GreedisGoods » Business » CIF คืออะไร? เงื่อนไขของ Incoterm CIF

CIF คืออะไร? เงื่อนไขของ Incoterm CIF

by K. Pair
CIF คือ Cost Insurance Freight คือ Incoterm CIF

CIF คือ Cost Insurance and Freight เป็น Incoterm รูปแบบหนึ่งที่ประกอบไปด้วย ราคาสินค้า (Cost) ค่าประกัน (Insurance) และค่าขนส่ง (Freight) ตามชื่อเต็มของ CIF Term

โดย Cost Insurance and Freight หรือ CIF คือ Incoterms รูปแบบหนึ่งจาก Incoterms หลายสิบแบบที่ถูกกำหนดโดยสภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce หรือ ICC)

สำหรับหน้าที่ของ Incoterms อย่าง CIF คือ การใช้กำหนดขอบเขตให้ผู้ซื้อและผู้ขายรู้ถึง:

ขอบเขตความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและประกัน
จุดส่งมอบและจุดรับสินค้า
ใครคือผู้รับผิดชอบหากสินค้าเกิดความเสียหาย จากความเสี่ยงรูปแบบต่างๆ

ซึ่ง Incoterms เองก็จะมีอยู่หลายเวอร์ชั่น แต่เวอร์ชั่นที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ Incoterms 2010 ดังนั้นบทความนี้จะอ้างอิง CIF Term หรือ Cost Insurance and Freight จาก Incoterms 2010 เป็นหลัก

Cost Insurance and Freight หรือ CIF คือ อะไร?

ความหมายของ Term CIF คือ Cost Insurance Freight ตามชื่อ ซึ่งการระบุราคาด้วย CIF term ในราคาแบบ CIF จะประกอบไปด้วย ราคาสินค้า + ค่าประกัน + ค่าขนส่ง

เงื่อนไข CIF ผู้ส่งออก

ในเงื่อนไข CIF ผู้ส่งออกจะหมดความรับผิดชอบเมื่อเมื่อผู้ส่งออกนำสินค้าขึ้นไปวางบนเรือ (ณ ท่าเรือประเทศผู้ส่งออก)

โดยผู้ส่งออกจะเป็นผู้จ่ายค่าประกันสินค้าที่ส่งออก ค่าระวางเรือ ค่าขนส่งในประเทศผู้ส่งออก ดำเนินพิธีการศุลกากรขาออก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า

เงื่อนไข CIF ผู้นำเข้า

ในส่วนของผู้นำเข้าจะเป็นผู้รับความเสี่ยงเองหลังจากสินค้าถูกวางบนเรือ (แต่มีประกันอยู่แล้ว เพราะผู้ส่งออกเป็นผู้จัดการเรื่องประกันไว้แล้ว)

ผู้นำเข้าเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องอื่นๆ เองทุกอย่างหลังจากนั้น อย่างเช่น ค่าใช้จ่ายในการยกสินค้าออกจากเรือ พิธีศุลกากรขาเข้า การขนส่งหลังจากนั้น


สำหรับ Term CIF จะมีวงเล็บอยู่ด้านหลังด้วย อย่างเช่น CIF (Bangkok) ซึ่งในวงเล็บจะเป็นตัวระบุ “ท่าเรือปลาย” จากตัวอย่างจะหมายความว่า ท่าเรือปลายทาง คือ ท่าเรือกรุงเทพ

สำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจกับ Incoterms 2010 ทุกรูปแบบสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ Incoterms 2010 คืออะไร? และเงื่อนไขของแต่ละแบบ

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด