GreedisGoods » Marketing » Bundle Pricing คืออะไร? การตั้งราคาแบบ Bundle Pricing ทำอย่างไร

Bundle Pricing คืออะไร? การตั้งราคาแบบ Bundle Pricing ทำอย่างไร

by Kris Piroj
Bundle Pricing คือ การตั้งราคา แบบแพครวม Bundle Price คือ Price Bundling

Bundle Pricing คืออะไร?

Bundle Pricing คือ กลยุทธ์ในการตั้งราคาที่จะตั้งราคาสินค้าด้วยการรวมสินค้าหลายชนิดเอาไว้ด้วยกันในการขายครั้งเดียว หรือการมัดรวมสินค้าชนิดเดียวกันหลายชิ้นแล้วขายสินค้าดังกล่าวในราคาเดียวกัน (Bundle) ซึ่งราคาโดยรวมถูกกว่าการซื้อแยก

ตัวอย่างเช่น ชุดเครื่องสำอาง ชุดบำรุงสุขภาพผิว สบู่ก้อนแบบแพค คอมพิวเตอร์ที่มาพร้อมจอ คีย์บอร์ดที่มาพร้อมกับเมาส์ และการซื้อโทรศัพท์ราคาถูกพ่วงโปรโมชั่นราคาถูก เป็นต้น

สำหรับประโยชน์หลักของ การตั้งราคาแบบ Bundle Pricing คือการกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจในสินค้า จากการที่สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูกลง (สินค้าโดยรวมถูกลง) ในขณะที่สามารถขายสินค้าได้เป็นจำนวนมากจากการที่ขายสินค้าแบบมัดรวมหลายชิ้น

โดย Bundle Pricing จะเป็นกลยุทธ์การตั้งราคาที่พิเศษกว่ากลยุทธ์การตั้งราคา (Pricing Strategy) วิธีอื่น ๆ ตรงที่ Bundle Pricing จริง ๆ แล้วเป็นส่วนผสมที่อยู่ระหว่างหลายส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 4Ps) ได้แก่ Price Promotion และ Product

Price (การตั้งราคา) — แน่นอนว่า Bundle Pricing เกี่ยวกับการตั้งราคาอย่างที่ได้อธิบายเอาไว้

Promotion (การส่งเสริมการตลาด) — จากการที่ Bundle Pricing คือการส่งเสริมการขายในลักษณะที่คล้ายกันกับการทำ Sales Promotion ด้วยการลด แลก แจก แถม เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าในปริมาณที่มากขึ้น

Product (กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์) — ในส่วนของปริมาณการขายและ Packaging จากการที่เปลี่ยนหน่วยการขายแทนที่จะขายสินค้าเพียงชิ้นเดียว เป็นการมัดรวมเพื่อขายหลายชิ้นหรือหลายประเภทในครั้งเดียว

บางครั้งกลยุทธ์การตั้งราคาแบบ Bundle Pricing อาจมาในชื่อของ Bundle Price หรือ Price Bundling


ข้อดีของ Bundle Pricing

Bundle Pricing สามารถกระตุ้นการขายได้ในลักษณะเดียวกันกับการลดราคา โดยที่ไม่ต้องลดราคาสินค้ามากนัก และสามารถขายสินค้าได้ในจำนวนที่มากกว่าการลดราคาแบบ Sales Promotion ทำให้ลูกค้ามองว่าการซื้อสินค้าในลักษณะ Bundle Pricing คือ ความคุ้มค่า

นอกจากนี้ Bundle Pricing ยังสามารถใช้เป็นวิธีระบายสินค้าค้างสต๊อกที่ขายไม่ออก โดยไม่ต้องลดราคาสินค้าโดยตรง ซึ่งการลดราคาอาจส่งผลให้ลูกค้ามองคุณค่าของสินค้าลดลงในสินค้าบางประเภท

รวมถึงใช้ในการดึงดูดลูกค้าเข้ามาในร้าน เพื่อใช้ร่วมกับ กลยุทธ์ Loss Leader Pricing


ข้อเสียของ Bundle Pricing

ข้อเสียของการตั้งราคาแบบ Bundle Pricing จะคล้ายกับการทำ Sales Promotion หรือการส่งเสริมการขายด้วยการลด แลก แจก แถม ที่ทำให้กำไรของสินค้าลดลง เพราะต้องขายสินค้าในราคาที่ถูกลง

อย่างไรก็ตาม การตั้งราคาแบบ Bundle Pricing ยังพอที่จะพูดได้ว่าดีกว่าการลด แลก แจก แถม อยู่เล็กน้อย จากการที่การตั้งราคาแบบ Bundle Pricing ไม่ได้เป็นการลดราคาสินค้าลงโดยตรง ทำให้ลูกค้าไม่ติดภาพลักษณ์หรือมองว่าสินค้าเป็นสินค้าราคาถูกหรือสินค้าลดราคา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การตั้งราคา (Pricing Strategy) รูปแบบอื่นได้ที่กลยุทธ์การตั้งราคา คืออะไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง