GreedisGoods » Marketing » Bounce Rate คืออะไร? อัตราการตีกลับควรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

Bounce Rate คืออะไร? อัตราการตีกลับควรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

by Kris Piroj
Bounce Rate คือ อัตราการตีกลับ เว็บ Google Analytics Bounce คือ

Bounce Rate คืออะไร?

Bounce Rate คือ อัตราการตีกลับ เป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่บอกว่า Session ทั้งหมดในเว็บไซต์ มีสัดส่วนของ Session ประเภทที่ผู้ใช้ดูเพียงหน้าเดียว (และเรียกคำขอเดียวไปยังเซิร์ฟเวอร์) อยู่กี่เปอร์เซ็นต์

โดย Bounce Rate จะคำนวณมาจาก Bounce หารด้วย Session ทั้งหมด

โดยที่ Bounce คือ Session ที่ผู้ใช้ (Users) เรียกดูหน้าเว็บเพียงหน้าเดียวจากเว็บไซต์ระหว่าง Session นั้น ตัวอย่างเช่น การที่ผู้ใช้ (User) เปิดหน้าเดียวในเว็บไซต์แล้วออกโดยไม่เรียกคำขออื่น ๆ ในระหว่าง Session นั้น จะถูกนับเป็น Bounce

อธิบายให้ง่ายกว่านั้น การที่ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์ GreedisGoods.com มาที่หน้านี้โดยไม่เปิดหน้าอื่นแล้วออกไปทันที (และไม่กลับมาอีกในระยะเวลาอันใกล้) การดูหน้าเว็บแบบนี้จะถูกนับเป็นตัวเลข Bounce

ดังนั้น ยิ่ง Bounce Rate สูง ยิ่งหมายความว่า เว็บไซต์นั้นมีสัดส่วนมีผู้ใช้ประเภทที่เข้ามาดูหน้าเว็บหน้าเดียวแล้วออกไปอยู่มาก อย่างเช่น เว็บไซต์นี้ที่คุณอาจเข้ามาดูแล้วออกไปเมื่อได้คำตอบที่ต้องการแล้วเรียบร้อย

ในทางกลับกันหากตัวเลข Bounce Rate ต่ำ ก็จะหมายความว่า เว็บไซต์นั้นมีสัดส่วนมีผู้ใช้ประเภทที่เข้ามาดูหน้าเว็บหน้าเดียวแล้วไปต่อยังหน้าเว็บอื่นอยู่มาก

อย่างเช่น เว็บไซต์ขายสินค้าที่มีตัวเลือกของสินค้าประเภทเดียวกันอยู่มาก ทำให้ลูกค้าต้องเปรียบเทียบสินค้าทุกแบบจึงต้องเปิดทุกหน้า

Bounce Rate สูงไม่ดี?

Bounce Rate ควรสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับประเภทของเว็บไซต์

เพราะ Bounce Rate ที่อันตรายไม่ใช่ Bounce Rate ที่สูงหรือต่ำ แต่เป็น Bounce Rate ที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอย่างที่ควรจะเป็น

หากความสำเร็จของเว็บไซต์นั้นขึ้นอยู่กับการที่ผู้ใช้ที่ดูมากกว่าหนึ่งหน้า ดังนั้น อัตราตีกลับหรือ Bounce Rate ที่สูงนั้นไม่ดี

นอกจากนี้ ถ้าหากหน้าแรกของเว็บไซต์นั้นเป็นประตูสู่ส่วนอื่น ๆ ของเว็บไซต์ เช่น บทความข่าว หน้าผลิตภัณฑ์ และการชำระเงินของคุณ แต่มีผู้ใช้จำนวนมากที่ดูเฉพาะหน้าแรกของคุณและออกไป Bounce Rate ในลักษณะนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดี

ในทางกลับกัน หากเป็นเว็บไซต์หน้าเดียว เช่น บล็อก หรือนำเสนอเนื้อหาประเภทอื่น ๆ ที่คาดว่าจะมี Session หน้าเดียว เหมือนในตัวอย่างด้านบนจะเห็นว่า ถ้าสุดท้ายแล้วเป็นเว็บไซต์ประเภทที่เข้ามาดูหน้าเว็บหน้าเดียวแล้วออกไป Bounce Rate ย่อมสูงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด