GreedisGoods » Business » Focus Differentiation คืออะไร? (กลยุทธ์ Focus Different)

Focus Differentiation คืออะไร? (กลยุทธ์ Focus Different)

by Kris Piroj
Focus Differentiation คือ กลยุทธ์ Focus Differentiation Strategy กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง เฉพาะทาง กลยุทธ์ Focus เฉพาะกลุ่ม

กลยุทธ์ Focus Differentiation คือ กลยุทธ์สร้างความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า เพื่อตอบสนองลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ที่กำลังต้องการสินค้าในลักษณะดังกล่าว

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ลูกค้ากลุ่มอื่น (ขอเรียกว่ากลุ่ม B) ก็ยังสามารถใช้สินค้าชิ้นนี้ได้เช่นเดียวกัน เพียงแค่ตอนที่พัฒนาสินค้าขึ้นมามีเป้าหมายเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพียงกลุ่มเดียว โดยอาจจะไม่ได้จงใจทำมาเพื่อเพื่อคนกลุ่ม B

ตัวอย่างเช่น Bloomberg ที่เป็นสำนักข่าวแรกที่ทำข่าวเฉพาะทางเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเงิน และ การลงทุน โดยกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) ที่เป็นกลุ่มเฉพาะทางของ Bloomberg คือ นักลงทุน

  • ความแตกต่าง (Differentiation) คือ สำนักข่าวเกี่ยวกับการเงินโดยเฉพาะสำนักแรก
  • กลุ่มลูกค้าเฉพาะทาง (Focus หรือ Niche) คือ นักลงทุน หรือ ผู้ที่สนใจในเรื่องเศรษฐกิจการเงินโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ ถึงแม้ว่า Bloomberg จะจับกลุ่มนักลงทุนหรือผู้สนใจในเรื่องเศรษฐกิจการเงิน แต่ในความเป็นจริงใครก็เข้ามาดูหรือมาอ่านข่าวจาก Bloomberg ได้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่คนส่วนใหญ่กำลังสนใจวิกฤตเวเนซุเอล่า คนทั่วไปที่ไม่ได้สนใจการเงินหรือเศรษฐกิจอย่างจริงจังก็สามารถเข้ามาอ่านข่าวในประเด็นวิกฤตเวเนซุเอล่าบน Bloomberg ได้เช่นเดียวกัน

Focus Differentiation ตัวอย่าง Bloomberg

ถ้าจะเรียกชื่อ Focus Differentiation Strategy เป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือการ “พัฒนาสินค้าให้แตกต่าง เพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม”

โดย Focus Differentiation Strategy คือ หนึ่งใน 4 กลยุทธ์ตามแนวคิด Porter Generic Strategy ของ Micheal E. Porter ซึ่งเป็น กลยุทธ์ระดับบริษัท (Business Strategy)


Focus Differentiation ต่างจาก Differentiation อย่างไร?

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ากลยุทธ์ Focus Differentiation อาจจะดูเหมือนกับกลยุทธ์ Differentiation เพราะเน้นสร้างความแตกต่างเหมือนกัน

แต่จริง ๆ แล้วกลยุทธ์ Focus Differentiation จะต่างจากกับ กลยุทธ์ Differentiation ทั่วไปที่การเลือกจับกลุ่มลูกค้าที่ กลยุทธ์ Focus Differentiation จะจับกลุ่มลูกค้าเฉพาะทาง (Niche Market) แทนที่จะจับกลุ่มลูกค้าทั่วไป

Differentiation – ฟิล์มถนอมอาหารที่ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง ผลิตจากพลาสติกที่ต่างจากฟิล์มถนอมอาหารทั่วไป

Focus Differentiation – ฟิล์มถนอมอาหารที่ทำให้อาหารเย็นเร็วขึ้นเมื่อแช่ตู้เย็น ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทำอาหารที่ไม่ชอบรอนาน (ใช้ห่อเนื้อสัตว์ที่หมักเพื่อแช่เย็น)


ข้อดีของ Focus Differentiation

ข้อดีแรกของ Focus Differentiation คือ โอกาสที่จะต้องเผชิญกับ Red Ocean ค่อนข้างต่ำ เพราะอย่างที่บอกว่าสินค้าในลักษณะ Focus Differentiation คือ สินค้าที่จับกลุ่มลูกค้าเฉพาะทาง อีกทั้งยังเป็นยังเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างอยู่แล้ว

ถ้าหากเทียบจากทั้ง 4 กลยุทธ์ใน Porter Generic Strategies กลยุทธ์ Focus Differentiation เรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสเผชิญกับ Red Ocean น้อยที่สุด

อีกข้อดีคือสามารถขายได้แพงกว่า (ไม่มากก็น้อย) ซึ่งจะทำให้ได้กำไรมากกว่าสินค้าทั่วไปไม่มากก็น้อย (ยิ่งเป็นสินค้าที่ไม่สามารถหาได้ ยิ่งกำไรต่อหน่วยยิ่งสูง)

เป็นผลมาจากการที่สินค้าถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ เนื่องจาก คนกลุ่มนี้ต้องการสินค้าลักษณะนี้มาโดยตลอด แต่ก็ไม่มีใครทำออกมาขายได้อย่างตอบโจทย์มาก่อน

เมื่อมีสินค้านี้เกิดขึ้นมา คนเหล่านี้ก็พร้อมจะที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อได้สินค้าที่ตอบโจทย์มากกว่าสินค้าทั่วไปตามท้องตลาด

ข้อจำกัดของ Focus Differentiation

การที่กลุ่มเป้าหมายของ Focus Differentiation คือ กลุ่มลูกค้าเฉพาะทาง (Niche Market) ทำให้ในบางกรณีขนาดของตลาด (Market Capitalization) อาจจะไม่ใหญ่มากพอ เหมือนกับ Bloomberg ในตัวอย่างด้านบน ทำให้กลุ่มลูกค้ามีอยู่น้อย

ทำให้ในระยะยาว (ยาวมาก) ถ้าหากธุรกิจขยายไปจนตัน ก็อาจจะต้องมองหาตลาดอื่น ๆ เพิ่มอีก

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด