GreedisGoods » Investment » BPS คืออะไร? หน่วย Basis Point บอกอะไร

BPS คืออะไร? หน่วย Basis Point บอกอะไร

by Kris Piroj
BPS คือ Basis Point คือ การเงิน หน่วย BP ดอกเบี้ย

BPS คืออะไร?

BPS คือ ชื่อย่อของ Basis Point เป็นหน่วยที่ใช้ในการบอกความเปลี่ยนแปลงของเปอร์เซ็นต์ในทางการเงินว่าเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะพบได้ในข่าวเศรษฐกิจและการลงทุน ตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางสหรัฐลดดอกเบี้ย 25 bps จาก 2.25% เหลือ 2% เป็นต้น

Basis Point หรือ BPS 1 จุดมีค่าเท่ากับ 0.01% หรือสามารถแปลง BPS เป็น Percent ได้ด้วยการนำไปหาร 100 ตัวอย่างเช่น 25 BPS จะได้เป็น 0.25% (มาจาก 25 ÷ 100)

ในทางกลับกัน 0.01% ก็จะมีค่าเท่ากับ 1 BPS ซึ่งสามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์แปลงเป็น BPS ได้โดยการคูณ 100 เข้าไป ตัวอย่างเช่น 1% ก็จะเท่ากับ 100 BPS (มาจาก 1 x 100)

โดยประโยชน์หลักของหน่วย Basis Points หรือ BPS คือ ความชัดเจนว่าเปอร์เซ็นต์ (Percent) ที่กำลังพูดถึงเพิ่มหรือลดลงกี่หน่วย เนื่องจากการพูดว่า “ธนาคารกลางสหรัฐลดดอกเบี้ย 25%” สามารถสร้างความสับสนได้

ทั้งนี้ นอกจาก Basis Point จะถูกเขียนย่อว่า BPS แต่บางครั้งคำย่ออาจเขียนว่า BIPS และ BP ซึ่งทั้ง 3 คำมีความที่หมายถึง Basis Point ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน

ตารางตัวอย่างหน่วย Basis Point หรือ BPS เมื่อนำไปเทียบกับเปอร์เซ็นต์

BPS คือ Basis Point เปอร์เซ็นต์

ทำไมใช้หน่วย BPS แทนเปอร์เซ็นต์

มาถึงตรงนี้น่าจะมีคำถามว่าทำไมต้องใช้หน่วย BPS หรือ Basis Points ทำไมไม่บอกว่าเพิ่มดอกเบี้ย 25% ทั้งที่หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว?

คำตอบ คือ ในความเป็นจริงจริงอัตราดอกเบี้ยไม่ได้เพิ่มขึ้น 25% ถ้าหากคิดส่วนต่างจริง ๆ ซึ่งถึงแม้ว่าการบอกว่าดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 25% อาจเข้าใจได้ แต่ในบางครั้งอาจทำให้เกิดความสับสนได้ จึงมักจะใช้หน่วย Basis Point หรือ BPS แทน

สมมติว่า สหรัฐอเมริกาลดดอกเบี้ยลงจาก 2% เหลือ 1.75% ถ้าหากพูดแบบง่าย ๆ หลายคนจะบอกว่า สหรัฐลดดอกเบี้ย 0.25% เนื่องจากมองว่าอัตราดอกเบี้ยหายไป 0.25%

แต่ถ้าหากใครเข้าใจเกี่ยวกับวิธีคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง จะเห็นว่าการบอกว่า “ลดดอกเบี้ย 0.25%” มีอีกความหมายหนึ่ง คือ ดอกเบี้ยสหรัฐลดลง 0.25% จาก 2%

ถ้าหากคำนวณเปอร์เซ็นต์ที่ลดลง 0.25% ของ 2% ออกมากลายเป็นว่าลดลง “0.005 หน่วย” (มาจาก 2 x 0.25%) เหลือ 1.995% ซึ่งผิดจากความหมายที่ต้องการจะสื่อว่า ลดดอกเบี้ยลงจาก 2% เหลือ 1.75%

ด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้ Basis Point หรือ BPS คือ หน่วยที่นิยมนำมาใช้บอกความเปลี่ยนแปลงของเปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะในวงการเศรษฐกิจและการลงทุน

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด