GreedisGoods » Business » FEFO คืออะไร? หลัก First Expired First Out ทำอย่างไร

FEFO คืออะไร? หลัก First Expired First Out ทำอย่างไร

by Kris Piroj
FEFO คือ First Expired First Out หมดอายุก่อน ออกก่อน FEFO คลังสินค้า

FEFO คืออะไร?

FEFO คือ แนวคิดการบริหารสินค้าคงคลังแบบหมดอายุก่อนออกก่อน หรือ First Expired First Out โดยสินค้าที่มีวันหมดอายุก่อนจะถูกนำไปขายหรือนำไปผลิตในกระบวนการผลิตลำดับถัดไปก่อน

โดยแนวคิดแบบ First Expired First Out หรือ FEFO คือวิธีที่มักจะถูกใช้กับสินค้าที่เน่าเสียง่าย เพื่อลดความสูญเปล่าจากการที่สินค้าหรือวัตถุดิบดังกล่าวหมดอายุ มีอายุการใช้งานสั้น อย่างเช่น ผักที่เชฟมักจะนำผักที่มีวันหมดอายุก่อนมาประกอบอาหารก่อน

ซึ่งการที่การใช้ FEFO ช่วยจัดการสินค้าที่มีโอกาสหมดอายุได้ดี ทำให้ธุรกิจจะได้รับผลดีลำดับถัดมาคือความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งนำไปสู่โอกาสในการที่ธุรกิจจะต้องรับผิดต่อสินค้าที่เสียหายจากการหมดอายุที่ลดลงอย่างมาก

ตัวอย่างวิธี First Expired First Out

ตัวอย่างของวิธีการนำ FEFO มาใช้ที่ง่ายที่สุด คือ การนำ FEFO มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของร้านขายของชำ สมมติว่าร้านขายของชำได้รับการจัดส่งส้มที่มีอายุการเก็บรักษาห 1 สัปดาห์ โดยทางร้านได้รับการจัดส่งส้ม 100 ลูกในวันจันทร์ และจัดส่งส้มอีก 50 ลูกในวันพุธ

ในการบริหารคลังสินค้าแบบ FEFO ร้านขายของชำจะขายส้มที่ได้รับมาจากการจัดส่งเมื่อวันจันทร์ก่อน จากนั้นจึงขายส้มที่เหลือที่ได้รับการจัดส่งเมื่อวันพุธเป็นลำดับถัดไป

ด้วยวิธีการนี้ร้านขายของชำจะมั่นใจได้ว่าจะขายสินค้าเน่าเสียง่ายที่หมดอายุก่อน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะต้องทิ้งสินค้าที่เน่าเสียหรือหมดอายุ

ข้อได้เปรียบของ FEFO

ลดความสูญเปล่าจากสินค้าคงคลังที่เกิดจากสินค้าเน่าเสียหรือหมดอายุ – การขายหรือใช้สินค้าที่หมดอายุก่อน FEFO ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ขายหรือใช้แล้วยังคงสดและมีคุณภาพดี ทำให้ FEFO มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจัดการสินค้าที่เน่าเสียง่าย เช่น อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

สามารถช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าได้ – เนื่องจากการใช้วิธี FEFO ที่มีการตรวจสอบวันหมดอายุของสินค้าเป็นกิจวัตร ทำให้สามารถแน่ใจได้ว่าสินค้าที่ขายหรือวัตถุดิบที่นำมาผลิตยังคงสดใหม่และมีคุณภาพดีอยู่ ทำให้สามารถช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าได้จากการที่ลูกค้าไม่พบของเสีย และโอกาสที่จะต้องรับผิดชอบลูกค้าในปัญหาดังกล่าวที่

สะท้อนสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง – ตามสามัญสำนึกปกติสินค้าที่หมดอายุก่อนควรจะเป็นสินค้าที่ต้องรีบนำมาใช้ก่อนอยู่แล้ว ทำให้ง่ายต่อการไปปฏิบัติงานจริง

ข้อจำกัดของ FEFO

นำไปใช้จริงได้ยากในบางกรณี – FEFO อาจนำไปใช้ได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่มีสินค้าและวัตถุดิบที่หลากหลาย แต่สินค้าคงคลังเหล่านั้นที่มีวันหมดอายุที่แตกต่างกัน (หรือต่างกันมาก) รวมถึงการที่ต้องคอยตรวจสอบวันหมดอายุอยู่ตลอดเวลาทำให้กระบวนการทำงานซับซ้อนยิ่งขึ้น และอาจมีต้นทุนแรงงานเพิ่มเติม

อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสินค้าคงคลังบางประเภท – จะเห็นว่าโดยลักษณะของ FEFO อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสินค้าคงคลังบางประเภท อย่างเช่น สินค้าประเภทที่มีอายุการเก็บรักษานาน

ความสามารถในการจัดการสินค้าคงคลังจำกัด – เนื่องจากวิธีการทำงานของ FEFO คือการขายหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุเร็วที่สุดก่อนเสมอ ซึ่งหมายความว่าธุรกิจจำเป็นต้องติดตามวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในสินค้าคงคลังของตน ทำให้ FEFO อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการในอุตสาหกรรมที่เคลื่อนไหวเร็วหรือมีความต้องการสูง ซึ่งการสต๊อกสินค้าอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้า

จะเห็นว่าโดยรวมแล้วข้อจำกัดของ FEFO คือความยืดหยุ่นในการจัดการสินค้าคงคลังไม่เท่ากับ FIFO (First In, First Out) และ LIFO (Last In, First Out) นั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง