Home » Business » Marketing » Event Marketing คือ อะไร? ทำอย่างไรได้บ้าง?

Event Marketing คือ อะไร? ทำอย่างไรได้บ้าง?

by K. Pairoj
Event Marketing คือ การตลาด event กิจกรรม

การตลาดแบบ Event Marketing คือ อะไร? มีประโยชน์อย่างไรกับแบรนด์ และทำอย่างไรได้บ้าง?!

Event Marketing คือ การส่งเสริมตลาดผ่านกิจกรรม (Event) เป็นการส่งเสริมทางการตลาดด้วยการสื่อสารกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายด้วยการจัดกิจกรรมบางอย่างที่สอดคล้องกับแบรนด์ขึ้นมา โดยเป้าหมายของ Event Marketing คือ การทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รู้จักกับแบรนด์โดยตรงและได้ทดลองใช้สินค้าจริง

การส่งเสริมการตลาดด้วย Event Marketing จะเป็นการตลาดแบบ Push Strategy ที่จะเป็นการผลักสินค้าไปหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าได้ลองเข้าถึงเพื่อรับรู้ว่าสินค้าหรือบริการดีจริงไหม ตรงข้ามกับการโฆษณาที่เป็น Pull Marketing ที่แบรนด์เป็นฝ่ายพูดอยู่ฝ่ายเดียวว่าสินค้ามีดีอะไรบ้าง

สำหรับข้อดีที่สำคัญของ Event Marketing คือ การเข้าถึงลูกค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงกลุ่มจากการเลือกงานที่เข้าร่วม (หรือการเชิญกลุ่มเป้าหมายในกรณีที่จัดขึ้นเอง) ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ และในกรณีของลูกค้าเก่าการส่งเสริมการตลาดผ่านกิจกรรมยังช่วยสร้าง Brand Loyalty ที่ดีได้จากการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ให้กับลูกค้าที่ติดตามแบรนด์

Event Marketing ทำอย่างไร

สำหรับ Event Marketing คือ กิจกรรมอะไรก็ตามที่แบรนด์จัดหรือเข้าร่วมงานที่เกี่ยวกับแบรนด์หรือกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ เพื่อผลักสินค้าหรือบริการไปหากลุ่มลูกค้าอย่างที่อธิบายไว้ด้านบน ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายวิธี แต่วิธีที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ได้แก่

การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรืองานบางอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์ อย่างเช่น บริษัทรถยนต์เข้าร่วมงาน Motor Show, บริษัทเกมเข้าร่วมงาน E3, และ บริษัททัวร์ออกบูธในงานท่องเที่ยว เป็นต้น

การจัด Event เปิดตัวสินค้าในห้างสรรพสินค้า เพื่อดึงดูดความสนใจจากคนที่เดินผ่านไปผ่านมาในห้างสรรพสินค้านั้นๆ และในบางกรณีก็อาจจะมีการเปิด mini concert เพื่อใช้ศิลปินในการดึงดูดคนให้ได้รับความสนใจมากขึ้น

งานเปิดตัวสินค้าของบริษัทที่มีการเชิญสื่อและคนดังในแต่ละวงการมาร่วมงาน ที่มักจะพบได้บ่อยๆ กับบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบันสำหรับการเปิดตัวสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างเช่น งานเปิดตัวของ Apple และ Google

งานเปิดตัวของบริษัท Technology ต่างๆ ก็นับว่าเป็น Event Marketing รูปแบบหนึ่ง

Event Marketing คือ การตลาด event เปิดตัว

การจัด Workshop ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ (รวมถึงการจัดสัมมนา) อย่างเช่น การเชิญ Beauty Blogger ชื่อดังที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากมาบรรยายเกี่ยวกับการสอนแต่งหน้าใน Workshop ที่จัดขึ้นโดยแบรนด์เครื่องสำอาง

ประโยชน์ของ Event Marketing

ลูกค้าได้ลองใช้และได้สัมผัสกับสินค้าหรือบริการจริง ตรงข้ามกับการโฆษณาบนสื่อที่ลูกค้าได้แค่เห็นและแบรนด์เป็นฝ่ายพูดอยู่ฝ่ายเดียวว่าสินค้ามีดีอะไรบ้าง ซึ่งในกรณีที่ลูกค้าอยู่ในช่วงของการเปรียบเทียบก่อนจะซื้อสินค้าแล้วลูกค้าพึงพอใจสินค้าที่ได้ทดลอง ก็จะทำให้ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าของแบรนด์มากขึ้น

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ รวมถึงความน่าเชื่อถือ จากการที่ลูกค้าได้รับรู้ว่าแบรนด์นี้มีอยู่จริง (โดยเฉพาะธุรกิจบริการ) หรือการสร้างความน่าเชื่อถือจากการที่แบรนด์ได้มีการเชิญดาราหรือผู้มีชื่อเสียงในวงการมาร่วมงาน Event ของแบรนด์

ทำให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์และหาลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มี Lifestyle เดียวกัน โดยเฉพาะกับการที่แบรนด์ไปออกงาน Event ต่างๆ อย่างเช่น บริษัทรถยนต์ไปออกงาน Motor Show หรือ Motor Expo ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่ได้เป็นที่รู้จักมาก่อน แต่ก็มีโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่จากงานนี้ เพราะลูกค้าที่มางานนี้ส่วนใหญ่มีความสนใจในรถยนต์อยู่แล้ว

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มี Lifestyle ตรงตามที่แบรนด์ต้องการ ถ้าหากว่าแบรนด์ทำการบ้านมาดีและเลือกวิธีหรือเลือกงานที่เข้าร่วมได้ถูกต้อง การทำ Event Marketing จะช่วยให้แบรนด์เข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่มมาก พูดง่ายๆ คือ งานเกี่ยวกับ Cosmetic คนที่มาเดินส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่สนใจเครื่องสำอางอยู่แล้ว และงาน Motor Show คนที่มาเดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มองหารถคันใหม่หรือสนใจเกี่ยวกับรถอยู่แล้ว

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่า และการแสดง/เปิดตัวสินค้าใหม่ อย่างเช่น การที่เกมเปิดตัวในงานเกี่ยวกับเกม และการเปิดให้จองสินค้าใหม่ในงานที่บริษัทเข้าร่วม เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดแบบ Push และ Pull เพื่อทำความเข้าใจอย่างละเอียดได้ที่บทความ Push Marketing และ Pull Marketing คืออะไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง