ต้นทุนคงที่ Fixed Cost คือ อะไร ?

Fixed Cost คือ ต้นทุนคงที่ คือ ต้นทุน

ต้นทุนคงที่ หรือ Fixed Cost คือ อะไร !? มาดูกันว่า Fixed Cost หรือ ต้นทุนคงที่ มีอะไรบ้าง ?


Fixed Cost คือ ต้นทุนคงที่ หรือก็คือ ต้นทุนที่มีค่าคงที่ ไม่เพิ่มและไม่ลดลงตามปริมาณการผลิต (Quantity) ไม่ว่าผู้ผลิตจะผลิตสินค้ามากแค่ไหน ไม่ว่าจะผลิตสินค้ากี่หน่วยก็ต้องจ่ายต้นทุนก้อนนี้อยู่ดี

ตัวอย่าง ต้นทุนคงที่ หรือ Fixed Cost ที่เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ต้นทุนค่าเช่าโรงงาน สมมติว่าค่าเช่ามีมูลค่า 100,000 บาท ต่อเดือน

อย่างที่บอกว่า ต้นทุนคงที่ หรือ Fixed Cost คือ ต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะผลิตมากหรือผลิตน้อย

ดังนั้น ไม่ว่าผู้ผลิตผลิตสินค้า 1,000 ชิ้น หรือ 1 ชิ้น ผู้ผลิตก็ต้องจ่ายค่าเช่า 100,000 บาทนั้นอยู่ดีกราฟต้นทุนคงที่

โดย ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) สามารถเขียนเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง จำนวนการผลิต (Quantity) กับ ต้นทุน (Cost) ได้ดังนี้

กราฟ ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ทั้งหมด

กราฟ Fixed Cost คือ ต้นทุนคงที่

จากกราฟจะเห็นว่า ต่อให้เพิ่มจำนวนการผลิตสินค้า (Quantity) มากแค่ไหน ตัวเลขต้นทุนคงที่โดยรวม (Cost) ก็จะไม่เปลี่ยนไป


อย่างไรก็ตาม การผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก สามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ได้ ซึ่งเราเรียกว่า Economies of Scale หรือ การประหยัดต่อขนาด ที่เป็นการผลิตสินค้าออกมาจำนวนมากทำให้เมื่อนำ Fixed Cost มาเฉลี่ยจำทำให้ต้นทุนเฉลี่ยลดลง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Economies of Scale หรือ การประหยัดต่อขนาด ได้ที่ https://bit.ly/2C43RG3


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →