GreedisGoods » Business » ECRS คืออะไร? และตัวอย่าง ECRS

ECRS คืออะไร? และตัวอย่าง ECRS

by K. Pair
ECRS คือ ทฤษฎี ECRS วิจัย ตัวอย่าง ECRS

ECRS คือ แนวคิดในการลดความสูญเปล่าในการดำเนินงาน หรือที่เรียกว่า Waste ซึ่งเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยไม่สร้างผลตอบแทนหรือประโยชน์ใดๆ เพิ่มเติมให้กับองค์กร และในบางกรณีอาจทำให้การดำเนินงานช้าลงจากที่ควรจะเป็น ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

โดยชื่อของ ทฤษฎี ECRS คือ ตัวย่อของ Eliminate (การกำจัด) Combine (การรวม) Rearrange (การจัดเรียงใหม่) และ Simplify (การทำให้ง่ายขึ้น)

ในส่วนของการนำ หลักการ ECRS มาใช้ ถึงแม้ว่าจะแบ่งเป็น 4 หลักการ แต่ผู้ใช้อาจนำ ทฤษฎี ECRS มาใช้เพียงตัวเดียวหรือมากกว่าตัวเดียวก็ได้ ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ทุกตัวทุกวิธีพร้อมกัน

Eliminate (กำจัด)

Eliminate คือ ตัวแรกของ ECRS เป็นการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นในกระบวนการดำเนินงานหรือในระบบออกไป เพื่อลดระยะเวลาในการทำงานให้สั้นลง

ตัวอย่างขั้นตอนที่ต้องกำจัด (Eliminate) เช่น การทำรายงานที่บริษัทไม่ได้นำข้อมูลมาใช้เลยหรือเป็นรายงานที่มีข้อมูลซ้ำซ้อนกับรายงานอื่นของบริษัท (ทำพอเป็นพิธี หรือทำเพราะคนรุ่นก่อนทำกันมา)

เพราะการดำเนินงานที่มีขั้นตอนมากเกินความจำเป็นจะทำให้กระบวนการดำเนินงานยาวขึ้นหรือซับซ้อนขึ้น ซึ่งจะทำให้ใช้เวลาในการทำงานมากขึ้น และการที่มีขั้นตอนซับซ้อนยังทำให้มีโอกาสผิดพลาดมากขึ้นด้วยเช่นกัน

Combine (รวม)

Combine คือ การหาวิธีรวมงานเข้าด้วยกันเพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน (ด้วยการรวมขั้นตอน) ซึ่งในบางกรณียังช่วยลดจำนวนแรงงานที่ต้องใช้ของงานนั้นอีกด้วย

เช่น การรวมเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องและใกล้เคียงกันเอาไว้ในแผ่นเดียว เพื่อลดระยะเวลาทำเอกสารซ้ำซ้อน

อีกหนึ่งตัวอย่างของการ Combine คือ ระบบ Milk Run ที่เป็นการรับพร้อมกับส่งสินค้าในรอบเดียวกันแทนที่จะแยกเป็น 2 งาน เพื่อลดต้นทุนจากการขับรถเปล่ากลับ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Milk Run

Rearrange (จัดใหม่)

Rearrange หมายถึง การจัดเรียงใหม่ จัดลำดับความสำคัญในการทำงานใหม่ให้ง่ายขึ้น เพราะบางครั้งขั้นตอนการทำงานที่ใช้มาโดยตลอดอาจช้ากว่าขั้นตอนแบบใหม่ที่สลับขั้นตอนการทำงานเพียงเล็กน้อย

ตัวอย่างเช่น การจัดลำดับของชิ้นส่วนในไลน์การผลิตใหม่เพื่อลดความผิดพลาดในการหยิบผิดจนนำไปสู่ความผิดพลาดในการผลิต ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการผลิตน้อยลง (ทำให้ไม่ต้องคอยกลับมาแก้ปัญหา)

Simplify (ทำให้ง่าย)

Simplify คือ การปรับปรุงวิธีการทำงานให้ง่ายขึ้น เพื่อลดระยะเวลาในการทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น เพราะการทำงานที่ซับซ้อนนอกจากจะใช้เวลานานยังมีโอกาสผิดพลาดจากความซ้ำซ้อนเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น การจัดวางเครื่องมือให้สะดวกต่อการทำงาน หรือ การวางสินค้าที่ต้องส่งมอบให้ลูกค้าบ่อยๆ ไว้ในจุดที่สามารถขนย้ายออกได้ง่าย เป็นต้น


จะเห็นว่า หลักการ ECRS คือ หลักการที่คล้ายคลึงกันกับ Kaizen และมีเป้าหมายเดียวกันกับ Kaizen คือ การลดการดำเนินงานที่สูญเปล่าไม่เกิดประโยชน์ หรือที่เรียกว่า Waste

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Kaizen แบบละเอียดได้ที่บทความ Kaizen คืออะไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด