GreedisGoods » Economics » Giffen Goods คืออะไร? ในทางเศรษฐศาสตร์

Giffen Goods คืออะไร? ในทางเศรษฐศาสตร์

by K. Pair
Giffen Goods คือ สินค้ากิฟเฟน เศรษฐศาสตร์

Giffen Goods คือ สินค้าที่ระดับความต้องการซื้อ (Demand) จะไม่ลดลงเมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่เมื่อสินค้าราคาลดลง ความต้องการซื้อก็จะไม่เพิ่มขึ้นเช่นกัน หรือพูดแบบง่ายๆ ก็คือ ราคา (Price) ไม่มีผลกับความต้องการซื้อ (Demand) ของผู้บริโภค ถึงแม้ว่าสินค้าจะแพงขึ้นแต่ก็อาจจะยังต้องซื้ออยู่ (เป็นผลให้ Demand ไม่ลดเมื่อราคาเพิ่ม)

โดย Giffen Goods คือ สินค้าประเภทที่ขัดกับ กฎของ Demand หรือ Law of Demand ตามปกติที่ยิ่งสินค้าราคาสูงคนยิ่งไม่อยากซื้อ หลายคนที่คิดตามน่าจะเดาไปว่าเป็นพวกของที่ใช้แสดงสถานะทางสังคม คำตอบคือไม่ใช่ สินค้าประเภทนั้นเข้าเงื่อนไขด้านบนจริง แต่จะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Veblen Goods แทน

สิ่งที่ทำให้สินค้าประเภท Giffen Goods ต่างจาก Veblen Goods ได้แก่เงื่อนไขเหล่านี้

  1. เป็นสินค้าที่คนทั่วไปยังต้องซื้อ
  2. เป็นสินค้าด้อยคุณภาพ หรือ Inferior Goods สินค้าที่รายได้มีผลต่อความต้องการซื้อ
  3. เป็นสินค้าที่มีสินค้าทดแทนอยู่น้อย

ตัวอย่างเช่น ถ้าตามปกติ A จะซื้ออาหาร 200 บาท จะไม่ซื้อเนื้อไก่ เมื่อราคาผักเพิ่มจาก 20 เป็น 50 ถึงแม้ว่าราคาของเนื้อไก้ยังเป็น 100 บาท

กราฟ Giffen Goods

Giffen Goods หรือ สินค้ากิฟเฟน เป็นสินค้าที่ไม่เป็นไปตามกฎของอุปสงค์ (Law of Demand) ตามปกติ ที่อธิบายไว้ว่า ยิ่งราคาสินค้าลดลงสินค้ายิ่งเป็นที่ต้องการ (ภาพด้านขวา)

จากภาพด้านซ้ายจะแสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับความต้องการสินค้า (Demand) เมื่อราคาสินค้าขยับจาก P1 ไปเป็น P2 ปริมาณความต้องการก็จะเพิ่มขึ้นตามจาก Q1 ไปเป็น Q2

ซึ่งขัดกับ กฎของอุปสงค์ หรือ Law of Demand ในภาพด้านขวา ที่เมื่อราคาเพิ่มขึ้นจาก P1 ไปเป็น P2 จะทำให้ปริมาณความต้องการสินค้าลดลงจาก Q2 เหลือ Q1

กราฟแสดงความเปลี่ยนแปลงของ Giffen Goods (ซ้าย) และการเปลี่ยนแปลงของความต้องการตามกฎของ Demand ตามปกติ (ขวา)

กราฟ Giffen Goods คือ สินค้ากิฟเฟน
กราฟแสดงความสัมพันธ์ของราคาและความต้องการซื้อสินค้า ของ Giffen Goods

และที่มาของชื่อ Giffen Goods หรือ สินค้ากิฟเฟน มาจากการที่ Robert Giffen เป็นผู้ค้นพบข้อสังเกตที่ขัดกับ Law of Demand หรือ กฎของอุปสงค์ ที่ได้อธิบายไว้ด้านบนซึ่งเป็นลักษณะของสินค้า Giffen Goods

จึงทำให้สินค้าประเภทนี้ถูกเรียกว่า “Giffen Goods”

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด