GreedisGoods » Business » การสร้างแบรนด์ หรือ Branding คือ อะไร?

การสร้างแบรนด์ หรือ Branding คือ อะไร?

by K. Pair
การสร้างแบรนด์ Branding คือ สร้างแบรนด์ การสร้างตราสินค้า Brand คือ แบรนด์ดิ้ง

การสร้างแบรนด์ หรือ Branding คือ อะไร? มาดูกันว่า แบรนด์ดิ้ง (Branding) สำคัญอย่างไรกับธุรกิจในปัจจุบัน

Branding คือ การสร้างแบรนด์ หรือ การสร้างตราสินค้า ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์หรือจุดเด่นให้กับตราสินค้า (Brand) โดยที่เป้าหมายหลักของ การสร้างแบรนด์ คือ การทำให้ลูกค้ารับรู้ตัวตนของแบรนด์และสามารถจดจำได้ว่า Brand ทำอะไรหรือเกี่ยวกับอะไร

การสร้างแบรนด์ หรือ Branding ที่ดีจึงควรสร้างแบรนด์ให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีความแตกต่างที่ชัดเจนจากแบรนด์อื่น เพื่อความง่ายในการแยกแยะและจดจำแบรนด์ โดยในทางการตลาดจะเรียกกันว่า Brand Identity หรือ อัตลักษณ์ของแบรนด์

ถ้าหากสรุปแบบเข้าใจง่ายๆ การสร้างแบรนด์ หรือ Branding คือ การทำให้คนทั่วไป (ไม่ใช่เฉพาะลูกค้า) รู้จักและจำแบรนด์ได้ ยิ่งถ้าหากลูกค้านึกถึงสินค้าชนิดหนึ่งแล้วนึกถึงของแบรนด์ของคุณเป็นอันดับแรกยิ่งเป็นเรื่องที่ดีต่อ Brand

ดังนั้น การสร้างแบรนด์ ที่ดีจึงไม่ควรสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่มีความใกล้เคียงหรือซ้ำกับแบรนด์อื่นๆ (โดยเฉพาะ Brand คู่แข่ง) เพราะคือสิ่งที่ทำให้คนทั่วไปและลูกค้าเกิดความสับสนหรือทำให้จำแบรนด์ไม่ได้

การสร้างแบรนด์ ทำอย่างไร

การสร้างแบรนด์ หรือ Branding คือ สิ่งที่สามารถทำได้โดยไม่ได้จำกัดอยู่ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือด้วยทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง เพียงแค่อยู่บนพื้นฐานว่าจะทำอย่างไรให้แบรนด์มีความแตกต่างและทำให้ลูกค้าสามารถจดจำแบรนด์ได้ ซึ่งอาจแบ่งเงื่อนไขออกเป็น 4 ส่วนง่ายๆ คือ

 1. แตกต่าง ไม่ซ้ำหรือคล้ายใคร (เหตุผลตามที่บอกไว้ด้านบน)
 2. มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะสื่อสารอะไรให้ลูกค้ารับรู้
 3. สามารถสื่อสารได้ว่าแบรนด์ทำอะไร ทันทีที่ลูกค้านึกถึงแบรนด์
 4. เป็นที่จดจำ (ง่ายต่อการจดจำ)

สำหรับวิธีการที่มักจะนำมาใช้กับ การสร้างแบรนด์ เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าสามารถแยกแยะและสามารถจดจำแบรนด์ได้ มักจะเป็นเรื่องดังต่อไปนี้

 • ตราสินค้า หรือ Logo
 • โทนสีของโลโก้
 • ฟอนต์ที่แบรนด์ใช้กับ Logo หรือฉลาก
 • รูปร่าง ลักษณะของบรรจุภัณฑ์
 • สโลแกน (Slogan)
 • สีและรูปแบบของยูนิฟอร์มพนักงาน
 • ลักษณะวิธีการให้บริการ/บริการหลังการขาย
 • บรรยากาศของร้าน (ตั้งแต่การตกแต่งร้านไปจนถึงเรื่องกลิ่น)
 • บุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality)
 • Presenter ของแบรนด์ หรือบุคลิกของ Presenter

แต่สำหรับใครที่ต้องการเครื่องมือทางการตลาด สำหรับการวางกรอบแนวคิดใน การสร้างแบรนด์ มีหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจคือ Brand Identity Prism ที่แบ่งองค์ประกอบของ Brand Identity หรือ อัตลักษณ์ของแบรนด์ ออกเป็น 6 ส่วน ได้ที่บทความ – Brand Identity Prism คืออะไร? และการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์

ประโยชน์ของ Branding คือ อะไร?

มาถึงตรงนี้ก็น่าจะพอเข้าใจแล้วว่า ประโยชน์ของ การสร้างแบรนด์ หรือ Branding คือ การทำให้คนจดจำและรับรู้ ถึงแม้ว่าคนเหล่านี้อาจจะไม่ใช่ลูกค้าทั้งหมดก็ตาม เพราะในอนาคตคนเหล่านี้อาจจะกลายมาเป็นลูกค้าก็ได้ ถึงแม้ว่าวันนี้พวกเขาจะยังไม่ใช่ลูกค้าของแบรนด์

ดังนั้น การสร้างแบรนด์ ที่ประสบความสำเร็จ ควรจะกลายเป็นแบรนด์ที่ถูกนึกออกเป็นแบรนด์แรกๆ (ที่หลายคนอาจเรียกว่า Mass : แมส) หรือคนทั่วไปเชื่อว่า/มองว่า Brand ดังกล่าวเป็นลำดับต้นๆ สำหรับสินค้านั้นๆ (ความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้) เมื่อคนทั่วไปนึกถึงสินค้าหรือบริการที่ Brand กำลังดำเนินธุรกิจอยู่

ตัวอย่างของแบรนด์ที่สามารถไปถึงจุดที่ แบรนด์ที่ถูกนึกออกเป็นแบรนด์แรกๆ เมื่อคนทั่วไปนึกถึงสินค้าหรือบริการบางอย่าง ได้แก่

 • Search Engine นึกถึง Google
 • Email ฟรี นึกถึง Gmail หรือ Hotmail
 • น้ำอัดลม นึกถึง Coca Cola หรือ Pepsi
 • จด Domain นึกถึง GoDaddy
 • โทรศัพท์มือถือ นึกถึง Nokia iPhone Samsung Huawei (กรณีของโทรศัพท์ แต่ละยุคอาจจะต่างกันไป)
 • Application เรียกรถ Taxi นึกถึง Uber และ Lyft
 • Tablet นึกถึง iPad
 • กีตาร์ นึกถึง Gibson หรือ Fender
 • RAM นึกถึง Corsair หรือ Kingston
 • จองเที่ยวบินราคาถูก นึกถึง Booking.com
 • จองที่พักราคาถูก เมื่อเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ นึกถึง airbnb

สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับ Branding หรือ การสร้างแบรนด์ สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Brand Identity Prism เครื่องมือสำหรับการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ได้ที่บทความ – Brand Identity Prism คืออะไร? และการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าเราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด