GreedisGoods » Business » FOB คืออะไร? Free on Board แบบเข้าใจง่ายๆ

FOB คืออะไร? Free on Board แบบเข้าใจง่ายๆ

by K. Pair
FOB คือ Incoterm Free on Board คือ นำเข้า ส่งออก

FOB คือ ชื่อย่อของ Free On Board ซึ่งเป็น Incoterms รูปแบบหนึ่งจาก Incoterms มากกว่า 10 แบบที่ถูกกำหนดโดยสภาหอการค้านานาชาติ หรือ International Chamber of Commerce หรือ ICC 

โดยหน้าที่หลักของ Incoterms อย่าง Free on Board หรือ FOB คือ ใช้สำหรับการกำหนดขอบเขตให้ผู้ซื้อและผู้ขายรู้ถึงประเด็นดังต่อไปนี้

ขอบเขตความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่าย
จุดส่งมอบ และ จุดรับสินค้า
ผู้รับผิดชอบหากสินค้าเกิดความเสียหาย จากความรูปแบบเสี่ยงต่างๆ

สำหรับ Incoterms จะมีอยู่หลากหลายเวอร์ชั่น แต่เวอร์ชั่นที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ Incoterms 2010 ซึ่งในบทความนี้เราก็จะพูดถึงขอบเขตของ FOB หรือ Free On Board แบบเวอร์ชั่น 2010

Free On Board หรือ FOB คือ อะไร?

อย่างที่บอกว่า Free On Board หรือ FOB term คือ การบอกความรับผิดชอบในส่วนต่างๆ ของแต่ละฝ่าย ดังนั้นเราจะแยกสิ่งที่ต้องรู้ของแต่ละฝ่ายในเงื่อนไข FOB เป็น 2 ฝ่ายคือ

  1. ความรับผิดชอบของฝั่งผู้ส่งออก (Exporter)
  2. ความรับผิดชอบของฝั่งผู้นำเข้า (Importer)

เงื่อนไข FOB ผู้ส่งออก

ผู้ส่งออกหมดความรับผิดชอบเมื่อเมื่อผู้ส่งออกนำสินค้าขึ้นไปวางบนเรือ (ณ ท่าเรือประเทศผู้ส่งออก)

หรือก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น ไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง การขนย้ายสินค้า การที่สินค้าเกิดความเสียหาย และการดำเนินพิธีศุลกากรขาออก ผู้ส่งออกจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

เงื่อนไข FOB ผู้นำเข้า

ผู้นำเข้าจะเป็นผู้รับความเสี่ยงเองหลังจากสินค้าถูกวางบนเรือเรียบร้อยแล้ว (Board) รวมถึงต้องรับผิดชอบเรื่องอื่นๆ เองทุกอย่างหลังจากนั้น

อย่างเช่น พิธีศุลกากรขาเข้า การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์หลังจากนั้น เป็นต้น


นอกจากนี้ FOB term จะมีวงเล็บอยู่ด้านหลังด้วย อย่างเช่น FOB (Bangkok) ซึ่งในวงเล็บจะเป็นตัวที่ระบุ “ท่าเรือต้นทาง” จากตัวอย่างหมายความว่า ท่าเรือต้นทาง คือ ท่าเรือกรุงเทพ

สำหรับผู้ที่อยากทำความเข้าใจกับ Incoterms ทั้งหมด สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Incoterms 2010 ทั้งหมด 11 แบบได้ที่บทความ Incoterms 2010 คืออะไร? แต่ละแบบมีเงื่อนไขอย่างไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด