GreedisGoods » Finance » Investment » Gross Profit Margin คืออะไร? อัตรากำไรขั้นต้น บอกอะไร

Gross Profit Margin คืออะไร? อัตรากำไรขั้นต้น บอกอะไร

by K. Pair
Gross Profit Margin คือ อัตรากำไรขั้นต้น คือ ตัวอย่าง วิเคราะห์ สูตร

Gross Profit Margin คือ อัตรากำไรขั้นต้น คืออัตราส่วนทางการเงินที่เป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างกกำไรขั้นต้น (Gross Profit) กับยอดขาย โดยอัตราส่วน กำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) คือ อัตราส่วนสำหรับการวัดความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio) ของธุรกิจ

การวิเคราะห์ อัตรากำไรขั้นต้น คือ การวัดว่าธุรกิจสามารถทำกำไรได้กี่เปอร์เซ็นต์จากยอดขายที่ทำได้ เพื่อวัดผลความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทว่ามีประสิทธิภาพมากแค่ไหน หรือพูดให้ง่ายกว่านั้น อัตรากำไรขั้นต้น หรือ Gross Profit Margin คือ ค่าที่แสดงให้เห็นว่า ยอดขายทุก 100 บาท บริษัททำกำไรขั้นต้นได้กี่บาท

วิธีคำนวณ อัตรากำไรขั้นต้น

อัตรากำไรขั้นต้น หรือ Gross Profit Margin คือ การหาว่ากำไรขั้นต้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย ดังนั้นวิธีคำนวณ อัตรากำไรขั้นต้น ก็คือ การหารกำไรขั้นต้นด้วยยอดขาย และคูณ 100 เพื่อแปลงหน่วยของค่าที่ได้จากเท่าไปเป็นเปอร์เซ็นต์

สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ Gross Profit Margin = (กำไรขั้นต้น ÷ ยอดขาย) x 100

สำหรับที่มาของ กำไรขั้นต้น (Gross Profit) = รายได้จากการขาย – ต้นทุนขาย (ตัวเลขมาจากงบกำไรขาดทุน)

สูตร อัตรากำไรขั้นต้น หรือ Gross Profit Margin

อัตรากำไรขั้นต้น คือ Gross Profit Margin คือ ตัวอย่าง บัญชี งบการเงิน

ค่าที่ได้ของ อัตรากำไรขั้นต้น หรือ Gross Profit Margin จะมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ ควรมีค่าเป็นบวก และยิ่งมีค่ามากยิ่งดี

ตัวอย่างเช่น บริษัท InsureThink มียอดขายในปีนี้ 10,000 บาท โดยบริษัทมีกำไรขั้นต้น 9,000 บาท

อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของบริษัท InsureThink = (9,000 ÷ 10,000) x 100 = 90%

ดังนั้น บริษัท InsureThink มี Gross Profit Margin หรือ อัตรากำไรขั้นต้นของ คือ 90% ความหมายว่า ทุก ๆ ยอดขาย 100 บริษัท InsureThink มีกำไร 90 บาท (มีต้นทุนแค่ 10 บาท) ซึ่งถือว่าเป็น อัตรากำไรขั้นต้นที่สูงมาก

สำหรับใครที่สนใจดู ตัวอย่าง Gross Profit Margin ของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้น สามารถดูได้จากเว็บไซต์ set.or.th/set/commonslookup.do จากรายงานประจำปีของแต่ละบริษัท


ความหมายของ Gross Profit Margin

Gross Profit Margin คือ ค่าที่แสดงอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรด้วยการเทียบ กำไรขั้นต้น (Gross Profit) กับยอดขาย ดังนั้น Gross Profit Margin หรือ อัตรากำไรขั้นต้นที่ดีจึงควรจะมีค่ามาก (และควรเป็นบวก) โดยค่าที่ได้แต่ละแบบสามารถแปลความหมายได้ดังนี้

Gross Profit Margin ที่สูง แปลว่า บริษัทสามารถทำกำไรได้มากเมื่อเทียบกับยอดขาย ซึ่งมาจากการที่บริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้ดี

Gross Profit Margin ที่ต่ำ แปลว่า บริษัทสามารถทำกำไรได้น้อยเมื่อเทียบกับยอดขาย เป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนได้ไม่ดีเท่าที่ควร

อย่างไรก็ตาม Gross Profit Margin หรือ อัตรากำไรขั้นต้น ไม่ใช่เรื่องของการบริหารต้นทุนดีหรือไม่ดีเสมอไป ทั้งนี้ต้องวิเคราะห์ไปถึงพื้นฐานของธุรกิจด้วยว่าธุรกิจนั้นทำอะไรมีต้นทุนสูงหรือไม่ เพราะในแต่ละธุรกิจจะมีการใช้ต้นทุนที่ต่างกัน พูดง่ายๆ ก็คือ Gross Profit Margin ที่เรียกว่าน้อยของบางธุรกิจอาจเป็นค่าที่มากของอีกธุรกิจหนึ่งก็ได้

ดังนั้นในการวิเคราะห์ อัตรากำไรขั้นต้น หรือ Gross Profit Margin จึงควรนำค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งทำธุรกิจเหมือนกัน หรือค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่

จากตัวอย่างที่ได้คำนวณในหัวข้อที่แล้วที่เราได้แสดงวิธีหา Gross Profit Margin จะเห็นว่าบริษัท InsureThink มี อัตรากำไรขั้นต้น หรือ Gross Profit Margin คือ 90% ซึ่งนับว่าสูงมาก

แต่เมื่อพิจารณาจากชื่อก็น่าจะพอเดาได้ว่า InsureThink น่าจะเป็นบริษัทประกัน ซึ่งด้วยการที่เป็นธุรกิจบริการ ทำให้บริษัทไม่ได้มีต้นทุนการผลิตที่สูงเหมือนกับการผลิตสินค้า ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของบริษัทสูงและอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของบริษัทออกมาสูง

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด