GreedisGoods » Marketing » Generation หรือ Gen คืออะไร? ในทางการตลาด

Generation หรือ Gen คืออะไร? ในทางการตลาด

by Kris Piroj
Generation คือ เจนเนอร์เรชั่น Gen คือ Gen Y Gen X Gen Z

Generation คืออะไร?

Generation หรือ Gen คือ การแบ่งกลุ่มประชากรตามหลักประชากรศาสตร์ (Demography) โดยการแบ่ง Generation จะเป็นการแบ่งตามยุคสมัยตามช่วงปีที่ Generation นั้นเกิด ซึ่งในการแบ่ง Generation ทั่วไปจะแบ่งออกเป็น Baby Boomer, Generation X, Generation Y, และ Generation Z

Generation เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด (Segmentation) เพราะในแต่ Generation จะมีลักษณะนิสัย วิธีคิด Lifestyle ช่องทางในการรับข่าวสาร และวิธีการเลือกซื้อสินค้าที่จะเหมือน ๆ กัน ซึ่งอาจเป็นเพราะโตมาในสภาพแวดล้อมที่ใกล้ ๆ กัน

นอกจากนี้ Generation ถูกแบ่งไว้มากกว่านี้ อย่างเช่น Lost Generation G.I. Generation, และ Silent Generation เป็นคนรุ่นก่อนหน้า Baby Boomer แต่อย่างไรก็ตาม Generations เหล่านั้นไม่ถูกพูดถึงเนื่องจากปัจจุบันไม่รู้ว่าเหลืออยู่กี่คน


Baby Boomer หรือ Gen B

Baby Boomer คือ คนรุ่นที่เกิดช่วงปี ค.ศ. 1940 – 1960 เป็นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งปัจจุบัน Baby Boomer ก็คือ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยชราในปัจจุบัน

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ต้องฟื้นฟูประเทศจากความเสียหายของสงคราม ทำให้ต้องการแรงงานมาทดแทนที่เสียไปกับสงครามโลกครั้งที่ 2 คนยุคนั้นนิยมมีลูกหลาย ๆ คน เป็นที่มาของคำว่า Baby Boomer

การที่เกิดมาลำบากในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ Baby Boomer เป็น Generation ที่มีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์  มีความอดทน ทุ่มเทให้กับการทำงาน รู้คุณค่าของเงิน และ ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ทำให้การใช้จ่ายของคนรุ่น Baby Boomer จะคิดแล้วคิดอีกจนมั่นใจว่าคุ้มค่าแล้วค่อยซื้อ


Generation X หรือ Gen X

Generation X หรือ Gen X คือ คนที่เกิดระหว่างช่วง ค.ศ. 1960 – 1970 Gen X คือ รุ่นลูกของ Baby Boomer และรุ่นก่อนหน้า Baby Boomer

Generation X เกิดมาในยุคที่โลกฟื้นตัวแล้ว เป็นยุคที่เริ่มสะดวกขึ้น เป็นยุคแรกๆของเทคโนโลยี จึงทำให้ Gen X โตมาในยุคที่ค่อนข้างสบายแล้ว ปัจจุบัน Gen X คือ คนวัยทำงานอายุประมาณ 30 กลาง ๆ มีการศึกษา และมีรายได้ดี

Gen X จะมีนิสัยตรงข้ามกับ Baby Boomer คือ ชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ค่อยเคร่งครัดกับกฎมากนัก เป็นตัวของตัวเอง เป็นคนที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเปิดกว้างกว่า Baby Boomer และพยามหาความสมดุลระหว่างเรื่องงานกับการพักผ่อน


Generation Y หรือ Gen Y

Generation Y หรือ Gen Y หรือ Millennials เป็นยุคถัดมาจาก Gen X เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1980 – ปลาย 1990 เป็นรุ่นลูกของ Baby Boomer หรือ Gen X เกิดมาในยุคที่เศรษฐกิจดีขึ้นมาก พ่อแม่ค่อนข้างประสบความสำเร็จ ตามใจ และพยายามส่งลูกให้เรียนสูงๆ Gen Y ในปัจจุบันอยู่ในวัยเริ่มต้นทำงาน หรือกำลังเรียนอยู่

คน Generation จะมีความมั่นใจและมีความเป็นตัวของตัวเองสูง มองโลกในแง่ดี ไม่ชอบอยู่ในกรอบ ความอนทนต่ำ ชอบอะไรที่รวดเร็วทันที และสามารถรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ดี

Gen Y จะชอบทำงานที่ Work Smart, not harder และไม่ค่อยภักดีกับองค์กรเท่าไหร่ โดยเฉพาะเมื่อรู้สึกว่าตัวเองไม่ก้าวหน้าในหน้าที่ทางการงาน คน Gen Y ก็พร้อมจะเปลี่ยนงานได้เสมอ

นอกจากนี้จากการที่ Generation Y อยู่ในยุคแรกๆของ Computer และ Internet เป็นยุคที่เทคโนโลยีต่างๆพัฒนาอย่างรวดเร็ว (เร็วกว่าของของ Gen X) การเกิดมาในยุคที่มีเทคโนโลยีอยู่รอบตัว ทำให้คนรุ่น Gen Y สามารถใช้ Technology ได้อย่างคล่องแคล่วในหลายๆด้าน (ถึงใช้ไม่เป็น จะเห็นว่าส่วนมากสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว)


Generation Z หรือ Gen Z

Generation Z หรือ Gen Z คือ คนที่เกิดช่วงต้นของปี ค.ศ. 2000 ขึ้นไป ซึ่งก็คือเด็กรุ่นใหม่ในปัจจุบัน 

Gen Z เกิดมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย (อย่างที่เห็นในปัจจุบัน) เกิดมาพร้อมเทคโนโลยี ทำให้เรียนรู้ได้เร็ว (เด็กบางคนพ่อแม่ไปทำงาน ทำให้ต้องอยู่กับ Computer หรือ Tablet ด้วยซ้ำไป) ทำให้เด็กรุ่นนี้จะสามารถใช้เทคโนโลยีได้ดีตั้งแต่เด็ก ๆ นอกจากนี้ Gen Z ยังเป็น Generation ที่มีกำลังซื้อพอสมควร จากการขอเงินพ่อแม่ใช้

Gen Z จะมีนิสัยที่ใจร้อน ชอบเอาชนะ ชอบเทคโนโลยี ตามแฟชั่น ตามกระแส และไม่ค่อยจงรักภักดีต่อ Brand เท่าไหร่ ทำให้สามารถซื้อสินค้า Brand อื่นได้ง่ายๆตามกระแสในขณะนั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด