GreedisGoods » Marketing » Gen C คืออะไร? พฤติกรรม Generation C มีอะไรน่าสนใจ

Gen C คืออะไร? พฤติกรรม Generation C มีอะไรน่าสนใจ

by Kris Piroj
Gen C คือ Generation C พฤติกรรม Connected

Gen C คืออะไร?

Generation C หรือ Gen C คือ การจำแนกกลุ่มคนด้วยไลฟ์สไตล์ที่ใกล้เคียงกัน โดย Gen C จะหมายถึงกลุ่มคนที่จะใช้ชีวิตกับการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลา มี Internet เป็นส่วนประกอบของชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อของ การหาข้อมูล รับข่าวสาร ความบันเทิง และการใช้โซเชียลมีเดียเพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสารของตนเอง

Gen C เป็น Generation ที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ในช่วงที่ Internet เริ่มบูมในช่วงปี 2010 โดยความหมายของ C ของ Gen C ก็คือ Connected กล่าวคือ Gen C เป็น Generation ที่มีการเชื่อมต่อ (Connect) อยู่ตลอดเวลานั่นเอง

โดย Generation C หรือ Gen C เป็นการแบ่งกลุ่มด้วยพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral) ไม่ได้เป็นการแบ่งด้วยหลักประชากรศาสตร์ (Demography) ด้วยอายุเหมือนกับ Generation ที่คุ้นเคยอย่าง Gen X Gen Y และ Gen Z แต่ก็ยากที่จะปฏิเสธได้ว่า Gen C ส่วนใหญ่คือคนที่อยู่ใน Generation Y และ Generation Z

ทั้งนี้ ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าเป็นคำที่เริ่มต้นมาจากใครคนใดคนหนึ่ง

เพียงแต่ในปี 2011 ได้กล่าวถึง Brian Solis คำว่า Generation C ในหนังสือ “The End of Business as Usual” และในปี 2012 Google ได้เผยแพร่รายงาน “The New Multi-screen World” ที่กล่าวถึง Generation C ว่าเป็น กลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ และนับตั้งแต่นั้นมาคำว่า Generation C หรือ Gen C ก็ได้รับความสนใจจากนักการตลาด

พฤติกรรมของ Gen C

มี Internet เป็นที่พึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลเพื่อการซื้อสินค้า ไปจนถึงการหาข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ปวดท้องไปจนถึงการเลือกซื้อคอนโด โดยที่พึ่งหลักของ Gen C ก็จะเป็น TikTok, Social Media ที่ได้รับความนิยม, Google, Pantip หรือในต่างประเทศก็จะเป็น Reddit

นิยมซื้อสินค้าผ่านช่องออนไลน์ Gen C ถือเป็นกำลังหลักที่ทำให้ E-Commerce เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จาก Facebook สู่แพลตฟอร์ม E-Commerce ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Shopee, Lazada, และ Amazon

รับข่าวสารทาง Social Media ช่องทางหลักในการรับข่าวสารของ Gen C ไม่ใช่ทีวีหรือหนังสือพิมพ์แต่อย่างใด แต่เป็น Social Media นอกจากนี้ ในบางครั้งคน Gen C เหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นผู้รับสารเพียงอย่างเดียว จะเห็นว่าในปัจจุบันใน Facebook มีข่าวที่ต้นเรื่องมาจาก Facebook ของคนทั่วไปอยู่ให้เห็นเรื่อย ๆ

มีความสนใจที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน (Niche) คน Gen C มีความเป็นปัจเจกบุคคลที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งมาจากการที่เขาเหล่านี้อยู่กับตัวเองและเลือกรับแต่สิ่งที่สนใจ (ผ่านทาง Internet) ทำให้ความต้องการของคน Gen C จะค่อนข้างต่างกันไป ไม่สามารถระบุได้ว่าของแบบนี้มีไว้สำหรับ Gen C โดยเฉพาะ

เรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี เป็นผลมาจากการที่ Generation C อยู่กับเทคโนโลยีตลอดเวลาเสมือนอวัยวะอีกชิ้นหนึ่ง

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด