GreedisGoods » Marketing » Branding คืออะไร? กลยุทธ์การสร้างแบรนด์สำคัญอย่างไร

Branding คืออะไร? กลยุทธ์การสร้างแบรนด์สำคัญอย่างไร

by Kris Piroj
Branding คือ การสร้างแบรนด์ การสร้างตราสินค้า Brand คือ แบรนด์ดิ้ง

Branding คืออะไร?

Branding คือ การสร้างแบรนด์หรือการสร้างตราสินค้าเป็นการสร้างภาพลักษณ์หรือจุดเด่นให้กับตราสินค้า (Brand) โดยที่เป้าหมายหลักของ การสร้างแบรนด์คือการทำให้ลูกค้ารับรู้ตัวตนของแบรนด์และสามารถจดจำได้ว่า Brand ทำอะไรหรือเกี่ยวกับอะไร

การสร้างแบรนด์หรือ Branding ที่ดีจึงควรสร้างแบรนด์ให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีความแตกต่างที่ชัดเจนจากแบรนด์อื่น เพื่อความง่ายในการแยกแยะและจดจำแบรนด์ โดยในทางการตลาดจะเรียกกันว่า Brand Identity หรือ อัตลักษณ์ของแบรนด์

ถ้าหากอธิบายให้ง่ายกว่านั้น การสร้างแบรนด์ หรือ Branding คือ การทำให้คนทั่วไป (ไม่ใช่เฉพาะลูกค้า) รู้จักและจำแบรนด์ได้ ยิ่งถ้าหากลูกค้านึกถึงสินค้าชนิดหนึ่งแล้วนึกถึงของแบรนด์ของคุณเป็นอันดับแรกยิ่งเป็นเรื่องที่ดีต่อ Brand

ดังนั้น Branding ที่ดีจึงไม่ควรสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่มีความใกล้เคียงหรือซ้ำกับแบรนด์อื่น ๆ (โดยเฉพาะ Brand คู่แข่ง) เพราะคือสิ่งที่ทำให้คนทั่วไปและลูกค้าเกิดความสับสนหรือทำให้จำแบรนด์ไม่ได้

การสร้างแบรนด์ทำอย่างไร?

การสร้างแบรนด์หรือ Branding คือสิ่งที่สามารถทำได้โดยไม่ได้จำกัดอยู่ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือด้วยทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง เพียงแค่อยู่บนพื้นฐานว่าจะทำอย่างไรให้แบรนด์มีความแตกต่างและทำให้ลูกค้าสามารถจดจำแบรนด์ได้

โดยพื้นฐานของ Branding อาจแบ่งเงื่อนไขออกเป็น 4 ส่วนง่าย ๆ ได้แก่:

 1. แตกต่าง ไม่ซ้ำหรือคล้ายใคร (เหตุผลตามที่บอกไว้ด้านบน)
 2. มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะสื่อสารอะไรให้ลูกค้ารับรู้
 3. สามารถสื่อสารได้ว่าแบรนด์ทำอะไร ทันทีที่ลูกค้านึกถึงแบรนด์
 4. เป็นที่จดจำ (ง่ายต่อการจดจำ)

สำหรับวิธีการที่มักจะนำมาใช้กับ Branding เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าสามารถแยกแยะและสามารถจดจำแบรนด์ได้ มักจะเป็นเรื่องดังต่อไปนี้

 • ตราสินค้า หรือ Logo
 • โทนสีของโลโก้
 • ฟอนต์ที่แบรนด์ใช้กับ Logo หรือฉลาก
 • รูปร่าง ลักษณะของบรรจุภัณฑ์
 • สโลแกน (Slogan)
 • สีและรูปแบบของยูนิฟอร์มพนักงาน
 • ลักษณะวิธีการให้บริการ/บริการหลังการขาย
 • บรรยากาศของร้าน (ตั้งแต่การตกแต่งร้านไปจนถึงเรื่องกลิ่น)
 • บุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality)
 • Presenter ของแบรนด์ หรือบุคลิกของ Presenter

แต่สำหรับใครที่ต้องการเครื่องมือทางการตลาดสำหรับการวางกรอบแนวคิดในการสร้างแบรนด์ (Branding) มีหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจคือ Brand Identity Prism ที่แบ่งองค์ประกอบของ Brand Identity หรืออัตลักษณ์ของแบรนด์ออกเป็น 6 ส่วน สำหรับการวิเคราะห์และสร้าง Brand Identity

ประโยชน์ของ Branding คืออะไร?

ประโยชน์ของ Branding คือการทำให้คนจดจำและรับรู้ ถึงแม้ว่าคนเหล่านี้อาจจะไม่ใช่ลูกค้าทั้งหมดก็ตาม เพราะในอนาคตคนเหล่านี้อาจจะกลายมาเป็นลูกค้าก็ได้ ถึงแม้ว่าวันนี้พวกเขาจะยังไม่ใช่ลูกค้าของแบรนด์

ดังนั้น การสร้างแบรนด์หรือ Branding ที่ประสบความสำเร็จควรจะกลายเป็นแบรนด์ที่ถูกนึกออกเป็นแบรนด์แรก ๆ (ที่หลายคนอาจเรียกว่า Mass : แมส)

หรือคนทั่วไปเชื่อว่า/มองว่า Brand ดังกล่าวเป็นลำดับต้น ๆ สำหรับสินค้านั้น (แม้ความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้) เมื่อคนทั่วไปนึกถึงสินค้าหรือบริการที่ Brand กำลังดำเนินธุรกิจอยู่

ตัวอย่างของแบรนด์ที่สามารถไปถึงจุดที่แบรนด์ที่ถูกนึกออกเป็นแบรนด์แรก ๆ เมื่อคนทั่วไปนึกถึงสินค้าหรือบริการบางอย่าง ได้แก่

 • Search Engine นึกถึง Google
 • Email ฟรี นึกถึง Gmail หรือ Hotmail
 • น้ำอัดลม นึกถึง Coca Cola หรือ Pepsi
 • จด Domain นึกถึง GoDaddy
 • โทรศัพท์มือถือ นึกถึง Nokia iPhone Samsung Huawei (กรณีของโทรศัพท์ แต่ละยุคอาจจะต่างกันไป)
 • Application เรียกรถ Taxi นึกถึง Uber และ Lyft
 • Tablet นึกถึง iPad
 • กีตาร์ นึกถึง Gibson หรือ Fender
 • RAM นึกถึง Corsair หรือ Kingston
 • จองเที่ยวบินราคาถูก นึกถึง Booking.com
 • จองที่พักราคาถูก เมื่อเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ นึกถึง airbnb

สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับ Branding หรือการสร้างแบรนด์ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ Brand Identity Prism ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่จะช่วยให้ลูกค้านึกถึงแบรนด์

บทความที่เกี่ยวข้อง