GreedisGoods » Business » GE Model คืออะไร? และตาราง GE Matrix

GE Model คืออะไร? และตาราง GE Matrix

by K. Pair
ge model คือ ge matrix คือ การจัดการเชิงกลยุทธ์

GE Model คือ ตาราง 9 ช่องที่เรียกว่า GE Matrix ซึ่งจะแสดงการเลือกใช้ กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) โดยจะเป็นการพิจารณาจาก 2 ปัจจัยคือ Industry Attractiveness และ Business Unit Strength

Industry Attractiveness คือ ความน่าดึงดูดของอุตสาหกรรม หมายถึงอุตสาหกรรมหรือตลาดนั้นๆ อยู่ในระดับใดน่าลงทุนมากน้อยเพียงใด 

Business Unit Strength คือ ความแข็งแกร่งของธุรกิจหากเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน ธุรกิจของเราอยู่ตรงจุดไหน (บางครั้งอาจเรียกว่า Competitive Position)

GE Model หรือ GE Matrix คิดค้นโดย McKinsey เจ้าของเดียวกับ ทฤษฎี 7s McKinsey ส่วนชื่อ GE ย่อมาจาก General Electric เป็นบริษัทที่จ้างบริษัท McKinsey เป็นที่ปรึกษาเมื่อช่วง 1970s


GE Matrix or GE Model

GE Model บางครั้งเรียกว่า GE Matrix เนื่องจาก GE Model คือ ตาราง 9 ช่อง เกิดจากการตัดกันของปัจจัย Industry Attractiveness และ Business Unit Strength ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

Industry Attractiveness จะมาจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและการวิเคราะห์อุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Five Forces Analysis และ EFAS

Business Unit Strength จะมาจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของธุรกิจ เช่น Value Chain 7s McKinsey และ IFAS

ตาราง GE Matrix ทั้ง 9 ช่อง

ตัวอย่าง GE Model คือ กลยุทธ์ GE Matrix คือ McKinsey

หัวลูกศรหมายถึงปัจจัยนั้นมีผลสูงและหางลูกศรหมายถึงปัจจัยนั้นมีผลต่ำ


Growth Strategy or Invest

กลยุทธ์ที่จะใช้กับธุรกิจที่ตรงตามช่องสีเขียวจะเป็นกลยุทธ์เกี่ยวกับการเติบโตและการลงทุนเพิ่ม เพื่อทำให้ธุรกิจที่ดีอยู่แล้วดีที่สุดหรือดียิ่งขึ้นไปอีก

จากตาราง GE Matrix จะเห็นว่าช่องสีเขียวจะมีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่อยู่ในระดับปานกลางในขณะที่อีกปัจจัยอยู่ในระดับสูง นั่นหมายความว่าองค์กรยังสามารถที่จะขยายต่อไปได้อีกในส่วนส่วนที่ยังอยู่ในระดับปานกลาง

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับกลยุทธ์ Growth Strategy


Stability Strategy

ช่องสีเทาจะเป็นกลยุทธ์เกี่ยวกับการ Stability หรือ กลยุทธ์แบบคงตัว อาจเป็นการหยุดการขยายธุรกิจชั่วคราวเพื่อปรับปรุงหรือแก้ปัญหาภายในองค์กรให้เรียบร้อยก่อนจะขยายธุรกิจต่อไป

เป็นผลจากการที่บริษัทเกิดปัญหาบางอย่างโดยมากจะเป็นปัญหาชั่วคราว เช่น ไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้จนทำให้บริษัทขาดทุนทั้งที่ขายสินค้าได้ปกติ หรือเป็นผลจากการที่ตลาดอยู่ในช่วงชะลอตัวทำให้การขยายกิจการในช่วงนี้ยังไม่คุ้ม

อย่างไรก็ตาม ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้อาจทำให้บริษัทต้องใช้กลยุทธ์ Retrenchment Strategy ต่อไป

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ Stability Strategy


Retrenchment Strategy or Divestment

ช่องสีแดงจะเป็นกลยุทธ์เกี่ยวกับการลดการดำเนินงานหรือลดการลงทุนในส่วนที่ไม่ทำกำไร (Retrenchment Strategy) เนื่องจากช่องสีแดงคือจุดที่ต่ำที่สุดของทั้ง 2 ด้านใน GE Matrix

เป็นกรณีที่แย่ที่สุดของตาราง GE Matrix  โดยจากตารางจะเห็นว่าองค์กรอยู่ในระดับต่ำและปานกลางในปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือทั้ง 2 ปัจจัย พูดง่ายๆ คือสิ่งที่ดีที่สุดก็เป็นเพียงระดับปานกลางเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ Retrenchment Strategy

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด