Home Business Advance Payment คือ อะไร?

Advance Payment คือ อะไร?

by greedisgoods
Advance Payment คือ การชำระเงิน

การชำระเงินแบบ Advance Payment คือ อะไร ? มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง

Advance Payment คือ การชำระเงินแบบหนึ่งในการค้าระหว่างประเทศที่นิยมใช้ (แต่ไม่ได้นิยมที่สุด) อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ Advance Payment คือ การจ่ายค่าสินค้าล่วงหน้า (ได้ของทีหลัง)

เมื่อผู้ซื้อ (ผู้นำเข้า) จ่ายเงินให้ผู้ขาย (ผู้ส่งออก) ด้วยการโอน, ส่ง Draft, หรือช่องทางใดก็ตาม ผู้ขาย (ผู้ส่งออก) จึงจะเริ่มทำการส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อ (ผู้นำเข้า)

คล้าย ๆ กับการเข้าไปในเว็บ Amazon หรือ AliExpress เมื่อผู้ขายเห็นว่าเราจ่ายเงิน ผู้ขายก็จะส่งของมาให้เรา (ในกรณีที่เราไม่โดนโกง)

ขั้นตอน Advance Payment

ขั้นตอนของการชำระเงินแบบ Advance Payment ก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างด้านบน

  1. ตกลงสัญญาว่าจะจ่ายแบบ Advance Payment
  2. ผู้ซื้อโอนเงินให้ธนาคารในประเทศ → ธนาคารในประเทศโอนเงินให้ธนาคารต่างประเทศ (ของผู้ขาย) → ธนาคารแจ้งผู้ขายว่ามีเงินเข้า ซึ่งทั้งหมดเข้าใจง่ายๆว่าการโอนเงินข้ามประเทศนั่นแหละ
  3. ผู้ขายทำการส่งสินค้าและเอกสารที่ใช้สำหรับออกของ (เรียกว่า Shipping Documents) ให้ผู้ซื้อ (เอกสารกับสินค้าจะส่งแยกกัน)
  4. เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือหรือท่าอากาศยาน ผู้ซื้อก็จะนำเอกสารที่ได้ไปทำการออกของที่ท่า

ทำให้วิธีการชำระเงินแบบ Advance Payment มักจะใช้กับกรณีต่อไปนี้

  1. การสั่งปริมาณน้อยๆ
  2. ผู้ซื้อยังเป็นหน้าใหม่ ไม่มีความน่าเชื่อถือ
  3. ค้าขายกันมานานเชื่อใจกันมาก
  4. สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่สำคัญมากๆ (จึงต้องจ่ายก่อน)

ทั้งหมดเป็นผลมาจาก การชำระเงินแบบ Advance Payment เป็นวิธีที่ผู้นำเข้า (Importer) เป็นผู้รับความเสี่ยงฝ่ายเดียว

ความเสี่ยงของ Advance Payment

สำหรับวิธีนี้ ผู้ซื้อหรือผู้นำเข้า จะเป็นฝ่ายที่รับความเสี่ยงจาก Advance Payment

จากการที่จ่ายค่าสินค้าแบบ Advance Payment ไปแล้ว แต่ผู้ขายโกง ไม่ยอมส่งสินค้าให้

หรือการชำระเงินแบบ Advance Payment มีข้อดีและข้อเสียที่จะตรงข้ามกับ การชำระเงินแบบ Open Account (รวมทั้งขั้นตอนจะต่างกันเล็กน้อย)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินแบบ Open Account แบบละเอียดต่อได้ที่ Open Account คืออะไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง