GreedisGoods » Business » Focus Differentiation คืออะไร? (กลยุทธ์ Focus Different)

Focus Differentiation คืออะไร? (กลยุทธ์ Focus Different)

by Kris Piroj
Focus Differentiation คือ กลยุทธ์ Focus Differentiation Strategy กลยุทธ์ สร้างความแตกต่าง เฉพาะทาง Focus เฉพาะกลุ่ม

Focus Differentiation คืออะไร?

Focus Differentiation คือ กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและนำเสนอให้กลุ่มลูกค้าเฉพาะทาง (Niche Market) ที่กำลังต้องการผลิตภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าว

ความได้เปรียบในการแข่งขันด้วย Focus Differentiation Strategy เกิดขึ้นจากการที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีใครนำเสนอมาก่อน อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะด้านที่ไม่ได้รับการตอบสนองมาก่อน ทำให้ธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์ Focus Diffentiation จะได้ประโยชน์จากการแข่งขันที่น้อยกว่าในลักษณะของ Blue Ocean หรือยังไม่มีผลิตภัณฑ์ใดเลยที่ตอบสนองลูกค้ากลุ่มดังกล่าวโดยเฉพาะ

ในขณะที่ธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์ Focus Differentiation ในอนาคตก็อาจจะมีตลาดที่ใหญ่ขึ้น (หรือขยับไปหาตลาดใหญ่) ในลักษณะของกลยุทธ์ Market Development ที่เป็นการใช้ผลิตภัณฑ์เดิมเข้าไปนำเสนอในตลาดใหม่ ให้เหมือนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับตลาดดังกล่าว

กล่าวคือ Focus Differentiation เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าใหม่ให้แตกต่างและตอบโจทย์ให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (แทนที่จะเสนอขายให้กับลูกค้าในตลาดขนาดใหญ่แบบ Mass Market)

ตัวอย่างเช่น Bloomberg ที่เป็นสำนักข่าวแรกที่ทำข่าวเฉพาะทางเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) ที่เป็นนักลงทุน โดยไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ข่าวทั่วไปเหมือนกับสำนักข่าวทั่วไป นอกจากนี้ นอกเหนือจากการเป็นสื่อ บริษัท Bloomberg L.P. ยังให้บริการซอฟต์แวร์ทางการเงินและข้อมูล อย่างเช่น แพลตฟอร์มการวิเคราะห์และการซื้อขายตราสารทุน การให้บริการข้อมูลและข่าวสารกับธุรกิจใจภาคการเงิน

จะเห็นว่า Bloomberg สร้างความแตกต่าง (Differentiation) ด้วยการเป็นสำนักข่าวเกี่ยวกับการเงินเจ้าแรก ๆ ตั้งแต่ยังไม่มีใครทำ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย Niche Market เป็นนักลงทุนที่จำเป็นต้องใช้ข่าวดังกล่าว โดยไม่สนใจคนทั่วไป (จึงไม่ได้ทำข่าวทั่วไป) ในขณะที่คนทั่วไปที่ไม่ใช่นักลงทุนหรือกลุ่มคนในภาคอุตสาหกรรมการเงินก็ยังสามารถตามข่าวธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน จาก Bloomberg ได้เช่นกัน

ตัวอย่าง กลยุทธ์ Focus Differentiation Strategy คือ Bloomberg
เว็บไซต์ Bloomberg ตัวอย่างธุรกิจที่เริ่มจากตลาดในลักษณะของ Focus Differentiation Strategy

Focus Differentiation Strategy คือหนึ่งใน 4 กลยุทธ์ตามแนวคิด Porter Generic Strategy ของ Micheal E. Porter ซึ่งเป็นกลยุทธ์ระดับบริษัท (Business Strategy) ที่ใช้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยวิธีที่แตกต่างกัน

Focus Differentiation ต่างจาก Differentiation อย่างไร?

ความแตกต่างระหว่าง Differentiation Strategy และ Focus Differentiation Strategy คือการเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมาย (Targeting) ที่การใช้ Focus Differentiation Strategy จะมุ่งไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเฉพาะทางในลักษณะของ Niche Market ซึ่งรู้จักในอีกชื่อคือ Focus Strategy

ในขณะที่ Differentiation Strategy เป็นกลยุทธ์สร้างความแตกต่างที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าทั่วไปในลักษณะของ Mass Market

แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวผลิตภัณฑ์ที่จับกลุ่มเป้าหมายแคบแบบ Focus Differentiation อาจะเติบโตด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับคนทั่วไป ซึ่งคนทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มดังกล่าวยังคงเห็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน (ถึงตอนนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นเพียง Diffentiation Strategy แล้วก็ได้)

ข้อดีของ Focus Differentiation Strategy

ข้อดีประการแรกของการใช้กลยุทธ์การแข่งขันแบบ Focus Differentiation Strategy คือโอกาสที่จะต้องเผชิญกับปัญหา Red Ocean ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากสินค้าในลักษณะ Focus Differentiation เป็นสินค้าที่จับกลุ่มลูกค้าเฉพาะทาง อีกทั้งยังเป็นยังเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างอยู่แล้วทำให้ยากที่จะมีคู่แข่งที่สุดหากหากเทียบกับทั้ง 4 กลยุทธ์การแข่งขันใน Porter Generic Strategies

อีกประเด็นหนึ่ง คือ การที่สามารถขายสินค้าและบริการได้ในราคาที่สูงกว่า (ไม่มากก็น้อย) ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มในฐานะสิ่งที่ไม่มีใครนำเสนอมาก่อน ซึ่งนำไปสู่กำไรที่มากขึ้น (ยิ่งเป็นสินค้าที่ไม่สามารถหาได้ ยิ่งส่งผลให้กำไรต่อหน่วยสูง) เพราะเมื่อมีผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นมา กลุ่มลูกค้าเหล่านี้ก็พร้อมจะที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อให้ได้สินค้าที่ตอบโจทย์มากกว่าสินค้าทั่วไปตามท้องตลาด

ข้อจำกัดของ Focus Differentiation Strategy

ข้อจำกัดที่สำคัญที่ควรทราบของการใช้กลยุทธ์ Focus Differentiation ในการแข่งขัน คือการที่กลุ่มเป้าหมายของ Focus Differentiation เป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะทาง (Niche Market) ทำให้ในบางกรณีขนาดของตลาด (Market Capitalization) อาจจะไม่ใหญ่มากพอ เหมือนกับ Bloomberg ในตัวอย่างด้านบน ทำให้กลุ่มลูกค้ามีอยู่น้อยเกินกว่าที่ธุรกิจจะสามารถอยู่รอดได้

ดังนั้น สิ่งสำคัญอันดับแรกในการจะดำเนินกลยุทธ์ด้วย Focus Differentiation Strategy คือการศึกษาขนาดของตลาดว่ามีขนาดใหญ่พอหรือไม่ที่ธุรกิจจะอยู่รอด

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด