GreedisGoods » Business » Factoring คืออะไร? ทำความรู้จักกับ แฟคตอริ่ง

Factoring คืออะไร? ทำความรู้จักกับ แฟคตอริ่ง

by K. Pair
Factoring คือ แฟคตอริ่ง บัญชี ลูกหนี้การค้า

แฟคตอริ่ง หรือ Factoring คือ สินเชื่อระยะสั้น รูปแบบหนึ่งที่ผู้ขายสินค้าที่มีลูกหนี้จะโอนลูกหนี้การค้า (ที่ยังไม่จ่ายหนี้) ไปให้กับบริษัทที่รับซื้อลูกหนี้การค้า (ที่เรียกกันว่าบริษัท Factoring) โดยบริษัทที่รับซื้อลูกหนี้ก็จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายบางส่วนก่อน (ประมาณ 80-90%)

เมื่อเก็บหนี้ได้หลังจากครบกำหนดเวลาชำระหนี้ บริษัท Factoring ก็จ่ายส่วนที่เหลือให้หลังจากที่สามารถเก็บหนี้ได้ (และผ่านการหักค่าธรรมเนียม)

โดยการทำ แฟคตอริ่ง (Factoring) จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่

  1. Factoring ที่ต้องแจ้งให้ลูกหนี้การค้าทราบว่ามีการโอนสิทธิ เรียกว่า Disclosed Factoring
  2. Factoring แบบที่ไม่ต้องแจ้งให้ลูกหนี้การค้าทราบก่อน เรียกว่า Confidential Factoring

หรือสรุปแบบเข้าใจง่ายๆ Factoring คือ การขายลูกหนี้การค้า เพื่อตัดภาระความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้านั่นเอง

สำหรับคนที่สงสัยว่าการขายลูกหนี้การค้าหรือ Factoring และ ธุกิจ Factoring มีไว้ทำไม มีประโยชน์อะไร ลองมาดูที่มาที่ไปกันก่อน

อย่างที่หลายคนอาจจะรู้กันว่าในการทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจแบบ Business to Business (B2B) หรือธุรกิจระหว่างบริษัทกับบริษัท มักจะชำระค่าสินค้าหรือบริการในลักษณะของ Credit Term หรือการให้สินเชื่อ ซึ่งอาจจะเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 90 วัน (หรือมากกว่า)

แต่สิ่งที่เป็นปัญหาที่มาพร้อมกับการให้ Credit Term จะมีอยู่ 2 ข้อ คือ

  1. การผิดนัดชำระหนี้
  2. การขาดสภาพคล่อง (เพราะยังไม่ได้รับเงินจากการขายสินค้า)

จากทั้งหมดที่กล่าวมาจึงเป็นที่มาของ Factoring

ประโยชน์ของ Factoring

จะเห็นว่าการทำ Factoring ก็จะเป็นการลบความเสี่ยงที่เป็นจุดอ่อนของการให้ Credit Term ทั้ง 2 ข้อด้านบน

  1. ไม่ต้องมีภาระในการทวงหนี้ (ในกรณีที่เป็นสัญญาแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย)
  2. ได้เงินจากการขายสินค้ามาใช้หมุนเวียนกิจการก่อน (เงินที่บริษัท Factoring จ่ายให้)

โดยแลกกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย จากค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยในการใช้บริการ บริษัท Factoring

ผู้ให้บริการแฟคตอริ่ง (Factoring) ในประเทศไทยปัจจุบันจะประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคาร SME Bank และบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจแฟคตอริ่ง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Credit Term ได้ที่บทความ – Credit Term คืออะไร? ทำความเข้าใจกับเงื่อนไขส่วนลด

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด