GreedisGoods » Business » Cost Focus Strategy คืออะไร? กลยุทธ์ Cost Focus ทำอย่างไร

Cost Focus Strategy คืออะไร? กลยุทธ์ Cost Focus ทำอย่างไร

by Kris Piroj
Cost Focus Strategy คือ กลยุทธ์ Cost Focus คือ การจัดการเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ Focus

Cost Focus Strategy คืออะไร?

Cost Focus Strategy คือ กลยุทธ์การแข่งขันที่มุ่งเน้นไปที่การทำให้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำและมุ่งเน้นไปที่การขายสินค้าให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ขนาดเล็กในฐานะสินค้าเฉพาะทาง เพื่อใช้ประโยชน์จากต้นทุนที่ต่ำในการทำกำไรต่อหน่วยที่สูง

โดยสินค้าและบริการที่ใช้กลยุทธ์ในลักษณะ Cost Focus Strategy อาจเป็นสินค้าหรือบริการชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน (ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องเริ่มจับจากกลุ่ม Niche Market ที่มีจำนวนลูกค้าไม่มากก่อน) หรือมีอยู่แล้วแต่ไม่เคยได้รับการตอบสนองให้กับลูกค้าเฉพาะทางดังกล่าวมาก่อน

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ Cost Focus (รวมถึง Cost Leadership) ที่แม้ว่าจะเป็นกลยุทธ์เกี่ยวกับการลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องขายสินค้าในราคาถูกเสมอไป โดยธุรกิจอาจเสนอขายสินค้าที่มีต้นทุนการผลิตต่ำแต่ราคาสูงซึ่งทำให้มีกำไรต่อหน่วยสูงมากได้เช่นกัน

ทั้งนี้ แม้ว่ากลยุทธ์ Cost Focus Strategy จะจับกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กที่มีความเฉพาะทาง แต่ลูกค้าทั่วไปก็อาจใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าวได้ และมีโอกาสที่สินค้าหรือบริการที่เริ่มต้นจากกลยุทธ์ Cost Focus Strategy จะมีตลาดที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตจนกลายเป็นตลาดแบบ Mass Market และดำเนินกลยุทธ์ในการแข่งขันแบบ Cost Leadership ในอนาคตต่อไป

กลยุทธ์การแข่งขันแบบ Cost Focus Strategy เป็น 1 ใน 4 กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจาก Porter’s Generic Strategies ของ Micheal E Porter ซึ่งเป็นกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) ตามหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์

ตัวอย่าง Cost Focus Strategy

ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดของกลยุทธ์ Cost Focus Strategy คือธุรกิจบุฟเฟ่ต์อะไรก็ตาม อย่างเช่น บุฟzเฟ่ต์ปิ้งย่างที่จะเห็นว่าบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเป็นธุรกิจที่เน้นลดต้นทุนจากการที่คิดราคาแบบเหมา (และมีราคาค่อนข้างสูง) แต่ลูกค้าส่วนใหญ่กินบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างได้ไม่เกินราคา หรือแม้แต่การทำกำไรจากเครื่องดื่มด้วยกลยุทธ์ Loss Leader Pricing ก็ตาม

ในส่วนของด้าน Focus ในการเลือกตลาดของบุฟเฟ่ต์ปิ้งจะเห็นว่าบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างจะเน้นไปที่การจับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ชอบกินแบบบุฟเฟ่ต์ กินครั้งละมาก ๆ ต้องการความคุ้มค้าอย่างมาก ที่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดอาหารที่มีทั้งลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ลูกค้าที่ต้องการทานแต่อาหารพรีเมียม และลูกค้าที่นิยมทานแต่อาหารจานต่อจานแบบ À La Carte

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มที่ชอบทานบุฟเฟ่ต์หรือไม่ได้ชอบทานครั้งละมาก ๆ ก็สามารถมาทานบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างได้เช่นกันในบางโอกาส

ข้อจำกัดของ กลยุทธ์ Cost Focus

ข้อจำกัดที่สำคัญของ Cost Focus Strategy คือการเลือกตลาดเป้าหมายที่มีขนาดเล็กจากการเน้นขายสินค้าให้กลุ่มลูกค้าเฉพาะทาง (Niche Market) ทำให้สิ่งสำคัญคือการสำรวจตลาดว่าตลาดมีขนาดที่ใหญ่มากพอจะสามารถทำกำไรได้หรือไม่ และใหญ่พอที่จะใช้ประโยชน์จากวิธีการที่ธุรกิจจะทำให้สินค้ามีต้นทุนที่ต่ำได้หรือไม่ อย่างเช่น ตลาดมีขนาดใหญ่พอที่จะใช้การประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) จากการผลิตหรือไม่ เป็นต้น

นอกจากนี้ การพึ่งพาตลาดขนาดเล็กยังมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด (ขนาดเล็ก) ตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความคล้ายคลึงกันในตลาดขนาดเล็ก ทำให้ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจด้วย Cost Focus Strategy ค่อนข้างมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของตลาดมากพอสมควรเนื่องจากหน่วยธุรกิจดังกล่าวมีช่องทางการสร้างรายได้ที่จำกัด

อีกประเด็นที่สำคัญที่ควรคำนึงถึง คือ ประเด็นด้านความรุนแรงในการแข่งขันและจำนวนคู่แข่งในตลาด เนื่องจาก ธุรกิจประเภทที่ใช้การแข่งขันด้านต้นทุนมักจะเป็นธุรกิจที่กำแพงในการเข้าสู่ตลาดค่อนข้างต่ำ ทำให้ไม่ช้าก็เร็วจะมีผู้ตามที่มองเห็นศักยภาพจากความสำเร็จของผู้นำและเข้าสู่ตลาดนั้นบ้าง ซึ่งอาจนำไปสู่การแข่งขันด้านราคาในลักษณะของ Red Ocean ที่ทำให้สัดส่วนกำไรที่ได้รับลดลง

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด