GreedisGoods » Business » Advance Payment คืออะไร?

Advance Payment คืออะไร?

by K. Pair
Advance Payment คือ การชำระเงิน ระหว่างประเทศ Advance Payment ส่งออก นำเข้า

Advance Payment คือ รูปแบบหนึ่งของการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ โดยการชำระเงินแบบ Advance Payment ผู้ซื้อจะต้องโอนเงินให้ผู้ขายก่อน แล้วผู้ขายจึงจะเริ่มจัดทำเอกสารและส่งสินค้าให้ เหมือนการจ่ายเงินล่วงหน้าแล้วรอสินค้าที่สั่งมาส่ง

เมื่อผู้ซื้อ (ผู้นำเข้า) จ่ายเงินให้ผู้ขาย (ผู้ส่งออก) ด้วยการโอนหรือส่ง Draft หรือด้วยช่องทางใดก็ตาม ผู้ขาย (ผู้ส่งออก) จึงจะเริ่มทำการส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อ (ผู้นำเข้า) พร้อมกับเอกสารการส่งออก

อธิบายให้เห็นภาพกว่านั้น Advance Payment คือ การชำระเงินที่คล้ายกับการที่คุณเข้าไปสั่งซื้อสินค้าในเว็บ Amazon หรือ AliExpress เมื่อผู้ขายเห็นว่าเราจ่ายเงินแล้ว ผู้ขายก็จะส่งของมาให้เรา (ในกรณีที่เราไม่โดนโกง)

ทำให้การชำระเงินแบบ Advance Payment คือรูปแบบของการชำระเงินที่นิยมใช้ในการค้าระหว่างประเทศในกรณีที่ผู้ซื้อเป็นผู้ซื้อหน้าใหม่ หรือเป็นสินค้าสำคัญที่ต้องจองล่วงหน้า


ข้ามไปยังหัวข้อที่ต้องการ


ขั้นตอน Advance Payment

ขั้นตอนของการชำระเงินแบบ Advance Payment จะคล้ายกับตัวอย่างที่เราได้อธิบายถึง Advance Payment ในตอนต้น

เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายตกลงสัญญาว่าจะชำระเงินด้วย Advance Payment ผู้ซื้อก็จะโอนเงินให้ธนาคารในประเทศ เพื่อให้ธนาคารในประเทศโอนเงินให้ธนาคารต่างประเทศ (ธนาคารของผู้ขาย) เมื่อธนาคารของฝ่ายผู้ขาย (ผู้ส่งออก) ได้รับเงินจำนวนดังกล่าว ธนาคารก็จะแจ้งผู้ขายว่ามีเงินเข้ามา (ซึ่งทั้งหมดคือการโอนเงินข้ามประเทศนั่นเอง)

เมื่อได้รับเงินผู้ขาย (ผู้ส่งออก) ก็จะทำการส่งสินค้าและเอกสารที่ใช้สำหรับออกของ (Shipping Documents) ให้กับผู้ซื้อ (เอกสารกับสินค้าจะส่งแยกกัน)

และเมื่อสินค้าดังกล่าวมาถึงท่าเรือหรือท่าอากาศยาน ผู้ซื้อ (ผู้นำเข้า) ก็จะนำเอกสาร Shipping Documents ชุดดังกล่าวที่ได้รับ ไปใช้ในการออกของหรือรับสินค้า


ความเสี่ยงของ Advance Payment

ความเสี่ยงของการชำระเงินแบบ Advance Payment คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับฝั่งผู้ซื้อหรือผู้นำเข้า เพราะเป็นฝ่ายที่ต้องจ่ายเงินให้กับผู้ขาย (ผู้ส่งออก) ก่อนที่จะได้รับสินค้า

ทำให้ความเสี่ยงของ Advance Payment จะเกิดจากการที่ผู้ซื้อจ่ายค่าสินค้าแบบ Advance Payment ไปแล้ว แต่ผู้ขายโกงไม่ยอมส่งมอบสินค้าตามสัญญา

ทั้งหมดทำให้การชำระเงินแบบ Advance Payment เป็นวิธีที่ผู้นำเข้าสินค้า (Importer) เป็นผู้รับความเสี่ยงเพียงฝ่ายเดียว

แล้วการชำระเงินนี้เหมากับกรณีไหนบ้าง?

ด้วยความเสี่ยงในการชำระเงินตามที่ได้อธิบาย ทำให้วิธีการชำระเงินแบบ Advance Payment มักจะใช้กับกรณีต่อไปนี้

  1. การสั่งซื้อปริมาณน้อย
  2. ผู้ซื้อยังเป็นลูกค้าหน้าใหม่ ไม่มีความน่าเชื่อถือ
  3. ค้าขายกันมานานเชื่อใจกันมาก
  4. สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่สำคัญมาก (จึงจำเป็นต้องจ่ายเงินก่อนเพื่อจอง)

สำหรับการชำระเงินอีกรูปแบบที่ผู้ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกควรรู้ คือการชำระเงินที่ที่เป็นด้านตรงข้ามกับการชำระเงินด้วยวิธี Advance Payment คือการชำระเงินแบบ Open Account ที่ความเสี่ยงจะไปอยู่ที่ผู้ส่งออกแทน

อ่านเกี่ยวกับการชำระเงินแบบ Open Account แบบละเอียดต่อได้ที่บทความ Open Account คืออะไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด