GreedisGoods » Marketing » Brand Identity คืออะไร? ทำไมสำคัญต่อแบรนด์

Brand Identity คืออะไร? ทำไมสำคัญต่อแบรนด์

by Kris Piroj
Brand Identity คือ อัตลักษณ์ของแบรนด์ BI เอกลักษณ์ของแบรนด์

Brand Identity คืออะไร?

Brand Identity คือ อัตลักษณ์ของแบรนด์ ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้แบรนด์โดดเด่นและเป็นจุดที่ทำให้ผู้คนจดจำแบรนด์ได้ทันทีที่เห็น โดย Brand Identity คืออะไรก็ตามที่ลูกค้าสามารถจดจำได้ ไม่ว่าจะเป็น โลโก้ บรรจุภัณฑ์ ฉลาก สโลแกน สี ฟอนต์ ตราสินค้า หรือแม้กระทั่งวิธีที่ใช้ในการโฆษณา

แต่โดยส่วนมาก Brand Identity จะอยู่ที่ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์อย่าง โลโก้ บรรจุภัณฑ์ ฉลาก สี ฟอนต์ ไอคอน และตราสินค้า

โดยประโยชน์ที่สำคัญของ Brand Identity คือ การเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถแยกแบรนด์สินค้าของเราออกมาได้จากสินค้าประเภทเดียวกันหลายสิบหรือหลายร้อยแบรนด์ได้ทันทีที่เห็น

และแน่นอนว่าทำให้แบรนด์ได้เปรียบกว่าแบรนด์อื่นที่ไม่มี Brand Identity หรือมีแต่ไม่เป็นที่จดจำด้วยเหตุผลบางอย่าง

หรือพูดให้เข้าใจง่ายกว่านั้นคือ การแข่งขันระหว่างสินค้าที่คนจำได้กับสินค้าที่ไม่มีใครจำได้ แน่นอนว่าสินค้าที่คนทั่วไปจำได้ก็ต้องได้เปรียบกว่าอยู่แล้วไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง

Brand Identity Structure

Brand Identity Structure คือ โครงสร้างของ Brand Identity หรือโครงสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ ซึ่งเป็นที่มาของอัตลักษณ์ของแบรนด์ โดยจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ Core Identity และ Extended Identity

Core Identity

Core Identity คือ แก่นของ Brand Identity เป็นใจกลางสำคัญของแบรนด์ที่ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนหรือ Extended Identity จะเปลี่ยนไปแค่ไหนผู้คนก็ยังสามารถรับรู้ถึงแบรนด์นี้ได้เช่นเดิม

โดยส่วนใหญ่ Brand Identity มักจะบอกอยู่ในสโลแกนของแบรนด์ ตัวอย่างเช่น “รักคุณเท่าฟ้า” และ “Smooth As Silk” ของการบินไทย ที่สื่อสารได้อย่างชัดเจนว่าการบินไทยเป็นสายการบินที่ให้บริการแบบ Premium

Extended Identity

Extended Identity คือ ส่วนที่ช่วยส่งเสริม Core Identity ชัดเจนขึ้น ทำให้เห็นภาพมากขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการใช้ ฟอนต์ สี ไอคอน และลายกราฟฟิคต่าง ๆ เป็นต้น

จากตัวอย่างเดิม จะเห็นว่าการบินไทยเลือกใช้สีม่วง เนื่องจากสีม่วง (แบบที่การบินไทยใช้) สื่อถึง ความสง่างาม ความหรูหรา และความยิ่งใหญ่

หรือในอีกกรณีหนึ่งคือรูปลักษณ์ของสินค้า (Product) ที่มีลักษณะเฉพาะที่เมื่อใครพบเห็นก็จะสามารถแยกได้ทันทีว่าเป็นสินค้าจากแบรนด์นั้น ๆ อย่างเช่น รูปลักษณ์ของ Lamborghini ที่มีความเป็นเหลี่ยมที่ทำให้ผู้คนรู้ได้ทันทีว่าเป็น Lamborghini แม้ว่าไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรก็ตาม

บทความที่เกี่ยวข้อง