GreedisGoods » Business » Green Line และ Red Line คืออะไร? (สถานะใบขน)

Green Line และ Red Line คืออะไร? (สถานะใบขน)

by K. Pair
Green Line คือ Red Line คือ สถานะใบขน นำเข้า

Red Line และ Green Line คือ สถานะใบขน ในการส่งออกสินค้าและการนำเข้าสินค้า ทั้ง Green Line และ Red Line คือ สถานะที่จะบอกว่าสินค้าดังกล่าวที่นำเข้าหรือส่งออก จำเป็นที่ต้องเปิดตรวจโดยศุลกากรหรือไม่

สรุปแบบสั้นๆ Green Line และ Red Line คือ สถานะใบขนที่จะแสดงว่าได้รับการยกเว้นการตรวจ (Green Line) หรือต้องรับการตรวจจากเจ้าหน้าที่ (Red Line)

Green Line คือ อะไร?

Green Line คือ สถานะของสินค้าที่ไม่ติดเงื่อนไขการนำเข้า ทำให้ไม่ต้องเปิดตรวจโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อน

ทำให้กรณีที่สินค้าเป็น Green Line ก็จะสามารถดำเนินการนำเข้าหรือส่งออกในขั้นต่อไปได้เลย

หรือพูดง่ายๆ ถ้าสินค้ามีสถานะ Green Line ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกก็ไม่ต้องรอ สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เลย

Red Line คือ อะไร?

Red Line คือ สถานะของสินค้าที่จะต้องเปิดตรวจก่อน หรือ X-Ray ก่อน และถ้าหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วผ่านก็จะสามารถดำเนินการนำเข้าหรือส่งออกขั้นตอนต่อต่อไปได้

ในการตรวจสอบสินค้าที่มี สถานะ Red Line จะมีการตรวจสอบพิกัด ราคา และสินค้าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ถ้ามีเครื่องเอกซเรย์ก็ต้อง X-Ray ด้วย) พร้อมกับตรวจความถูกต้องอื่นๆ ให้ครบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งอาจจะต้องรอคิวเพื่อรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ แต่จะต้องรอจะนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับคิวว่าช่วงนั้นมีสินค้านำเข้าหรือส่งออกอยู่มากแค่ไหน

ถ้าหากว่าสินค้าที่มี สถาณะ Red Line ดังกล่าวไม่พบข้อสงสัย เจ้าหน้าที่ก็จะบันทึกผลการตรวจสอบว่า “ตรวจสอบพอใจ” ไว้ในระบบของกรมศุลกากร และของนั้นจะไม่ต้องทำการเปิดเพื่อตรวจสอบอีก ทำให้ในบางครั้งอาจไม่ตรวจสอบทุกตู้คอนเทนเนอร์ ในกรณีที่เป็นสินค้าผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกที่นำเข้าหรือส่งออกสินค้าเดิมๆ อยู่เป็นประจำ

แต่ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรพบข้อสงสัย จะทำการเปิดตรวจสินค้าเพื่อตรวจสอบ และหากพบความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด