GreedisGoods » International Business » Advance Payment คืออะไร?

Advance Payment คืออะไร?

by Kris Piroj
Advance Payment คือ การชำระเงิน ระหว่างประเทศ Advance Payment ส่งออก นำเข้า การชำระเงินล่วงหน้า ธุรกิจระหว่างประเทศ

Advance Payment คือ รูปแบบหนึ่งของการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ โดยการชำระเงินแบบ Advance Payment ผู้ซื้อหรือผู้ที่นำเข้าสินค้าจะต้องโอนเงินค่าสินค้าให้ผู้ขายก่อน แล้วผู้ขายจึงจะเริ่มจัดทำเอกสารและส่งสินค้าให้ เหมือนการจ่ายเงินล่วงหน้าแล้วรอสินค้าที่สั่งมาส่ง

เมื่อผู้ซื้อ (ผู้นำเข้า) จ่ายเงินให้ผู้ขาย (ผู้ส่งออก) ด้วยการโอนหรือส่ง Draft หรือด้วยช่องทางใดก็ตาม ผู้ขาย (ผู้ส่งออก) จึงจะเริ่มทำการส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อ (ผู้นำเข้า) พร้อมกับส่งเอกสารการส่งออก (Shipping Documents) มาให้

อธิบายให้เห็นภาพกว่านั้น Advance Payment คือการชำระเงินที่คล้ายกับการที่คุณเข้าไปสั่งซื้อสินค้าในเว็บ Amazon หรือ AliExpress เมื่อผู้ขายเห็นว่าเราจ่ายเงินแล้วผู้ขายก็จะทำการจัดเตรียมสินค้าแล้วส่งสินค้ามาให้เรา (ในกรณีที่เราไม่โดนโกง)

ทำให้การชำระเงินแบบ Advance Payment เป็นรูปแบบของการชำระเงินที่นิยมใช้ในการค้าระหว่างประเทศในกรณีที่ผู้ซื้อเป็นผู้ซื้อหน้าใหม่ซึ่งยังไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ขาย (ในขณะที่ยังอยู่ในจุดที่ยังไม่มีอำนาจต่อรองกับผู้ขาย) หรือเป็นสินค้าสำคัญที่ต้องจองล่วงหน้า


ข้ามไปยังหัวข้อที่ต้องการ


ขั้นตอน Advance Payment

ขั้นตอนของการชำระเงินแบบ Advance Payment ในการค้าระหว่างประเทศจะเรียบง่ายและคล้ายกับตัวอย่างที่เราได้อธิบายถึง Advance Payment ในตอนต้น

เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันในสัญญาซื้อขายว่าจะชำระเงินด้วย Advance Payment ผู้ซื้อก็จะโอนเงินให้ธนาคารในประเทศ เพื่อให้ธนาคารในประเทศโอนเงินให้ธนาคารต่างประเทศ (ธนาคารของผู้ขาย) เมื่อธนาคารของฝ่ายผู้ขาย (ผู้ส่งออก) ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวธนาคารก็จะแจ้งผู้ขายว่ามีเงินเข้ามา (ซึ่งทั้งหมดก็คือกระบวนการของการโอนเงินข้ามประเทศนั่นเอง)

เมื่อได้รับเงินตามที่ตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้ขาย (ผู้ส่งออก) ก็จะทำการส่งสินค้าและเอกสารที่ใช้สำหรับออกของ (Shipping Documents) ให้กับผู้ซื้อ (เอกสารกับสินค้าจะส่งแยกกัน)

และเมื่อสินค้าดังกล่าวมาถึงท่าเรือหรือท่าอากาศยาน ผู้ซื้อ (ผู้นำเข้า) ก็จะนำเอกสาร Shipping Documents ชุดดังกล่าวที่ได้รับไปใช้ในการออกของหรือรับสินค้า


ความเสี่ยงของ Advance Payment

ความเสี่ยงของการชำระเงินแบบ Advance Payment คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับฝั่งผู้ซื้อหรือผู้นำเข้า เพราะเป็นฝ่ายที่ต้องจ่ายเงินให้กับผู้ขาย (ผู้ส่งออก) ก่อนที่จะได้รับสินค้า

ทำให้ความเสี่ยงของ Advance Payment จะเกิดจากการที่ผู้ซื้อจ่ายค่าสินค้าแบบ Advance Payment ไปแล้ว แต่ผู้ขายโกงไม่ยอมส่งมอบสินค้าตามสัญญา

ทั้งหมดทำให้การชำระเงินแบบ Advance Payment ในการค้าระหว่างประเทศเป็นวิธีชำระเงินที่ผู้นำเข้าสินค้า (Importer) เป็นผู้รับความเสี่ยงเพียงฝ่ายเดียว

แล้วการชำระเงินนี้เหมาะกับกรณีใดบ้าง?

ด้วยความเสี่ยงในการชำระเงินแบบ Advance Payment หรือการชำระเงินล่วงหน้าตามที่ได้อธิบาย ทำให้วิธีการชำระเงินแบบ Advance Payment มักจะใช้กับการค้าระหว่างประเทศในกรณีต่อไปนี้

  1. การสั่งซื้อสินค้าในปริมาณน้อย
  2. ผู้ซื้อยังเป็นลูกค้าหน้าใหม่ ไม่มีความน่าเชื่อถือที่จะยอมผลิตสินค้าให้ก่อน (ป้องกันการผิดสัญญาโดยผู้ซื้อ)
  3. เป็นคู่ค้าที่ทำการค้าขายกันมานาน (เชื่อใจกันมาก)
  4. สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่สำคัญมาก (จึงจำเป็นต้องจ่ายเงินก่อนเพื่อจองสินค้า)

สำหรับการชำระเงินอีกรูปแบบที่ผู้ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกควรรู้ คือการชำระเงินที่ที่เป็นด้านตรงข้ามกับการชำระเงินด้วยวิธี Advance Payment คือการชำระเงินแบบ Open Account ที่ความเสี่ยงจะไปอยู่ที่ผู้ส่งออกแทน

อ่านเกี่ยวกับการชำระเงินแบบ Open Account แบบละเอียดต่อได้ที่บทความ Open Account คืออะไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด