GreedisGoods » Marketing » Earn Media คืออะไร? ในทางการตลาด และได้มาอย่างไร

Earn Media คืออะไร? ในทางการตลาด และได้มาอย่างไร

by Kris Piroj
Earn Media คือ ชื่อเสียง การพูดปากต่อปาก

Earn Media คืออะไร?

Earn Media คือ สื่อที่แบรนด์ได้มาแบบฟรี กล่าวคือ Earn Media เป็นชื่อเสียงที่แบรนด์ได้มาฟรี ๆ โดยที่แบรนด์ไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงหรือจ่ายเงินหรือทำอะไรเพิ่มเติม ซึ่ง Earn Media จะได้มาจากการที่ลูกค้าพูดถึงหลังจากที่ใช้สินค้าหรือบริการแล้วเกิดความพึงพอใจและชอบในสินค้าหรือบริการดังกล่าว

โดย Earn Media สามารถเป็นได้ทั้งจากการ Review แบบจริงจัง และการพูดกันแบบปากต่อปากของผู้ใช่เพียงไม่กี่คน

ซึ่งข้อดีที่สำคัญที่สุดของ Earn Media คือช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ เพราะการพูดต่อกันในลักษณะปากต่อปาก ผู้บริโภคจะวางใจและเชื่อถือมากกว่ากว่าโฆษณาหลายเท่า ทั้งจากการที่ไม่ได้ถูกยัดเยียดเหมือนกับการโฆษณา และจากการที่แหล่งอ้างอิงที่เป็นผู้ใช้จริง

ทำอย่างไรจึงจะได้ Earned Media

วิธีเดียวที่แบรนด์จะได้ Earn Media มาคือการทำให้สินค้าหรือบริการออกมาเท่ากับหรือมากกว่าความคาดหวังของผู้บริโภค เพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจ เพื่อทำผู้ใช้บอกต่อเมื่อถูกถามถึงผลิตภัณฑ์จากผู้ที่ต้องการข้อมูลอ้างอิง หรือพึงพอใจมากจนบอกต่อด้วยตนเอง

หรือเรียกได้ว่าเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้ได้ แล้ว Earn Media จะตามมาเองโดยที่แบรนด์ไม่ต้องทำอะไรนั่นเอง

ด้วยความที่ Earn Media เป็นของฟรีที่แบรนด์ได้มา ทำให้ Earn Media มีข้อจำกัดที่สำคัญเป็นการแลกเปลี่ยนอยู่ 2 ข้อใหญ่ ๆ ได้แก่

กรณีที่ยังไม่ได้ Earn Media แบรนด์ต้องรอเวลาไปเรื่อย ๆ จนกว่าแบรนด์จะถูกพูดถึง

กรณีที่ได้ Earn Media มาแล้ว แบรนด์ต้องรักษาระดับคุณภาพให้สม่ำเสมอ เพราะถ้าหากว่าแบรนด์ทำได้ไม่เหมือนเก่า คนกลุ่มที่เคยพูดถึงในด้านดีนี่เอง จะเป็นผู้พูดถึงเรื่องแย่ ๆ เหล่านี้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสามารถแย้งได้ว่าสามารถจ้างคนให้ Review สินค้าออกมาในด้านดีก็ได้เพื่อสร้าง Earn Media ขึ้นมาเอง

คำตอบคือ ทำได้จริง แต่ในปัจจุบันจากหลาย ๆ เหตุการณ์ทำให้ผู้บริโภคเริ่มดูออกแล้วว่ารีวิวไหนใช้จริงและรีวิวไหนหน้าม้า ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอยู่หลายเคสจนทำให้แบรนด์เสียชื่อเสียงแทนที่จะได้ Earn Media ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อแบรนด์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน


นอกจาก Earn Media แล้ว ประเภทของสื่อโฆษณาสำหรับใช้ในโปรโมทแบรนด์ ยังมีอีก 2 รูปแบบ คือ

  • Paid Media ที่เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่แบรนด์ได้มาจากการจ่ายเงิน (ซื้อโฆษณา)
  • Owned Media ที่เป็นช่องทางของแบรนด์เอง อย่างเช่น Website

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด