GreedisGoods » Business » Ansoff Matrix คืออะไร? วิธีเลือกกลยุทธ์ด้วย Ansoff Matrix

Ansoff Matrix คืออะไร? วิธีเลือกกลยุทธ์ด้วย Ansoff Matrix

by K. Pair
Ansoff Matrix คือ กลยุทธ์

Ansoff Matrix คือ เครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจว่าจะให้องค์กรเติบโตด้วยวิธีใด สำหรับในกรณีที่องค์กรนั้นจะใช้กลยุทธ์เติบโต (Growth Strategy)

Ansoff Matrix คิดค้นโดย Igor Ansoff ในปี 1957 โดย Ansoff Matrix จะเป็นกราฟเปรียบเทียบ โดยมีแกนตั้งที่แสดงเงื่อนไขเกี่ยวกับตลาด และแกนนอนของกราฟ Ansoff Matrix จะแสดงเงื่อนไขเกี่ยวกับสินค้า

จากกราฟ Ansoff Matrix ของ Igor Ansoff จะแบ่งกลยุทธ์ในการเติบโตออกเป็น 4 แบบ ได้แก่

  1. Market Penetration
  2. Product Development
  3. Market Development
  4. Diversification

ซึ่งการพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ก็จะขึ้นอยู่กับ 2 เงื่อนไข คือ Marketing (ตลาดเก่าหรือตลาดใหม่) และ Product (สินค้าเก่าหรือพัฒนาสินค้าขึ้นมาใหม่)


Ansoff Matrix

ตาราง Ansoff Matrix คือ

Market Penetration

Market Penetration คือ กลยุทธ์ในการเติบโตในตลาดเดิมด้วยสินค้าเดิม โดย Market Penetration อาจทำได้ดังนี้

เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด (Increase Market Share) เช่น การทำโปรโมชั่น เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และการปรับปรุงสินค้า

เพิ่มความถี่ในการใช้สินค้า ด้วยการกระตุ้นลูกค้าด้วยวิธีต่างๆ เช่น โฆษณาให้ลูกค้ารับรู้ว่าควรแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหาร เพื่อเพิ่มจำนวนครั้งในการใช้ยาสีฟัน

หาลูกค้ากลุ่มใหม่ ซึ่งอยู่ในตลาดนี้อยู่แล้ว แต่เราไม่เคยขายให้ลูกค้ากลุ่มนั้นมาก่อน)

เจาะตลาด (ตลาดเดิม สินค้าเดิม)


Product Development

Product Development คือ การพัฒนาสินค้าใหม่แต่ยังขายอยู่ในตลาดเดิม ซึ่งสินค้าใหม่นั้นอาจจะนำมาใช้แทนที่สินค้าเดิมเลยก็ได้

ประโยชน์ของ Product Development คือ การหาลูกค้าใหม่ในตลาดเดิมที่เรายังไม่เคยจับกลุ่มดังกล่าวมาก่อนด้วยสินค้าที่พัฒนาขึ้นมาใหม่

ตัวอย่างเช่น มันฝรั่งทอดกรอบแผ่นเรียบยี่ห้อหนึ่ง พัฒนาสินค้าใหม่ขึ้นมาคือมันฝรั่งทอดกรอบแผ่นหยัก ซึ่งในท้ายที่สุดบริษัทอาจขายแผ่นหยักแทนแผ่นเรียบไปเลยก็ได้

พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ตลาดเดิม สินค้าใหม่)


Market Development

Market Development คือ การพัฒนาตลาดขึ้นมาใหม่ หรือ หาลูกค้ากลุ่มใหม่ด้วยสินค้าเดิมที่มีอยู่

มาม่าในไทย คือ ของกินธรรมดาๆ จะสำหรับคนไม่มีเงิน หรือ มีเงินแล้วอยากกินก็แล้วแต่

มาม่าในประเทศ A  คือ สินค้าสำหรับการลดน้ำหนัก กินมาม่า 1 ซอง แล้วไม่กันอย่างอื่น (ไม่ได้บอกว่าลดน้ำหนักด้วยมาม่าถูกหรือผิด)

ดังนั้น ตลาดใหม่ของมาม่าจากตัวอย่างก็คือกลุ่มคนที่ลดน้ำหนัก (ในประเทศ A)

พัฒนาตลาด (ตลาดใหม่ สินค้าเดิม)


Diversification

Diversification คือ การขยายเข้าไปในตลาดใหม่ด้วยสินค้าใหม่ โดยตลาดใหม่และสินค้าใหม่อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับตลาดเดิมและสินค้าเดิมของบริษัทก็ได้

Concentric Diversification (ยังเป็นธุรกิจที่เกี่ยวบริษัท) เช่น บริษัททำน้ำผลไม้ 100% ไปทำน้ำผัก ชาเขียว ผลไม้กระป๋อง

Conglomerate Diversification (ไม่เกี่ยวกับธุรกิจเดิม) เช่น บริษัทน้ำผลไม้ ไปทำห้างสรรพสินค้า

เปลี่ยน (ตลาดใหม่ สินค้าใหม่)

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด