GreedisGoods » Business » Cost Leadership คืออะไร? กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน ทำอย่างไร

Cost Leadership คืออะไร? กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน ทำอย่างไร

by Kris Piroj
Cost Leadership คือ กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน กลยุทธ์ Cost Leadership Strategy คือ

Cost Leadership คืออะไร?

Cost Leadership คือ กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) เป็นกลยุทธ์ในการมุ่งเน้นให้ต้นทุนการผลิตของสินค้าหรือบริการของธุรกิจต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่าสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจ

Cost Leadership Strategy เป็นแนวคิดของ Michael E. Porter ที่นำเสนอไว้ใน Porter’s Generic Strategy ในแนวคิดการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ด้วยการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลยุทธ์ Cost Leadership จะมุ่งเน้นไปที่การทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ แต่ไม่ได้หมายความว่ากลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุนจะเป็นกลยุทธ์สำหรับสินค้าราคาถูกเท่านั้น

โดยกลยุทธ์ Cost Leadership สามารถใช้ได้กับทั้งสินค้าราคาถูก และสินค้าที่ไม่ได้มีราคาถูกแต่ธุรกิจต้องการใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำเพื่อทำให้กำไรต่อหน่วยเพิ่มขึ้นหรือใช้ต้นทุนที่ต่ำช่วยให้แข่งขันด้านราคากับคู่แข่งได้ง่ายขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

Cost Leadership Strategy ทำอย่างไรได้บ้าง?

พื้นฐานของ Cost Leadership Strategy คือ การใช้วิธีการใดก็ได้โดยมีเป้าหมายในการทำให้ต้นทุนการผลิต (Production Costs) ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจจะใช้ประโยชน์จากต้นทุนต่ำเพื่อทำอะไร) ซึ่งสามารถทำได้มากมายหลายวิธี ตัวอย่างเช่น

การใช้ประโยชน์จาก Economies of Scale (การประหยัดต่อขนาด) ด้วยการผลิตสินค้าครั้งละมาก ๆ เพื่อลดต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) ต่อหน่วยให้ต่ำที่สุด ตัวอย่างเช่น บริษัทมีต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ทั้งหมด 100,000 บาท ถ้าผลิตสินค้า 1,000 ชิ้น จะมีต้นทุนเฉลี่ยชิ้นละ 100 บาท ในขณะที่ผลิตสินค้า 10,000 ชิ้น จะมีต้นทุนคงที่เฉลี่ยเพียง 10 บาทต่อชิ้น

วิธีในข้างต้นเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของการดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์ Cost Leadership Strategy หรือ กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน จนทำให้ใครหลายคนเข้าใจผิดว่า Cost Leadership สามารถทำได้เพียงวิธีนี้วิธีเดียว ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด

การเลือกใช้ปัจจัยการผลิตระดับล่างหรือระดับกลาง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลิตที่ดีที่สุดเสมอไป เป็นอีกวิธีที่สำคัญสำหรับกลยุทธ์ผู้นำด้านราคาหรือ Cost Leadership Strategy ตัวอย่างเช่น:

  • พนักงานระดับปฏิบัติการธรรมดา ไม่จำเป็นต้องเก่งมาก แค่ทำเรื่องที่ต้องทำได้เพียงไม่กี่เรื่องก็เพียงพอแล้ว ทำให้ไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานเก่งที่มีราคาแพง
  • วัตถุดิบธรรมดาที่หาได้ทั่วไป เหมาะสมกับราคา ไม่ใช้วัตถุดิบเกรดสูง
  • การวิจัยและพัฒนามุ่งไปที่การลดต้นทุน เน้นการวิจัยเพื่อหาว่า “ทำอย่างไรจึงจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้” แทนที่จะผลิตสินค้าที่ล้ำหน้าที่มีต้นทุนและความเสี่ยงสูง

ข้อได้เปรียบของ Cost Leadership Strategy

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของกลยุทธ์ Cost Leadership คือการที่มีต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่ง ทำให้บริษัทสามารถใช้ความได้เปรียบทั้งด้านการแข่งขันด้านราคา หรือจากกำไรต่อหน่วยที่สูงกว่าก็ได้

ตัวอย่างเช่น บริษัท A และ B ขายกล่องพลาสติกที่มีราคา 100 บาทเหมือนกัน โดยบริษัท A ต้นทุน 35 บาท ในขณะที่บริษัท B ใช้กลุยทธ์ Cost Leadership ทำทุกทางเพื่อทำให้ต้นทุนลดลงเหลือเพียง 19 บาท

เมื่อบริษัท B สามารถทำให้ต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่งอย่างบริษัท A ได้มากขนาดนี้ บริษัท B สามารถใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่าสร้างประโยชน์ได้มากมายหลายทาง เช่น

  • ขายสินค้าราคาเท่าบริษัท A แต่ได้กำไรมากกว่า
  • ขายตัดราคาบริษัท A อย่างรุนแรงเพื่อทำลายบริษัท A
  • ขายสินค้าราคาต่ำกว่าบริษัท A เล็กน้อย ในขณะที่กำไรต่อหน่วยยังสูง (เช่นขาย 89-99 บาท)

ข้อจำกัดของ Cost Leadership Strategy

ข้อจำกัดที่สำคัญที่มาพร้อมกับกลยุทธ์ Cost Leadership Strategy คือการที่ถ้าหากธุรกิจใช้กลยุทธ์ Cost Leadership Strategy เพื่อการแข่งขันด้านราคา ในท้ายที่สุดจะนำไปสู่สงครามราคา (Price War) ที่ตัดราคากันอย่างดุเดือด จนทำให้ตลาดกลายเป็น Red Ocean ในท้ายที่สุด

ถ้าหากสังเกตหลายบริษัทในอดีตก็พอจะเห็นว่าในท้ายที่สุด ถึงแม้ตอนนี้บริษัทคุณจะเป็นผู้นำเหมือนบริษัท B ในตัวอย่างด้านบน แต่เมื่อไหร่ก็ตาม ถ้าหากมีบริษัทที่สามารถลดต้นทุนได้ต่ำกว่าขึ้นมา บริษัท B ก็จะโดนเหมือนกันกับที่บริษัท A เคยโดน จนต้องหาทางลดต้นทุนใหม่ไปเรื่อย ๆ หรือเป็นฝ่ายแพ้ในที่สุดถ้าไม่สามารถทำได้

แต่ไม่ว่าใครจะเป็นผู้แพ้หรือชนะสิ่งที่ทั้ง 2 ฝ่ายต้องประสบพบเจอร่วมกัน คือ การที่กำไรลดลง

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด