GreedisGoods » Marketing » Conversion คืออะไร? มาจากไหน และ Conversion Rate

Conversion คืออะไร? มาจากไหน และ Conversion Rate

by Kris Piroj
Conversion คือ วิธีคำนวณ Conversion Rate การตลาด

Conversion คืออะไร?

Conversion คือ กระบวนการที่กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของแบรนด์ดำเนินการบางอย่างที่ทำให้พวกเขาเปลี่ยนสถานะจากกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเป็นลูกค้าไปสู่สถานะอื่น อย่างเช่น การเปลี่ยนจากผู้ชมเนื้อหาบนเว็บไซต์ของแบรนด์เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือบริการของแบรนด์

แม้ว่าโดยทั่วไป Conversion จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่มีโอกาสเป็นลูกค้าในแต่ละช่องทางไปเป็นสถานะลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการของแบรนด์ แต่อย่างไรก็ตามการเกิด Conversion ไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเป็นผู้ซื้อในทันทีก็ได้เช่นกัน

โดยเป้าหมายของ Conversion ที่พบได้บ่อยจะเกี่ยวข้องกับ:

 • การเปิดอ่านหน้าอื่นหลังจากเข้ามายังเว็บไซต์
 • การที่ผู้ชมไปยังหน้าที่ต้องการ เช่น หน้าเปรียบเทียบราคา หรือหน้าราคาเพื่อกดดูราคาสินค้าหรือบริการ
 • การลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์
 • การสมัครรับข้อมูลข่าวสารจากแบรนด์ (Newsletter Subscription) ผ่านทางอีเมล
 • การนัดหมายรับคำปรึกษาในธุรกิจที่ปรึกษา
 • การติดตั้ง Application หรือ Software
 • การกรอกแบบฟอร์มให้ติดต่อกลับ
 • การโทรเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อ
 • การค้นหาสิ่งที่ต้องการในเว็บไซต์
 • การติดตามช่องทางของแบรนด์
 • การติดต่อขอใบเสนอราคา

ทั้งนี้ แม้จะบอกว่า Conversion ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่การเปลี่ยนจากกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่มีโอกาสเป็นลูกค้าไปเป็นลูกค้าในทันทีทันใด แต่จากเป้าหมาย Conversion เหล่านี้จะพบว่าในท้ายที่สุดปลายทางของเป้าหมายของ Conversion ก็คือการทำให้กลุ่มเป้าหมายในฐานะผู้ชมเนื้อหา (Viewer) กลายเป็นผู้ที่จะซื้อสินค้าในอนาคต (Lead) และกลายเป็นลูกค้า (Customer) ในท้ายที่สุด และด้วยเหตุนี้เองทำให้ Conversion ยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Macro Conversion และ Micro Conversion

Macro Conversion คือ Conversion ที่มีเป้าหมายโดยตรงกับยอดขาย (หรือเป้าหมายของธุรกิจ) เช่น การที่กลุ่มเป้าหมายขอใบเสนอราคา การไปที่หน้าเปรียบเทียบราคาสินค้า การกดเข้าไปดูสินค้าหรือบริการของแบรนด์ และการสอบถามเพิ่มเติมผ่านทางช่องแชทที่มีอยู่ในหน้าเว็บไซต์ เป็นต้น

Micro Conversion คือ Conversion ที่ปูทางไปสู่ Macro Conversion เช่น การติดตามบนโซเชียมีเดีย การสมัครรับข้อมูลทางอีเมล ซึ่งแบรนด์สามารถใช้ช่องทางที่ลูกค้าทิ้งไว้ส่งมอบเนื้อหาที่มีคุณค่า ตลอดจนโปรโมชั่นเพื่อเปลี่ยนลูกค้าในกลุ่มนี้ไปสู่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าในท้ายที่สุด (เรียกวิธีลักษณะนี้ว่า Lead Nurturing) และจากตัวอย่างเดียวกันโปรโมชั่นที่แบรนด์ส่งให้ลูกค้าทางอีเมลในภายหลังมีเป้าหมายของ Conversion เป็นการซื้อสินค้าของลูกค้าที่นับว่าเป็น Macro Conversion

Conversion เกิดขึ้นได้อย่างไร?

Conversion เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ชมเห็นเนื้อหาและเปลี่ยนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้นการที่จะมี Conversion เกิดขึ้นได้จึงเกี่ยวกับ 3 ตัวแปร ต่อไปนี้

 1. กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Target) ซึ่งมีโอกาสเป็นลูกค้าของแบรนด์ในอนาคต
 2. เนื้อหา (Content) ที่สร้างขึ้นมาจากปัญหา (Pain Point) ของกลุ่มเป้าหมาย
 3. เป้าหมายที่ต้องการให้เกิด (Conversion) ซึ่งนักการตลาดจะกระตุ้นให้เกิดด้วยวิธีการที่ต่างกัน

กล่าวคือ กระบวนการในการได้มาซึ่ง Conversion ที่ต้องการจะเริ่มต้นจากการเลือกกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของแบรนด์ และค้นหาปัญหาของกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับคุณค่าของสินค้าหรือบริการของแบรนด์ หรือสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายอาจจะต้องการ ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจใช้เครื่องมือทางการตลาดอย่างเช่น STP และ Buyer Persona ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด

ขั้นต่อมาคือการสร้างเนื้อหาเพื่อส่งมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายด้วยช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้วิเคราะห์เอาไว้ โดยเนื้อหา (Content) ดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งบทความ (รวมถึงบทความนี้) ในลักษณะของ Inbound Marketing ที่ส่งมอบคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมายด้วยการแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าหรือผู้ที่จะซื้อในอนาคต (Lead) โพสต์บนโซเชียลมีเดีย วิดีโอคอนเทนต์ ตลอดจนเนื้อหาโฆษณารูปแบบใดก็ตาม ซึ่งนักการตลาดจะต้องระบุตั้งแต่ในขั้นตอนนี้ว่ามีเป้าหมายของ Conversion เป็นอะไรจากเนื้อหาดังกล่าว เพื่อสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับเป้าหมายนั้นออกมา

โดยสิ่งที่จะกระตุ้นให้เกิด Conversion ซึ่งเปลี่ยนจากผู้ชม (Viewer) ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ คือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นหรือโน้มน้ามให้กลุ่มเป้าหมายดำเนินการตามที่ต้องการด้วยวิธีการที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบของเนื้อหาและ/หรือกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการ Call to Action (CTA) ด้วยข้อความ คำ หรือปุ่มที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ว่าสามารถซื้อ (หรือ Conversion อื่น) ได้

ตัวอย่าง Conversion คือ อะไร Coversion Rate คือ
ตัวอย่างจาก Twitter ของ Warcraft Rumble เกมใหม่จากค่าย Blizzard ที่บังเอิญเห็นตอนเขียนบทความ

ตัวอย่างเช่น เกม Warcraft Rumble ที่เปิดตัวครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 การเปิดตัวดังกล่าวตลอดจนการโปรโมทผ่านช่องทางอื่นของบริษัททำให้ Warcraft Rumble มีผู้ติดตามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอยู่จำนวนหนึ่ง (ในกรณีนี้ผู้ติดตามคือ Lead)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 Warcraft Rumble ได้ประกาศเกี่ยวกับ Pre-register ก่อนที่เกมจะเปิดให้บริการจริง จากกรณีนี้จะเห็นว่า Tweet ดังกล่าว คือ เนื้อหา (Content) ที่เกมส่งมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ในกรณีนี้เป็น Lead อยู่แล้ว โดยมีเป้าหมายของ Conversion เป็นการทำให้กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียน Pre-register ล่วงหน้า ในขณะสิ่งที่กระตุ้นให้เกิด Conversion คือของรางวัลในเกมที่ผู้ที่ลงทะเบียน Pre-register จะได้รับ

หรืออีกตัวอย่าง “ถ้าหากบทความเราเป็นประโยชน์กับคุณ อย่าลืมติดตามเราทั้ง Facebook และ Twitter” การได้ Like และ Follow จากผู้อ่านก็นับว่าเป็น Conversion ของบทความนี้สำหรับเรา : )

Conversion Rate คืออะไร?

Conversion Rate คือ อัตราการเกิด Conversion เมื่อเทียบกับผู้ชมเนื้อหาทั้งหมด (Viewers ทั้งหมด) เป็นตัวเลขที่ใช้วัดว่ากลุ่มเป้าหมายทางการตลาดดำเนินการตามเป้าหมาย Conversion ของแต่ละแคมเปญการตลาดกี่เปอร์เซ็นต์จากผู้ที่เห็นเนื้อหาทั้งหมด

โดย Conversion Rate สามารถคำนวณอย่างตรงไปตรงมาได้โดยการนำจำนวน Conversions ที่เกิดขึ้นหารด้วยผู้ชมเนื้อหาทั้งหมด และคูณ 100 เพื่อแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์

Conversion Rate = (Number of Conversions / Total Viewers) x 100

ตัวอย่างเช่น หากเว็บไซต์มีผู้เยี่ยมชม 1,800 คน และ 180 คนทำการซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ของเรา Conversion Rate จะเท่ากับ 10%

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด