Home » Economics » GDP Per Capita คือ อะไร? GDP ต่อหัว บอกอะไร

GDP Per Capita คือ อะไร? GDP ต่อหัว บอกอะไร

by K. Pair
GDP per capita คือ GDP ต่อหัว บอกอะไร สูตร

ตัวเลข GDP per Capita คืออะไร? มาดูกันว่า GDP per capita หรือ GDP ต่อหัว ต่างจากมูลค่า GDP ตามปกติอย่างไรและใช้บอกอะไร

GDP Per Capita คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว หรือ GDP ต่อหัว เป็นตัวเลขที่บอกว่าค่าเฉลี่ยของ GDP เมื่อเทียบกับคนในประเทศแล้ว โดยเฉลี่ยคนหนึ่งคนสามารถสร้างมูลค่า GDP ขึ้นมาเท่าไหร่ และแน่นอนว่า GDP per capita คือ ตัวเลขที่คำนวณมาจาก ค่า GDP ÷ จำนวนประชากร เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Average) ออกมาเป็นค่า GDP ต่อหัว หรือ GDP per capita

สมติว่า ประเทศ A มี GDP 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีประชากรอยู่ทั้งหมด 100 ล้านคน ดังนั้นค่า GDP per Capita คือ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน หรือ โดยเฉลี่ยแล้วประชากร 1 คนของประเทศ A หาเงินได้ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ทำให้หลายครั้ง GDP per capita ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการอธิบายหยาบๆ ว่า เมื่อเทียบกับ GDP แล้วคนทั้งประเทศมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวคนละกี่บาท (ซึ่งแน่นอนว่า GDP per capita ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนขนาดนั้น)

GDP per capita บอกอะไร?

รายได้ต่อหัวของประชาชนในประเทศ เนื่องจาก GDP per capita คือ ค่าเฉลี่ยของรายได้ของคนทั้งประเทศ แต่อย่างไรก็ตามค่า GDP per capita ไม่ได้แม่นยำขนาดนั้น สำหรับเหตุผลเราจะอธิบายในส่วนถัดไป

การกระจายรายได้ภายในประเทศ เพราะเหตุผลเดิมที่ GDP ต่อหัวคือการเฉลี่ย ดังนั้นถ้าหากรายได้ของประชากรไม่ห่างกับค่า GDP per capita มากนัก นั่นก็หมายความว่าช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน (ที่เรียกกันว่า “ความเหลื่อมล้ำ) ไม่ได้ต่างกันมาก

จากตัวอย่างด้านล่างจะเห็นว่าค่า GDP ต่อหัวที่ได้เป็นตัวเลขที่ต่างกับรายได้ของคนทั่วไปอย่างมาก เพราะรายได้คนทั่วไปต่างกับรายได้ของคนรวยอย่างมาก (มากกว่า 20 เท่า) และคนรวยมีเพียงแค่ 2 คนหรือ 20% จากคนทั้งประเทศเท่านั้น

ข้อจำกัดของ GDP ต่อหัว หรือ GDP Per Capita

สำหรับข้อจำกัดหลักของ GDP per capita คือ การที่ GDP per capita เกิดขึ้นมาจากค่าเฉลี่ย (Average) ทำให้ในแง่ของความแม่นยำว่า ประชาชนแต่ละคนมีรายได้ต่อหัวจริงๆ อยู่ที่เท่าไหร่ไม่ค่อยมีความแม่นยำ

เพราะว่าถ้าหากว่าในการคำนวณ GDP per capita ประชากรมีรายได้ที่แตกต่างกันมากเกินไป ผลที่ได้ก็จะออกมาขัดกับความเป็นจริง ถ้ายังไม่เข้าใจลองมาดูตัวอย่างง่ายๆ

ประเทศ B มีประชากร 10 คน และสมมติว่าทั้ง 10 คนมีรายได้ต่อปีดังต่อไปนี้ตามลำดับ

  1. 100,000
  2. 100,000,000
  3. 200,000
  4. 500,000
  5. 1,000,000,000
  6. 550,000
  7. 120,000
  8. 100,000
  9. 200,000
  10. 150,000

ดังนั้น GDP per capita ของประเทศ B ที่มีคนแค่ 10 คนจะเท่ากับ 1,101,920,000 ÷ 10 คน จะได้เป็นค่า GDP ต่อหัว หรือ GDP per capita คือ 110,192,000 ต่อปีต่อคน

จากผลคำนวณจะเห็นว่าค่า GDP ต่อประชากร หรือ GDP per capita ออกมาสูงถึงร้อยล้าน ทั้งที่ในความเป็นจริงคนทั่วไปอีก 8 คนมีรายได้ไม่ถึงล้านด้วยซ้ำ แต่สิ่งที่ทำให้ GDP ต่อหัว ออกมาสูงได้ถึงขนาดนี้คือการที่คนที่ 2 และคนที่ 5 มีรายได้สูงกว่าคนทั่วไปมากๆ นั่นเอง

ทำให้สิ่งที่ GDP ต่อหัว หรือ GDP per capita ทำได้จริงๆ คือ การใช้เป็นเครื่องมือวัดการกระจายรายได้ประกอบกับตัวเลขทางเศรษฐกิจอื่นๆ เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GDP หรือ Gross Domestic Product ได้ที่บทความ GDP คืออะไร

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าเราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด