Home Economics Diseconomies of Scale คือ อะไร ? (การไม่ประหยัดต่อขนาด)

Diseconomies of Scale คือ อะไร ? (การไม่ประหยัดต่อขนาด)

by greedisgoods

Diseconomies of Scale คือ การไม่ประหยัดต่อขนาด แล้วสิ่งที่เรียกว่า ความไม่ประหยัดต่อขนาด หรือ การไม่ประหยัดต่อขนาด คือ อะไร?

Diseconomies of Scale คือ การไม่ประหยัดต่อขนาด ที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าจำนวนมาก แต่ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยกลับไม่ลดลงอย่างที่ควรจะเป็น

ซึ่ง Diseconomies of Scale คือ ด้านตรงข้ามของ Economies of Scale ที่หลาย ๆ คนคุ้นเคย

อย่างไรก็ตาม Diseconomies of Scale เป็นสิ่งคนทั่วไปมักจะไม่ค่อยได้ยิน และอาจเกิดคำถามว่าผลิตครั้งละมาก ๆ จะไม่คุ้มได้อย่างไร

แต่จริง ๆ แล้ว ทุกคนที่เข้าใจกราฟ Economies of Scale เคยเห็นภาพของ Diseconomies of Scale มาก่อนแล้ว

งั้นลองกลับมาดู กราฟ Economies of Scale ที่หลาย ๆ คนคุ้นเคยกันใหม่ !

กราฟ Economies of Scale

กราฟ DisEconomies of Scale คือ ความไม่ประหยัดต่อขนาด

จากกราฟ จะเห็นว่า เส้น EOS หรือ เส้น Economies of Scale เป็นเส้นโค้ง นั่นหมายถึงว่า ในท้ายที่สุด จำนวนการผลิตที่มากขึ้น (Q มากขึ้น) จะทำให้ต้นทุนกลับมาเพิ่มขึ้น (C เพิ่มขึ้น)

แทนที่จะลดลงตามที่หลายคนเข้าใจตามแนวคิด Economies of Scale ซึ่งเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า Diseconomies of Scale

ซึ่งเส้นโค้งที่เห็นจริง ๆ แล้วไม่ใช่เส้นที่อยู่ ๆ ลากขึ้นมาเอง แต่เป็นการลากตามจุดตัดของกราฟไปเรื่อย ๆ

Diseconomies of Scale จะมีแนวคิดที่คล้ายกับ Law of Diminishing Return ในส่วนของการที่ “อะไรที่มากเกินไป ก็จะทำให้เกิดโทษ แทนที่จะเป็นประโยชน์”


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การประหยัดต่อขนาด หรือ Economies of Scale (EOS) ได้ที่ https://bit.ly/2SDpqmh

บทความที่เกี่ยวข้อง