GreedisGoods » Economics » GDP และ GNP ต่างกันอย่างไร บอกอะไรบ้าง?

GDP และ GNP ต่างกันอย่างไร บอกอะไรบ้าง?

by Kris Piroj
GDP และ GNP ต่างกันอย่างไร GDP กับ GNP คือ อะไร หมายถึง เศรษฐศาสตร์

GDP และ GNP คือตัวเลขทางเศรษฐกิจที่บอกมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่พบได้บ่อยตามข่าวเศรษฐกิจและการลงทุน อย่างไรก็ตามตัวเลข GDP และ GNP

ในบทความนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจกันว่า GDP และ GNP แตกต่างกันอย่างไร (นอกจากวิธีคำนวณ) อะไรที่ตัวเลข GNP บอกได้ดีกว่า และอะไรที่ตัวเลข GDP สามารถบอกได้ดีกว่า

Gross Domestic Product

GDP คือ ชื่อย่อของ Gross Domestic Product หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ที่คำนวณมาจากมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง โดยไม่สนว่าคนชาติใดเป็นผู้ผลิตขึ้น แค่ผลิตในประเทศนั้นก็นับว่าเป็น GDP ของประเทศนั้น

ตัวอย่างเช่น บริษัท AAA เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย ถึงแม้ว่าบริษัท AAA จะส่งรายได้กลับประเทศแม่ แต่รายได้ของบริษัท AAA ก็ยังถูกนับว่าเป็น GDP ของประเทศไทยเพราะการผลิตของบริษัท AAA เกิดขึ้นที่ประเทศไทย

มูลค่า GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จะคำนวณมาจาก การบริโภคภาคประชาชน (Consumption) + การลงทุนของเอกชน (Investment) + การลงทุนจากรัฐบาล (Government) + การส่งออก (Export) – การนำเข้า (Import)

หรือเขียนเป็นสมการ GDP ที่หลายคนคุ้นเคยได้ดังนี้

  • GDP = C + I + G + (X – M)

Gross National Product

GNP คือ ชื่อย่อของ Gross National Product หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ เป็นมูลค่าของผลผลิตที่เกิดจากชาตินั้นๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ไม่ว่าจะผลิตขึ้นที่ประเทศใดในโลกก็ตาม

ตัวอย่างเช่น นางสาว C เป็นคนสัญชาติไทยเข้าไปลงทุนในประเทศอังกฤษ รายได้ของนางสาว C จะนับเป็น GNP ของประเทศไทย (ในขณะเดียวกันก็จะนับว่าเป็น GDP ของประเทศอังกฤษ)

มูลค่า GNP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ เป็นตัวเลขที่คำนวณมาจาก การบริโภคภาคประชาชน (Consumption) + การลงทุนของเอกชน (Investment) + การลงทุนจากรัฐบาล (Government) + การส่งออก (Export) – การนำเข้า (Import) + รายได้ของผู้ที่อยู่นอกประเทศ – รายได้ของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ

หรือถ้าหากอธิบายให้ง่ายกว่านั้น GNP ก็คือ GDP – รายได้ของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ + รายได้ของผู้ที่ออกไปลงทุนต่างประเทศ


GDP และ GNP ต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างระหว่าง GDP (Gross Domestic Product) และ GNP (Gross National Product) โดยพื้นฐานก็คือความแตกต่างตามชื่อเต็มของ GDP และ GNP ซึ่งก็คือขอบเขตในการนับมูลค่าการผลิตที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตทุกอย่างในประเทศ และการผลิตที่เกิดขึ้นโดยทรัพยากรจากประเทศนั้นๆ

  • GDP คือ มูลค่าของการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในประเทศ (Domestic) โดยไม่สนใจว่าคนชาติใดจะเป็นผู้ผลิต
  • GNP คือ มูลค่าของการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยทรัพยากรของคนในประเทศนั้น โดยไม่สนใจว่าจะไปผลิตที่ประเทศใดในโลก

GDP จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการชี้วัดว่าเศรษฐกิจของทั้งประเทศ (ในช่วงเวลานั้น) มีมูลค่าเท่าไหร่ หรืออธิบายให้ง่ายๆ กว่านั้นคือมีเงินหมุนเวียนในประเทศที่เกิดจากการใช้จ่ายหรือการผลิตในช่วงเวลานั้นเท่าไหร่ (ขึ้นอยู่กับว่าวัด GDP ด้วยวิธีไหน) ซึ่งตัวเลข GDP มักจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าหรือไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วว่าเติบโตขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่

อย่างไรก็ตาม อย่างที่ได้อธิบายเอาไว้ในตอนต้น GDP จะนับรวมการผลิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการผลิตของบริษัทในประเทศ หรือบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ ทำให้ในบางกรณีมูลค่า GDP ที่มหาศาลอาจเกิดขึ้นเพราะการที่ต่างชาติเข้ามาลงทุน อย่างที่เกิดขึ้นกับประเทศที่เป็นฐานการผลิตต่างๆ

GNP ที่เป็นมูลค่าการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยทรัพยากรของคนในประเทศนั้นไม่ว่าจะผลิตที่ประเทศใดในโลก จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่า แท้จริงแล้วมูลค่าเศรษฐกิจของชาติดังกล่าวมีมูลค่าเท่าไหร่หากไม่มีต่างชาติเข้ามาลงทุนนั่นเอง

ดังนั้น ในกรณีที่มูลค่า GDP ที่สูงกว่า GNP อาจหมายความได้ว่ามูลค่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นสูงเพราะมีประเทศอื่นเข้ามาลงทุนในประเทศดังกล่าวเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น ประเทศกำลังพัฒนาที่ต่างชาติเข้ามาใช้ประเทศเหล่านั้นเป็นฐานการผลิต

ในทางกลับกันที่ประเทศที่มีมูลค่า GNP สูงกว่า GDP หมายความว่าเป็นประเทศที่กระจายการลงทุนไปยังประเทศอื่นๆ เพื่อใช้ประเทศอื่นๆ เพื่อใช้ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตหรือการขนส่ง อย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา

บทความที่เกี่ยวข้อง