GreedisGoods » International Business » Cross Rate คืออะไร? พร้อม วิธีคำนวณ Cross Rate

Cross Rate คืออะไร? พร้อม วิธีคำนวณ Cross Rate

by Kris Piroj
Cross Rate คือ อัตราแลกเปลี่ยนไขว้ คำนวณ Cross Rate

Cross Rate คือ การหาอัตราแลกเปลี่ยนไขว้ของเงินสกุล 2 สกุล ในกรณีที่รู้อัตราแลกเปลี่ยนของเงิน 3 สกุล แต่ไม่รู้อัตราแลกเปลี่ยนของคู่ที่ต้องการหา โดยชื่อภาษาไทยของ Cross Rate คืออัตราแลกเปลี่ยนไขว้

ตัวอย่างเช่น อยากรู้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุล A ต่อ เงินสกุล B

แต่สิ่งที่เรารู้มีเพียงแค่ “อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุล A กับ เงินสกุล C” และ “อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล B กับ เงินสกุล C”

หรืออธิบายให้เป็นรูปธรรมกว่านั้นเช่น รู้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเงินยูโร และรู้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินยูโรกับเงินบาท แต่ไม่รู้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กับเงินบาทคือเท่าไหร่ ในกรณีเราจะใช้ Cross Rate หรืออัตราแลกเปลี่ยนไขว้ในการหาคำตอบ


ตัวอย่างการหา Cross Rate

สมมติว่า ต้องการหาอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กับเงินบาทไทย (THB) แต่ข้อมูลที่มี มีดังนี้:

1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 111.45 เยน

3.4 เยน เท่ากับ 1 บาท

ดังนั้น เราจะใช้เงินเยนของญี่ปุ่น (JPY) เป็นตัวกลางในการหาอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ (USD) กับ บาท (THB) เพราะเงินเยน (JPY) คือ เงินสกุลที่รู้อัตราแลกเปลี่ยนของทั้งเงินดอลลาร์ และ เงินบาท

ซึ่งจะสามารถคำนวณหา Cross Rate ได้จากการ นำตัวเลขของสกุลที่เป็นตัวกลาง ในที่นี้คือเงินเยน (JPY) ทั้งสองตัวมาหารกัน โดยใช้ตัวที่มากกว่าตั้ง

เขียนเป็นสมการแบบง่าย ๆ ได้ว่า

Cross Rate = เงินสกุลที่เป็นตัวกลางที่มีค่ามากกว่า ÷ เงินสกุลที่เป็นตัวกลางที่มีค่าน้อยกว่า

จากตัวอย่าง 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 111.45 ÷ 3.4

1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32.779 บาท

จากตัวอย่างเป็นอัตราแลกเปลี่ยนจริง ณ วันที่ 11 กันยายน 2561 (06:32 UTC)

และทั้งหมดคือ Cross Rate หรือ อัตราแลกเปลี่ยนไขว้

บทความที่เกี่ยวข้อง