คุณเป็นใครใน Consumer Buying Roles ?

Buying Roles คือ พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาด

ทำความรู้จักกับบทบาทของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า


หลาย ๆ คน อาจมองว่า ลูกค้า = คนที่ใช้สินค้า แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่ เพราะในบางครั้ง คนซื้ออาจจะไม่ได้ใช้สินค้านั้น ในขณะที่คนใช้อาจไม่ใช่คนซื้อ

เช่น ผ้าอ้อมเด็ก ที่เด็กเป็นผู้ใช้ แต่ผู้ปกครองต่างหากที่เป็นผู้ซื้อ

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของนักการตลาดในการที่จะต้องรู้ว่า ลูกค้าที่ซื้อสินค้า คือ ใคร

Consumer Buying Roles คือ บทบาท (Roles) ในการซื้อของผู้บริโภค ที่จะแบ่งออกเป็น 5 บทบาท เรียกสั้น ๆ ว่า Buying Roles หรือ บทบาทในการซื้อ ซึ่ง Consumer Buying Roles จะแบ่งออกเป็น 5 Roles ได้แก่


ผู้ริเริ่ม (Initiator)
ผู้ชักจูง (Influencer)
ผู้ตัดสินใจซื้อ (Decider)
ผู้ซื้อ (Purchaser)
ผู้ใช้ (User)


ผู้ริเริ่ม (Initiator)

ผู้ริเริ่ม หรือ Initiator คือ ผู้ที่แนะนำ หรือ เสนอความคิดเห็นให้ซื้อสินค้าชนิดนั้น 

ผู้ริเริ่ม หรือ Initiator  จะหมายถึง คนที่เห็นสินค้านั้นจนทำให้คิดต่อไปว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดี เป็นคนที่ทำให้เกิเหตุการณ์ในข้อต่อๆไป

ผู้ชักจูง (Influencer)

ผู้ชักจูง หรือ Influencer คือ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เป็นคนที่มีผลกับการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ/ผู้ตัดสินใจซื้อ

ตัวอย่าง เช่น รีวิวต่างๆที่มีเกลื่อนในปัจจุบัน ทั้งหน้าม้าทั้งใช้จริง หรือ การถามความเห็นของแฟนเวลาจะเลือกร้านอาหารก็ใช่เช่นกัน

ผู้ตัดสินใจซื้อ (Decider)

ผู้ตัดสินใจซื้อ หรือ Deciderป็นคนตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าหรือไม่ ตัดสินใจว่าจะซื้ออย่างไร ซื้อที่ไหน เป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อ


ผู้ซื้อ (Purchaser)

ผู้ซื้อ หรือ Purchaser คือ ผู้ซื้อ คือ คนที่จ่ายเงินซื้อสินค้า ไม่ว่าผู้ซื้อจะใช้สินค้านั้นหรือไม่

เช่น การที่ซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ไปให้ญาติ

ผู้ใช้ (User)

ผู้ใช้ หรือ User คือ ผู้ที่ใช้สินค้านั้น ผู้ใช้ไม่ได้จำเป็นต้องซื้อ

ตัวอย่าง เช่น แม่ของเด็กซื้อนมผงมาให้ลูกกิน เด็กคือผู้ใช้ ส่วนแม่คือผู้ซื้อ


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →