GreedisGoods » Business » Growth Strategy คืออะไร ? กลยุทธ์การเติบโต มีกี่วิธี

Growth Strategy คืออะไร ? กลยุทธ์การเติบโต มีกี่วิธี

by K. Pair
Growth Strategy คือ กลยุทธ์การเติบโต การจัดการเชิงกลยุทธ์

Growth Strategy คือ กลยุทธ์การเติบโต ซึ่งเป็นหนึ่งใน กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) ตามหลักของ การจัดการเชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์การเติบโต หรือ Growth Strategy คือ กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปที่การเติบโตตามชื่อ เป็นการดำเนินธุรกิจให้ธุรกิจเติบโตด้วยวิธีต่างๆ โดย Growth Strategy หรือ กลยุทธ์การเติบโต สามารถทำได้หลายวิธี แต่เพื่อความง่ายในการทำความเข้าใจ จะแบ่ง Growth Strategy ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. Intensive Growth Strategy คือกลยุทธ์เกี่ยวกับตลาดและส่วนแบ่งตลาด
  2. Integrative Growth Strategy คือกลยุทธ์เกี่ยวกับการขยายกิจการด้วยการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ
  3. Diversification Growth Strategy คือกลยุทธ์เกี่ยวกับการกระจายการลงทุนเพื่อทำให้ธุรกิจเติบโต

Intensive Growth Strategy

Intensive Growth Strategy คือ กลยุทธ์เกี่ยวกับการเติบโตด้วยการเพิ่มยอดขายด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งกลยุทธ์การเติบโตแบบ Intensive Growth มีดังนี้

Market Penetration

Market Penetration คือ กลยุทธ์การเติบโต ด้วยการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดภายในตลาดเดิมที่ขายอยู่ ทำได้ 2 วิธีคือ แย่งลูกค้ามาจากคู่แข่ง และขายลูกค้าเดิมที่มีอยู่ให้ได้มากขึ้น

ตัวอย่างเช่น การแนะนำหรือชี้ชวนให้ลูกค้าใช้ครีมบำรุงผิว 4 เวลา เช้า กลางวัน เย็น ก่อนอน (จากอาจจะต้องทาแค่ตอนเช้ากับก่อนนอน) ส่งผลให้ครีมบำรุงผิวดังกล่าวหมดเร็วขึ้น ทำให้ลูกค้าต้องซื้อสินค้าถี่ขึ้น

Product Development

Product Development คือ กลยุทธ์การเติบโต ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่สินค้าที่พัฒนาขึ้นมาใหม่จะยังขายในตลาดเดิม ซึ่งสินค้าใหม่ดังกล่าวอาจจะนำแทนผลิตภัณฑ์เดิมหรือไม่ก็ได้

ตัวอย่างเช่น ขนมรสใหม่ ยาสีฟันออกยาสีฟันใหม่สำหรับเด็กเพื่อจับตลาดเด็ก

Market Development

Market Development คือ กลยุทธ์การเติบโตด้วยการขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ โดยยังใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่

ตัวอย่างเช่น  การส่งออกสินค้าจากเดิมที่ขายแต่ในประเทศ

นอกจากนี้ ยังสามารถทำได้ด้วยการเปลี่ยนวิธีใช้งานของสินค้าเดิมที่มีอยู่กับลูกค้าอีกกลุ่ม เช่น มาม่าในไทยที่เป็นอาหารสำหรับทานเล่นหรือทานช่วงเงินหมดในสิ้นเดือน แต่เมื่อส่งออกไปยังประเทศหนึ่งมาม่ากลายเป็นอาหารสำหรับการลดความอ้วน (หนึ่งมื้อกินแค่มาม่า)


Integrative Growth Strategy

Integrative Growth Strategy คือ กลยุทธ์การเติบโตด้วยการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผ่านการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ ซึ่งหลักๆ จะแบ่งออกเป็น Horizontal Growth และ Vertical Growth

Horizontal Growth

Horizontal Growth คือ การเติบโตด้วยการขยายไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องผ่านการ Merger Acquisition หรือ Take Over 

ตัวอย่างเช่น เช่น บริษัทผลิต “กระเป๋าหนัง” ขยายกิจการด้วยการควบกิจการกับ บริษัทผลิต “กระเป๋าผ้า”

Vertical Growth

Vertical Growth คือ กลยุทธ์การเติบโตด้วยการขยายสู่ธุรกิจที่เกี่ยวกับกระบวนการของธุรกิจที่ทำอยู่ อย่างเช่น การขาย การกระจายสินค้า การจัดหาวัตถุดิบ

โดยกลยุทธ์ Vertical Growth จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ Backward Integration และ Forward Integration

Backward Integration คือ การขยายธุรกิจเข้าไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ “การจัดหาวัตถุดิบ”

ตัวอย่างเช่น บริษัทผลิตคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ขยายธุรกิจด้วยการเข้าซื้อบริษัทผลิตหน้าจอ ทำให้ไม่ต้องสั่งซื้อหน้าจอ Notebook จาก Supplier อีกต่อไป

Forward Integration คือ การขยายธุรกิจไปในธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้า (ส่วนมากจะทำเพราะไม่ต้องการพึ่งคนกลางอีกต่อไป)

ตัวอย่างเช่น  ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ขยายธุรกิจด้วยการเข้าซื้อบริษัทขายสินค้า IT ทำให้ Notebook แบรนด์ดังกล่าวไม่ต้องฝากขาย Notebook ผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายอีกต่อไป (ร้านแบบ Advice JIB หรือ Banana IT)


Diversification Growth Strategy

Diversification Growth Strategy คือ กลยุทธ์การเติบโต ที่จะกระจายการลงทุนไปสู่ธุรกิจอื่นๆ เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตยิ่งขึ้น

โดยกลยุทธ์ Diversification จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ Concentric Diversification และ Conglomerate Diversification

Concentric Diversification คือ การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม เช่น เดิมเป็นบริษัทผลิต “ยางรถยนต์” ขยายธุรกิจใหม่ด้วยการทำบริษัทผลิต “ยางปัดน้ำฝนรถยนต์”

Conglomerate Diversification ที่เป็นการขยายไปสู่ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจเดิมอย่างสิ้นเชิง เช่น ก่อนหน้านี้เป็น “บริษัทประกัน” แต่ขยายธุรกิจด้วยการหันมาเริ่มลงทุนในธุรกิจ “โรงแรม”

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด