Home FinanceInvestment Circuit Breaker คือ อะไร? ตลาดหุ้นไทยมีเงื่อนไขอย่างไร

Circuit Breaker คือ อะไร? ตลาดหุ้นไทยมีเงื่อนไขอย่างไร

by greedisgoods
Circuit Breaker คือ ตลาดหุ้น หยุดการซื้อขายชั่วคราว Circuit Breaker หุ้น

ตลาดหุ้น Circuit Breaker คืออะไร? มาทำความเข้าใจกับ มาตรการ Circuit Breaker หุ้นและสาเหตุที่ทำให้ตลาดหุ้นต้องหยุดการซื้อขายชั่วคราว

Circuit Breaker คือ การหยุดการซื้อขายชั่วคราวของตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหุ้น ซึ่งตลาดหุ้นในแต่ละประเทศจะมีเงื่อนไขที่ต้องหยุดการซื้อขายหุ้นต่างกันออกไปเล็กน้อย แต่ทุกประเทศจุดประสงค์ของ Circuit Breaker คือ การหยุดการซื้อขายชั่วคราวเมื่อตลาดเกิดความผันผวนอย่างมากเพื่อให้นักลงทุนได้ทบทวนและหยุดตั้งสติกันก่อน

โดยทั่วไปการที่ตลาดจะลบแรงมากจนทำให้เกิดการใช้มาตรการ Circuit Breaker หุ้น ส่วนมากจะต้องเกิดจากสาเหตุบางอย่างที่เป็นเรื่องใหญ่ ตัวอย่างเช่น ข่าวร้ายที่เป็นผลต่อความมั่นคงของประเทศหรือเศรษฐกิจอย่างมาก และวิกฤตการเงิน

ดังนั้น เพื่อให้นักลงทุนมีเวลาในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อการลงทุนอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อที่นักลงทุนจะได้ไม่เทรดกันอย่างตื่นตระหนก ตลาดหลักทรัพย์จึงจะหยุดการซื้อขายชั่วคราวหรือที่เรียกว่า มาตรการ Circuit Breaker ตลาดหุ้น

สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดหุ้นไทยเองก็เช่นกัน เมื่อการซื้อขายมีความผันผวนมากจนทำให้ราคาหลักทรัพย์โดยรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมาก (พูดง่ายๆ ก็คือ SET Index ลงหนักๆ) ก็จะมีมาตรการ Circuit Breaker หุ้น ออกมามาป้องกันด้วยเช่นกัน

หลังจากรู้แล้วว่า Circuit Breaker คืออะไร คุณยังสามารถเลือกอ่านในหัวข้อที่ต้องการ

เงื่อนไข Circuit Breaker หุ้น

สำหรับตลาดหุ้นไทย Circuit Breaker หุ้นจะเกิดขึ้นได้ ตลาดหุ้นไทยจะต้องเกิดเหตุการณ์ที่ตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ซึ่งจะแบ่งการ Circuit Breaker ออกเป็น 3 ครั้ง ได้แก่

  • ครั้งที่ 1 เมื่อ SET Index เปลี่ยนแปลงลดลง -8% ของค่าดัชนีปิดในวันทำการก่อนหน้า (เมื่อวาน) ตลาดจะพักการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ Circuit Breaker เป็นระยะเวลา 30 นาที
  • ครั้งที่ 2 เมื่อ SET Index เปลี่ยนแปลงลดลง -15% (ลดลงอีก 7%) ของค่าดัชนีปิดในวันทำการก่อนหน้า (เมื่อวาน) จะพักการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นระยะเวลา 30 นาที
  • ครั้งที่ 3 เมื่อ SET Index เปลี่ยนแปลงลดลง -20% (ลดลงอีก 5%) ของค่าดัชนีปิดในวันทำการก่อนหน้า (เมื่อวาน) จะพักการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง

หลังจากครั้งที่ 3 ของ Circuit Breaker ซึ่งก็คือครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ตลาดหลักทรัพย์จะเปิดให้ทำการซื้อขายต่อไปตามปกติ ไม่มีการหยุดพักการซื้อขายอีกแม้ว่าตลาดจะลงต่อ

นอกจากนี้ ในกรณีที่ระยะเวลาในรอบการซื้อขายที่ Circuit Breaker หุ้น ทำงานนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง จะให้หยุดพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรอบการซื้อขายนั้น แล้วจะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามปกติในรอบการซื้อขายถัดไป (หรือวันต่อไป)

เงื่อนไขแบบเก่า

เกณฑ์ Circuit Breaker แบบใหม่ คือ เกณฑ์ที่ถูกนำมาใช้ในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ในช่วงที่ตลาดทุนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างหนัก ซึ่งเป็นการนำมาใช้แบบชั่วคราว ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะได้ตัดสินใจนำเกณฑ์ Circuit Breaker ดังกล่าวมาใช้ในตลาดหุ้นไทยถาวร ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563

สำหรับมาตรการ Circuit Breaker แบบเก่า ตลาดหุ้นจะใช้ Circuit Breaker เพื่อหยุดการซื้อขายชั่วคราว โดยแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 เมื่อ SET Index เปลี่ยนแปลงลดลงถึง -10% และ ครั้งที่ 2 เมื่อ SET Index เปลี่ยนแปลงลดลงถึง -20% (ลดลงอีก 10%)

และหลังจากครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ตลาดหลักทรัพย์จะเปิดให้ทำการซื้อขายต่อไปตามปกติ ไม่มีการหยุดพักการซื้อขายอีกแม้ว่าตลาดจะลงต่อ


ตลาดหุ้นไทย Circuit Breaker มาแล้วกี่ครั้ง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหุ้นไทยเองก็เคยมีการหยุดการซื้อขายชั่วคราวหรือ Circuit Breaker ตลาดหุ้น มาแล้ว 3 ครั้ง

ครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 โดยดัชนี SET Index ติดลบ 74.06 จุด (-10.14%) ทำให้ต้องหยุดการซื้อขายไป 30 นาที

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 ซึ่งดัชนี SET Index ติดลบ 50.08 จุด (-10.02%) ทำให้ต้องหยุดการซื้อขายไปทั้งหมด 30 นาที

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ดัชนี SET Index ติดลบ 43.29 จุด (-10%) ทำให้ตลาดต้องหยุดการซื้อขายเป็นระยะเวลา 30 นาที

Circuit Breaker คือ ตลาดหุ้น Circuit Breaker หุ้น ไทย Circuit Breaker SET

ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ดัชนี SET Index ติดลบ 125.05 จุด (-10%) หยุดการซื้อขายชั่วคราว 30 นาที ตั้งแต่เวลา 14.39 น. – 15.09 น. เป็นการ Circuit Breaker ครั้งแรกของตลาดหุ้นไทยในรอบ 11 ปี 4 เดือน นับตั้งแต่วิกฤต Subprime ปี 2008

ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดมาด้วยดัชนี -111.52 จุด (-10%) ส่งผลให้การหยุดการซื้อขายชั่วคราวหรือ Circuit Breaker ตลาดหุ้นไทยทำงานทันทีที่เปิดตลาด ซึ่งนับว่าเป็นการ Circuit Breaker ติดกัน 2 วันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทย

อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ยังไม่เคยมีการ Circuit Breaker ถึง 2 ครั้งติดกันในวันเดียวกันมาก่อน


สำหรับการหยุดการซื้อขายเฉพาะหุ้นที่เกิดจากการขึ้นเครื่องหมาย H หรือ Halt ท้ายชื่อหุ้นจะเป็นอีกกรณี สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ เครื่องหมาย H คืออะไร

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของมาตรการ Circuit Breaker ของตลาดหุ้นไทยหรือ SET ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกในอนาคตได้ที่ https://www.set.or.th/

บทความที่เกี่ยวข้อง