฐานที่มาที่ไป เพื่อนำไปใช้ในการบริหารการเงินของธุรกิจหรือนำไปใช้ในการลงทุนได้อย่างไม่เกิดความเข้าใจผิด

นอกจากนี้ บทความใน GreedisGoods ยังครอบคลุมไปถึงความรู้อื่น ๆ ที่ต้องใช้ควบคู่กับการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการลงทุน อย่างเช่น สถิติพื้นฐาน การวิจัย และเทคโนโลยีบางอย่าง

ช่องทางติดตาม

สำหรับใครที่ชื่นชอบบทความหรือรู้สึกว่าเว็บไซต์ GreedisGoods.com เป็นประโยชน์ สามารถติดตามเราเอาไว้ผ่านทางช่องทาง Social Media โดยสามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้

รายงานปัญหา

ในกรณีที่พบข้อผิดพลาด อย่างเช่น ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน การพิมพ์ตก ความไม่สมบูรณ์บางอย่างของข้อมูล ตลอดจนความผิดปกติของเว็บไซต์ สามารถรายงานปัญหาการใช้งาน ได้ที่ [email protected]

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อเกี่ยวกับการร่วมงานกับเรา ลงโฆษณา ลงบทความ ประชาสัมพันธ์ ซื้อบทความ (หรือจะซื้อทั้งเว็บไซต์ก็ตาม :o) และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ [email protected]

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด