GreedisGoods » Business » EBIT คืออะไร? (กำไรจากการดำเนินงาน)

EBIT คืออะไร? (กำไรจากการดำเนินงาน)

by K. Pair
EBIT คือ กำไรจากการดำเนินงาน คือ กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี

EBIT คือ ชื่อย่อของ Earnings Before Interest and Tax แปลเป็นภาษาไทยว่า กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี อย่างไรก็ตาม EBIT ยังมีอีกชื่อหนึ่ง คือ กำไรจากการดำเนินงาน มาดูกันว่าทำไมถึงเรียกว่า กำไรจากการดำเนินงาน

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับกำไรกันก่อน กำไรจะมีอยู่หลายรูปแบบเต็มไปหมดอย่างที่หลาย ๆ คนเคยได้ยิน เช่น กำไรสุทธิ (Net Profit) และ กำไรขั้นต้น (Gross Profit) ซึ่งกำไรแต่ละตัวจะมีวิธีคิดที่แตกต่างกัน

โดยกำไรตัวแรกจะเริ่มจาก กำไรขั้นต้น (Gross Profit)

กำไรขั้นต้น (Gross Profit) = ยอดขาย – ต้นทุนขาย

กำไรขั้นต้นก็จะทำหน้าที่ตามชื่อ คือ เป็นกำไรขั้นแรกที่แสดงให้เห็นว่ายอดขายหลังหักต้นทุนขายแล้วได้กำไรเท่าไหร่ ในลักษณะซื้อเสื้อมา 200 ขาย 250 ได้กำไร 50 บาท (แต่จริง ๆ แล้วยังไม่ได้หักค่าส่งหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหน้าร้าน)


EBIT

ตัวต่อมาคือ EBIT หรือ กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี ของเรานั่นเอง

กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) = กำไรขั้นต้น – ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

หรือ

กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) =  ยอดขาย – ต้นทุนขาย – ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

อย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่า เราไม่สามารถคิดแค่กำไรขั้นต้นได้ เพราะจริง ๆ ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนมีมากกว่าต้นทุนขาย แต่ยังมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารด้วย

จากตัวอย่างเดิม ซื้อเสื้อมา 200 (ต้นทุนขาย) ขาย 250 (ยอดขาย) ได้กำไร 50 บาท แต่ร้านขายเสื้อนี้ยังมี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่อีก เช่น ค่าไฟร้าน ค่าถุง ค่าจ้างพนักงานขาย และ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย เป็นต้น


ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

มาถึงตรงนี้ก็คงหายสงสัยแล้วว่า EBIT คือ อะไร และมีคำถามใหม่ว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร คือ อะไร ?

โดย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร คือ ค่าใช้จ่ายที่ช่วยให้ขายสินค้าได้ตามชื่อ โดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จะประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย และค่าโฆษณา
เงินเดือนผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเดินทาง
ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
ค่าเลี้ยงรับรอง
ค่าเช่า

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด