GreedisGoods » Business » การสร้างแบรนด์ หรือ Branding คืออะไร?

การสร้างแบรนด์ หรือ Branding คืออะไร?

by K. Pair
การสร้างแบรนด์ Branding คือ สร้างแบรนด์ การสร้างตราสินค้า Brand คือ แบรนด์ดิ้ง

Branding คือ การสร้างแบรนด์ หรือ การสร้างตราสินค้า ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์หรือจุดเด่นให้กับตราสินค้า (Brand) โดยที่เป้าหมายหลักของ การสร้างแบรนด์ คือ การทำให้ลูกค้ารับรู้ตัวตนของแบรนด์และสามารถจดจำได้ว่า Brand ทำอะไรหรือเกี่ยวกับอะไร

การสร้างแบรนด์ หรือ Branding ที่ดีจึงควรสร้างแบรนด์ให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีความแตกต่างที่ชัดเจนจากแบรนด์อื่น เพื่อความง่ายในการแยกแยะและจดจำแบรนด์ โดยในทางการตลาดจะเรียกกันว่า Brand Identity หรือ อัตลักษณ์ของแบรนด์

ถ้าหากสรุปแบบเข้าใจง่ายๆ การสร้างแบรนด์ หรือ Branding คือ การทำให้คนทั่วไป (ไม่ใช่เฉพาะลูกค้า) รู้จักและจำแบรนด์ได้ ยิ่งถ้าหากลูกค้านึกถึงสินค้าชนิดหนึ่งแล้วนึกถึงของแบรนด์ของคุณเป็นอันดับแรกยิ่งเป็นเรื่องที่ดีต่อ Brand

ดังนั้น การสร้างแบรนด์ ที่ดีจึงไม่ควรสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่มีความใกล้เคียงหรือซ้ำกับแบรนด์อื่นๆ (โดยเฉพาะ Brand คู่แข่ง) เพราะคือสิ่งที่ทำให้คนทั่วไปและลูกค้าเกิดความสับสนหรือทำให้จำแบรนด์ไม่ได้

การสร้างแบรนด์ ทำอย่างไร

การสร้างแบรนด์ หรือ Branding คือ สิ่งที่สามารถทำได้โดยไม่ได้จำกัดอยู่ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือด้วยทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง เพียงแค่อยู่บนพื้นฐานว่าจะทำอย่างไรให้แบรนด์มีความแตกต่างและทำให้ลูกค้าสามารถจดจำแบรนด์ได้ ซึ่งอาจแบ่งเงื่อนไขออกเป็น 4 ส่วนง่ายๆ คือ

 1. แตกต่าง ไม่ซ้ำหรือคล้ายใคร (เหตุผลตามที่บอกไว้ด้านบน)
 2. มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะสื่อสารอะไรให้ลูกค้ารับรู้
 3. สามารถสื่อสารได้ว่าแบรนด์ทำอะไร ทันทีที่ลูกค้านึกถึงแบรนด์
 4. เป็นที่จดจำ (ง่ายต่อการจดจำ)

สำหรับวิธีการที่มักจะนำมาใช้กับ การสร้างแบรนด์ เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าสามารถแยกแยะและสามารถจดจำแบรนด์ได้ มักจะเป็นเรื่องดังต่อไปนี้

 • ตราสินค้า หรือ Logo
 • โทนสีของโลโก้
 • ฟอนต์ที่แบรนด์ใช้กับ Logo หรือฉลาก
 • รูปร่าง ลักษณะของบรรจุภัณฑ์
 • สโลแกน (Slogan)
 • สีและรูปแบบของยูนิฟอร์มพนักงาน
 • ลักษณะวิธีการให้บริการ/บริการหลังการขาย
 • บรรยากาศของร้าน (ตั้งแต่การตกแต่งร้านไปจนถึงเรื่องกลิ่น)
 • บุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality)
 • Presenter ของแบรนด์ หรือบุคลิกของ Presenter

แต่สำหรับใครที่ต้องการเครื่องมือทางการตลาด สำหรับการวางกรอบแนวคิดใน การสร้างแบรนด์ มีหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจคือ Brand Identity Prism ที่แบ่งองค์ประกอบของ Brand Identity หรือ อัตลักษณ์ของแบรนด์ ออกเป็น 6 ส่วน ได้ที่บทความ – Brand Identity Prism คืออะไร? และการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์

ประโยชน์ของ Branding คือ อะไร?

มาถึงตรงนี้ก็น่าจะพอเข้าใจแล้วว่า ประโยชน์ของ การสร้างแบรนด์ หรือ Branding คือ การทำให้คนจดจำและรับรู้ ถึงแม้ว่าคนเหล่านี้อาจจะไม่ใช่ลูกค้าทั้งหมดก็ตาม เพราะในอนาคตคนเหล่านี้อาจจะกลายมาเป็นลูกค้าก็ได้ ถึงแม้ว่าวันนี้พวกเขาจะยังไม่ใช่ลูกค้าของแบรนด์

ดังนั้น การสร้างแบรนด์ ที่ประสบความสำเร็จ ควรจะกลายเป็นแบรนด์ที่ถูกนึกออกเป็นแบรนด์แรกๆ (ที่หลายคนอาจเรียกว่า Mass : แมส) หรือคนทั่วไปเชื่อว่า/มองว่า Brand ดังกล่าวเป็นลำดับต้นๆ สำหรับสินค้านั้นๆ (ความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้) เมื่อคนทั่วไปนึกถึงสินค้าหรือบริการที่ Brand กำลังดำเนินธุรกิจอยู่

ตัวอย่างของแบรนด์ที่สามารถไปถึงจุดที่ แบรนด์ที่ถูกนึกออกเป็นแบรนด์แรกๆ เมื่อคนทั่วไปนึกถึงสินค้าหรือบริการบางอย่าง ได้แก่

 • Search Engine นึกถึง Google
 • Email ฟรี นึกถึง Gmail หรือ Hotmail
 • น้ำอัดลม นึกถึง Coca Cola หรือ Pepsi
 • จด Domain นึกถึง GoDaddy
 • โทรศัพท์มือถือ นึกถึง Nokia iPhone Samsung Huawei (กรณีของโทรศัพท์ แต่ละยุคอาจจะต่างกันไป)
 • Application เรียกรถ Taxi นึกถึง Uber และ Lyft
 • Tablet นึกถึง iPad
 • กีตาร์ นึกถึง Gibson หรือ Fender
 • RAM นึกถึง Corsair หรือ Kingston
 • จองเที่ยวบินราคาถูก นึกถึง Booking.com
 • จองที่พักราคาถูก เมื่อเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ นึกถึง airbnb

สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับ Branding หรือ การสร้างแบรนด์ สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Brand Identity Prism เครื่องมือสำหรับการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ได้ที่บทความ – Brand Identity Prism คืออะไร? และการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าเราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด