GreedisGoods » Marketing » Blue Ocean Strategy คืออะไร? กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม

Blue Ocean Strategy คืออะไร? กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม

by Kris Piroj
Blue Ocean Strategy คือ กลยุทธ์ น่านน้ำสีคราม คือ กลยุทธ์ Blue Ocean คือ ตัวอย่าง ทฤษฎี ERRC

Blue Ocean Strategy คืออะไร?

Blue Ocean Strategy คือ กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม ซึ่งหมายถึงกลยุทธ์ที่มีแนวคิดในการหลีกเลี่ยงตลาดที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือดจากการที่เป็นตลาดที่มีคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่เป็นจำนวนมาก โดยกลยุทธ์น่านน้ำสีครามหรือ Blue Ocean Strategy จะมุ่งเน้นไปที่การแสวงหาตลาดใหม่ที่มีการแข่งขันต่ำ

สำหรับประโยชน์ของกลยุทธ์ Blue Ocean Strategy คือสิ่งที่ต้องเท้าความไปที่ Red Ocean ที่หมายถึงตลาดที่มีการแข่งขันสูงเพราะมีคู่แข่งอยู่เป็นจำนวนมากและความแตกต่างของสินค้าอยู่ในระดับที่ต่ำ ทำให้บริษัทเหล่านี้มักจะแข่งขันกันด้วยโปรโมชั่นและการตัดราคา

ซึ่งการแข่งกันจัดโปรโมชั่น (Promotion) อย่างดุเดือดโดยเฉพาะการตัดราคาจะส่งผลให้ต่างฝ่ายต่างเจ็บตัวจากกำไรที่ลดลง เทียบได้กับการนองเลือดจากการแข่งขันที่รุนแรงจนทำให้ทะเลกลายเป็นสีเลือด

กลับกัน Blue Ocean คือ น่านน้ำสีครามแสนสดใสที่ไม่มีการแข่งขันอย่างดุเดือด ทำให้ธุรกิจสามารถแสวงหาโอกาสเพื่อทำกำไรได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีใครมาแย่งส่วนแบ่ง

อธิบายแบบรวบรัด กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม หรือ Blue Ocean Strategy คือการแสวงหาตลาดใหม่ที่มียังไม่มีใครบุกเบิก ตัวอย่างเช่น สินค้า/บริการที่ยังไม่เคยมีมาก่อน เพื่อที่ธุรกิจจะได้ไม่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือด


Blue Ocean Strategy ทำอย่างไร

Blue Ocean Strategy คือกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นมาจากแนวคิดของ W. Chan Kim และ Renee Mauborgne ซึ่งเป็นอาจารย์จาก INSEAD (อินซีด) สถาบันทางด้านบริหารธุรกิจจากฝรั่งเศส ซึ่งเริ่มมาจากแนวคิดเรื่อง Blue Ocean ที่ถูกตีพิมพ์อยู่ใน Harvard Business Review

แนวคิดของ Blue Ocean เป็นการมุ่งเน้นไปที่การสร้างความต้องการขึ้นมาใหม่และไม่เน้นการตอบสนองอุปสงค์เดิมที่มีอยู่ (เรียกว่า Demand Creation) โดยไม่สนใจการแข่งขันกับคู่แข่งเดิมที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมเดิม

อธิบายให้ง่ายกว่านั้น แนวคิดของ Blue Ocean Strategy คือการปฏิเสธการมุ่งไปที่การทำตามและเอาชนะคู่แข่งเดิมที่มีอยู่ แต่มุ่งไปที่การสร้างความต้องการขึ้นมาใหม่ด้วยการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา หรือการตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการแต่ยังไม่เคยมีใครตอบสนองมาก่อน

หลัก ERRC

โดยหลักการของ Blue Ocean Strategy จะประกอบด้วย 4 ส่วน ที่บางครั้งอาจเรียกว่า ERRC ได้แก่กลยุทธ์ดังต่อไปนี้

  1. Eliminated (การยกเลิก)
  2. Reduced (การลด)
  3. Raised (การเพิ่ม)
  4. Created (การสร้างขึ้นมาใหม่)

Eliminated คือ การยกเลิกบางสิ่งที่เคยนำเสนอให้กับลูกค้าเพราะมองว่าลูกค้าต้องการสิ่งนั้น แต่ในปัจจุบันหรือในความเป็นจริงนั่นเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ได้มีความต้องการแต่อย่างใด เพียงแต่ก่อนหน้านี้ลูกค้าอาจใช้เพราะไม่มีทางเลือก

Reduced คือ การลดคุณค่าบางอย่างที่ลูกค้าได้รับลงให้ต่ำกว่าระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของราคา เพราะคุณค่าบางอย่างที่เกินมาบางครั้งอาจเกิดจากการคิดว่าลูกค้าต้องการ แต่ในความเป็นจริงลูกค้าไม่ได้ต้องการมากขนาดนั้น (ใช้เล็กน้อย แต่ไม่ได้ใช้เป็นหลัก)

Raised คือ การเพิ่มคุณค่าบางอย่างให้สูงกว่าระดับของอุตสาหกรรม (ตรงข้ามกับ Reduced) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ลูกค้าต้องการแต่ไม่เคยได้รับการตอบสนอง

Created คือ การสร้างบางสิ่งที่ลูกค้าต้องการแต่ไม่เคยมีใครตอบสนองมาก่อน หรือสิ่งที่ลูกค้าอาจไม่รู้ว่าตัวเองต้องการมาก่อน


ตัวอย่าง Blue Ocean Strategy

Nintendo Wii ที่เปลี่ยนจากจับกลุ่มผู้ที่เล่นเกมแบบกด มาจับกลุ่มการเล่นเกมด้วยการใช้การออกท่าทางแทน

Bloomberg ที่หันมาทำสำนักข่าวเกี่ยวกับ การเงิน การลงทุน เป็นเจ้าแรก

ซึ่งทั้ง 2 ตัวอย่าง เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ณ เวลานั้น จะเห็นว่าข้อดีของ Blue Ocean Strategy คือ ยังไม่มีคู่แข่งและยังเติบโตได้เรื่อยๆ (อย่างน้อยก็จนกว่าพวก Me Too จะตามมา) เพราะตลาดนี้ยังใหม่ นั่นหมายความว่ามันจะยังเติบโตได้อีกแน่นอน

แต่อย่างไรก็ตามถ้าตลาดใหม่ที่ว่านี่เกิดโตขึ้นมา ก็จะมีหน้าใหม่เข้ามา จนในที่สุดก็จะเกิดการแข่งขันอยู่ดี ซึ่งควรระวังตัวอยู่เสมอ อย่าชะล่าใจไปว่าไม่มีคู่แข่ง เพราะอาจจะรู้ตัวอีกทีตอนที่โดนแซงไปแล้วก็ได้

บทความที่เกี่ยวข้อง