Home » Business » Gemba คือ อะไร? รู้จักการบริหารแบบ Gemba

Gemba คือ อะไร? รู้จักการบริหารแบบ Gemba

by K. Pairoj
Gemba คือ เก็มบะ Genba หลัก Gemba

Genba หรือ Gemba คืออะไร มาทำความเข้าใจกับหลัก Gemba (เก็มบะ) ที่พบได้บ่อยเมื่อกล่าวถึงระบบการผลิตโตโยต้า

Gemba คือ ภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าสถานที่จริง สถานที่ที่ธุรกิจใช้สร้างมูลค่าให้กับสินค้าหรือสถานที่ปฏิบัติงานที่ใช้ทำงานจริง หรือพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือหน้างาน ซึ่งหลัก Genba หรือ Gemba คือ การลงไปที่หน้างานเพื่อรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง (เรียกว่า Go to Gemba)

การบริหารแบบ Gemba คือ ส่วนหนึ่งของแนวคิด Kaizen ที่เป็นแนวคิดการปรับปรุงแก้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) Go to Gemba คือ การที่ผู้บริหารหรือผู้ที่ต้องการแก้ไขปัญหาต้องเข้าไปตรวจสอบสถานที่จริงด้วยตัวเอง

เพื่อรับรู้ว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจริง แทนที่จะรับรายงานจากพนักงานที่แจ้งปัญหาขึ้นมาเพียงด้านเดียว โดยจุดประสงค์สำคัญของ Gemba (เก็มบะ) คือ การรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาในกระบวนการได้อย่างถูกจุด

นอกจากนี้ คำว่าสถานที่ปฏิบัติงานหรือ Gemba ในที่นี้ยังหมายความรวมไปถึงทุกที่ที่เกิดปัญหาที่ต้องการปรับปรุงตามแนวคิด Kaizen ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงสายการผลิตอย่างที่หลายคนเข้าใจผิด (เพราะ Gemba ของ Toyota คือสายการผลิต)

ตัวอย่างเช่น จุดปฏิบัติงานในโรงงาน หน้าร้าน เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงานเอกสาร จุดรับวัตถุดิบ ออฟฟิศ และที่ไหนก็ตามที่อยู่ในกระบวนการผลิตและเกิดปัญหาที่ต้องการแก้ไข

การบริหารแบบ Gemba

การบริหารแบบ Gemba คือ การบริหารที่ฝ่ายบริหารเดินลงไปในสถานที่ที่เกิดปัญหาเพื่อรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนหรือแก้ไขกระบวนการดำเนินงานที่ผิดปกติได้อย่างถูกจุด อีกทั้งยังช่วยทำให้เห็นปัญหาความสูญเปล่า (Waste) บางอย่างที่เกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินงานแต่ถูกมองข้าม

อย่างไรก็ตาม การลงไปเดินดูหน้างานตามแนวคิด Go to Gemba ควรจะเป็นการสำรวจที่ควรจะได้ผลลัพธ์ที่ธรรมชาติที่สุด หรือก็คือควรจะไปแบบสุ่ม ไม่ใช่ไปตามเวลาจนผู้ที่อยู่หน้างานรู้ว่าคุณจะมาเวลานี้เป็นประจำ เพื่อให้เห็นสถานการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นจริงในหน้างาน

เพราะสิ่งที่คุณจะได้จากการไปเวลาซ้ำๆ คือการที่พนักงานจะพยายามต้อนรับ ทำงานอย่างขะมักเขม้นกว่าปกติ ไม่กล้าทำให้งานให้เกิดปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสุดท้ายแล้วจะทำให้เราไม่สามารถรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงอยู่ดี

อีกสิ่งสำคัญสำหรับ Gemba คือ การลงไปในสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานควรเป็นมิตร และเป็นการสังเกตการโดยไม่ทำให้พนักงานที่อยู่หน้างานไม่รู้สึกคับข้องใจหรือทำให้รู้สึกว่าฝ่ายบริหารกำลังลงมาจับผิดพวกเขา

เมื่อได้ข้อมูลจากการลงไปสำรวจหน้างาน การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการจะระบุว่าสิ่งนั้นคือปัญหาก็ควรที่จะให้ทุกคนที่อยู่ในหน้างานจริงเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ อย่างเช่นการให้ข้อมูลดังต่อไปนี้

  • สิ่งนี้เป็นปัญหาจริงหรือไม่เพราะอะไร
  • ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหานี้
  • ถ้าหากแก้ปัญหาด้วยวิธี A จะแก้ได้จริงไหม และจะมีปัญหาอะไรตามมาเมื่อแก้ด้วยวิธี A หรือไม่
  • ทางแก้รูปแบบอื่นๆ จากความเห็นของพนักงานที่อยู่หน้างาน

ความหมายของ Gemba (เก็มบะ) อ้างอิงจากเว็บไซต์โตโยต้า toyota.co.uk

ทำความรู้จักกับระบบไคเซนต่อได้ที่บทความ Kaizen คืออะไร

บทความที่เกี่ยวข้อง